-
Employee Profile

Espen Roy Skaldehaug

Senior Lecturer - Department of Accounting and Operations Management

Publications

Berthling-Hansen, Pål & Skaldehaug, Espen (2003)

Beslutningsrelevante kostnader

?

Skaldehaug, Espen (2001)

Realinvesteringsanalyse - revisoren som virksomhetens diskusjonspartner

Revisjon og Regnskap, 71(6)

Soldal, Olav B.; Firmo, Hugo & Skaldehaug, Espen Roy (2023)

Etterspurt: Nye finansverktøy for å verdsette en grønnere fremtid

Energi og Klima [Internett]

Becker, Denis Mike; Kringstad, Morten, Berthling-Hansen, Pål & Skaldehaug, Espen Roy (2022)

Hva er korrekt avkastningskrav for kontantstrømmer som består utelukkende av utbetalinger?

[Academic lecture]. NTNU Business School Conference 2022.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
1983 Linköpings Universitet Master Civil Engineer
Work Experience
Year Employer Job Title
1988 - Present BI Norwegian Business School Senior Lecturer