Faculty Profile

Stein Erik Grønland

Adjunct Professor - Department of Accounting, Auditing and Business Analytics

Department of Accounting, Auditing and Business Analytics

Publications

Jong, Gerard de; Tavasszy, Lori, Bates, John, Grønland, Stein Erik, Huber, Stefan, Kleven, Oskar, Lange, Peter, Ottemöller, Ole & Schmorak, Nora (2016)

The issues in modelling freight transport at the national level

Case Studies on Transport Policy, 4(1), s. 13- 21. Doi: 10.1016/j.cstp.2015.08.002

Hovi, Inger Beate; Grønland, Stein Erik & Madslien, Anne (2013)

Development of an improved decision support tool for freight transport planning in Norway

Proceedings : European Transport Conference

Bygballe, Lena Elisabeth; Bø, Eirill & Grønland, Stein Erik (2012)

Managing international supply: The balance between total costs and customer service

Industrial Marketing Management, 41(3), s. 394- 401. Doi: 10.1016/j.indmarman.2011.06.013

Jahre, Marianne; Bygballe, Lena Elisabeth & Grønland, Stein Erik (2011)

Logistikk i Praksis (ch.4), in Persson, G. and Virum, H. (eds.) Logistikk og ledelse av forsyningskjeder, Gyldendal Akademisk

Persson, Kurt Gøran (red.). Logistikk og ledelse av forsyningskjeder

Bø, Eirill; Grønland, Stein Erik & Jahre, Marianne (2018)

Forsyningskjeder og logistikk

[Textbook]. Fagbokforlaget.

Jahre, Marianne & Grønland, Stein Erik (2014)

Predicting the Unpredictable: Deciding where to Locate Strategic Stock Using Real Data

[Academic lecture]. INFORMS.

Flygansvær, Bente Merete; Bø, Eirill & Grønland, Stein Erik (2012)

OUTSOURCING IN A NEW ERA: HOW COMPLEXITY INFLUENCE THE RELATIONSHIP BETWEEN MUNICIPALITIES AND ENVIRONMENTAL SERVICE PROVIDERS

[Academic lecture]. IMP ASIA.

Persson, Göran & Grønland, Stein Erik (2002)

Supply Chain Management. En flerdisiplinær studie av integrerte forsyningskjeder

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Grønland, Stein Erik; Rindli, Jan Elling & Virum, Helge (2000)

Strategivalg for lastebilnæringen

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Grønland, Stein Erik & Rindli, Jan E. (1999)

E-logistikk er fremtiden, fremtiden er nå (Del 2)

[Article in business/trade/industry journal]. ?, 12(11), s. 72- 75.

Grønland, Stein Erik & Rindli, Jan E. (1999)

E-logistikk er fremtiden, fremtiden er nå (Del 1)

[Article in business/trade/industry journal]. ?, 12(10), s. 6- 12.

Grønland, Stein Erik & Rindli, Jan E. (1999)

Statusundersøkelse om logistikk og elektronisk handel i handelsnæringen

[Report]. SITMA.

Grønland, Stein Erik & Rindli, Jan E. (1999)

Sluttrapport fra Logitrans-prosjektet IT og Logistikk

[Report]. SITMA.

Christensen, Gunnar E.; Grønland, Stein Erik & Methlie, Leif B. (1999)

Informasjonsteknologi: Strategi, organisasjon, styring

[Textbook]. Cappelen Damm Akademisk.

Grønland, Stein Erik & Jørnsten, Kurt (1997)

Vare- og tjenesteproduksjon

[Scientific book]. Cappelen Damm Akademisk.

Jørnsten, Kurt & Grønland, Stein Erik (1997)

Vare- og tjenesteproduksjon

[Scientific book]. Cappelen Damm Akademisk.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
1985 Norwegian University of Science and Technology Ph.D.
1973 Norwegian University of Science and Technology Master of Science
Work Experience
Year Employer Job Title
1999 - Present BI Norwegian Business School Adjunct Professor
2008 - 2011 Molde University College Adjunct Professor
2006 - 2007 Copenhagen School of Business Visiting professor
2001 - 2004 BI Norwegian Business School Associate Dean
1988 - 2004 Norwegian School of Economics, NHH Adjunct Professor (from 1989)
1994 - 1995 Norsk Hydro Director
1993 - 1994 Warsaw Polytechnic School of Business Visiting professor
1990 - 1994 Norsk Hydro Director
1989 - 1990 SITMA AS Managing Director
1989 - 1989 Railo Consulting Senior Consultant
1988 - 1988 Aker Industrier Vice President
1977 - 1988 Oslo Handelshøyskole Senior Lecturer
1984 - 1987 Norema AS Vice President, Ass. Director
1981 - 1984 Norwegian Ship Research Institute (NSFI/Marintek) Head, shipping management department
1973 - 1980 Norwegian State Railways (NSB) Senior engineer, first consultant