-
Employee Profile

Sverre Ubisch

Visiting phd candidate - Department of Strategy and Entrepreneurship

Publications

Ubisch, Sverre Søyland & Wang, Pengfei (2019)

Spanning Crisp Categories: Primary Category, Complementary Category, and Their Contrasts

Academy of Management Proceedings Doi: 10.5465/AMBPP.2019.14391abstract

Luzzi, Alessandra & Ubisch, Sverre Søyland (2018)

Crowdfunding and Product Market Performance

[Academic lecture]. Bergen 2018 Entrepreneurship and Finance Conference, NHH.

Ubisch, Sverre Søyland (2017)

Betydelig omfang av FoU rettet mot bioøkonomi

[Article in business/trade/industry journal]. Forskningspolitikk

Sarpebakken, Bo & Ubisch, Sverre Søyland (2017)

Ressursinnsatsen til marin FoU og havbruksforskning i 2015

[Report]. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.

Etter avtale med Norges forskningsråd har NIFU kartlagt ressurser anvendt innenfor marin FoU og havbruksforskning i 2015. Tilsvarende undersøkelser er gjennomført hvert annet år siden 1999 for marin FoU, mens havbruksforskning ble del av undersøkelsesopplegget i 2001.

Aksnes, Dag W.; Boateng, Sadiq, Bremnes, Helge, Foyn, Frank, Iversen, Eric James, Nygård, Geir, Piro, Fredrik Niclas, Rørstad, Kristoffer, Bergem, Bjørn Greger, Schjølberg, Rune Rambæk, Senneseth, Knut, Solberg, Espen, Spilling, Olav R & Ubisch, Sverre Søyland (2016)

Resultater og effekter av FoU og innovasjon

Solberg, Espen (red.). Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2016

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2015 Oslo and Akershus University College Master of Science
2007 University of Oslo M.A.
Work Experience
Year Employer Job Title
2017 - Present BI Norwegian Business School PhD Candidate