Faculty Profile

Riana Steen

Associate Professor - Campus Stavanger, Department of Accounting, Auditing and Business Analytics

Biography

Riana er førsteamanuensis ved BI Stavanger og tilknyttet Institutt for Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi. Hun har i tillegg en Professor II stilling innen Samfunnssikkerhet ved UiS. Riana er utdannet siviløkonom og har doktorgrad i risikostyring og samfunnssikkerhet. Rianas forskningsområder er innen risikostyring, resilience og virksomhetsstyring.Hun underviser i flere bedriftsøkonomisk fag, blant annet; virksomhetsstyring, bedriftsøkonomi og finansiellstyring. Riana underviser beslutninger i kriser ved Universitetet i Stavanger.

Riana is Associate Professor at BI Norwegian Business School, the department of Accounting Auditing and Business Analytics. She also has an Adjunct Professor position in Risk Management and Societal Safety, University of Stavanger. Riana has an MBA and PhD degree in risk management.

Publications registered in Cristin

(Current research information system in Norway)

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2010 University of Stavanger Ph.D.
2010 University of Stavanger Ph.D.
Work Experience
Year Employer Job Title
2013 - Present UIS, University of Stavanger (UIS) Adjunct Associate Professor, Risk Management & Societal Safety
2012 - Present BI Norwegian Business School Associate Professor