-
Employee Profile

Sverre Dyrnes

Teaching Professor Emeritus - Department of Accounting and Operations Management

Biography

MBA from Norwegian School of Economics in 1973.
CPA in 1978.

Internal auditor by the Central Tax Authorities 1974-76.
Lecturer in accounting and auditing Telemark Distriktshøgskole 1976-80.
Special advisor in Nordea 1980-88.
CFO in University Press 1983-85.
Head of Accounting and Financ department Oslo Business School 1985-90.
Partner Ernst & Young and Ernst & Young Consulting 1990-97.
Partner Rubik AS 1997-2000.
Industrial professor Norwegian School of Management BI 2000-2016
Teaching Professor BI Norwegian Business School 2017-
Teaching areas:
Financial Statement Analysis
Credit Analysis
Valuation

Publications

Dyrnes, Sverre (2011)

Innløsning av aksjer etter aksjeloven og allmennaksjeloven - en taksonomi for verdibegreper

Bråthen, Tore (red.). Moderne forretningsjus II

Dyrnes, Sverre (2008)

Kontantstrømoppstillingen - gammel og utdatert?

Praktisk økonomi & finans, s. 67- 82.

Dyrnes, Sverre & Sellæg, Finn Espen (2003)

Pensjoner - ved analyse og verdsettelse

Praktisk økonomi & finans

Schultz, Jr., Joseph J.; Johnson, Douglas A., Morris, Deigan & Dyrnes, Sverre (1993)

An Investigation of the Reporting of Questionable Act in an International Setting

Journal of Accounting Research, 31, s. 75- 110.

Dyrnes, Sverre & Garcia de Olalla Lopez, Ignacio (2023)

Verdsettelse – en introduksjon og oversikt over sentrale deler av verdsettelsesprosessen

[Article in business/trade/industry journal]. Praktisk økonomi & finans, 39(3), s. 189- 209. Doi: 10.18261/pof.39.3

Verdsettelse gjennomføres særlig i forbindelse med oppkjøp, fisjoner/fusjoner, utløsning av aksjonærer, emisjoner, generasjonsskifter, eiendomstakseringer, bekreftelse av virkelig verdi i årsregnskaper m.m. Verdsettelse i disse sammenhengene kan ofte være omfattende og kompliserte prosesser hvor en rekke regnskapsmessige, økonomiske og juridiske problemstillinger må drøftes og løses. I denne artikkelen lar vi mange av de mer detaljerte problemstillingene ligge til fordel for oversikt.

Dyrnes, Sverre & Pettersen, Lars Inge (2012)

Justerte resultater - veien til bedre resultatkvalitet?

[Popular scientific article]. Praktisk økonomi & finans, s. 52- 60.

Dyrnes, Sverre (2011)

RIV-B og RIV-E - bedre verdsettelsesmodeller

[Popular scientific article]. Praktisk økonomi & finans, s. 41- 56.

Dyrnes, Sverre (2004)

Kontantstrømmer for investoranalyser og kredittvurderinger. Del 2

[Article in business/trade/industry journal]. Praktisk økonomi & finans

Dyrnes, Sverre (2004)

Kontantstrømmer for investoranalyser og kredittvurderinger. Del 1

[Article in business/trade/industry journal]. Praktisk økonomi & finans

Dyrnes, Sverre (2004)

Verdsettelse ved bruk av multiplikatorer

[Article in business/trade/industry journal]. Praktisk økonomi & finans

Dyrnes, Sverre (1999)

Leasing av IT løsninger - regnskap og skatt

[Article in business/trade/industry journal]. Praktisk økonomi & finans

Dyrnes, Sverre (1997)

Transaksjonsstrukturer og verdi

Verdsettelse i teori og praksis. Festskrift til Knut Boyes 60-årsdag

Dyrnes, Sverre (1996)

Controllerfunksjonen - hva med intern revisjon?

[Article in business/trade/industry journal]. Internrevisoren

Dyrnes, Sverre (1996)

Controllerfunksjonen

[Article in business/trade/industry journal]. Revisjon og Regnskap

Dyrnes, Sverre (1989)

Verdsettelsesmetoder - prinsipielle synspunkter

[Popular scientific article]. Praktisk økonomi og ledelse, s. 125- 131.

Dyrnes, Sverre (1988)

Finansieringsanalysen som analyseinstrument

[Popular scientific article]. Praktisk økonomi og ledelse, s. 51- 63.

Dyrnes, Sverre (1987)

Skatteplanlegging i forbindelse med årsoppgjøret

[Popular scientific article]. Praktisk økonomi & finans, s. 7- 25.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
1974 Norwegian School of Economics, NHH Master
Work Experience
Year Employer Job Title
2017 - Present BI Norwegian School of Business Teaching Professor
2000 - Present ESSDE Consulting AS Ceo and Chairman of Board
2012 - 2016 BI Norwegian Business School Senior Lecturer
2000 - 2011 BI Norwegian Business School Indistrial professor
1985 - 1990 Oslo Handelshøyskole Head of Studies
1976 - 1980 Telemark distriktshøgskole Assistant Professor