Faculty Profile

Sverre Dyrnes

Teaching Professor Emeritus - Department of Accounting, Auditing and Business Analytics

Department of Accounting, Auditing and Business Analytics

Biography

MBA from Norwegian School of Economics in 1973.
CPA in 1978.

Internal auditor by the Central Tax Authorities 1974-76.
Lecturer in accounting and auditing Telemark Distriktshøgskole 1976-80.
Special advisor in Nordea 1980-88.
CFO in University Press 1983-85.
Head of Accounting and Financ department Oslo Business School 1985-90.
Partner Ernst & Young and Ernst & Young Consulting 1990-97.
Partner Rubik AS 1997-2000.
Industrial professor Norwegian School of Management BI 2000-2016
Teaching Professor BI Norwegian Business School 2017-
Teaching areas:
Financial Statement Analysis
Credit Analysis
Valuation

Publications

Dyrnes, Sverre (2011)

Innløsning av aksjer etter aksjeloven og allmennaksjeloven - en taksonomi for verdibegreper

Bråthen, Tore (red.). Moderne forretningsjus II

Dyrnes, Sverre (2008)

Kontantstrømoppstillingen - gammel og utdatert?

Praktisk økonomi & finans, s. 67- 82.

Dyrnes, Sverre & Sellæg, Finn Espen (2003)

Pensjoner - ved analyse og verdsettelse

Praktisk økonomi & finans

Schultz, Jr., Joseph J.; Johnson, Douglas A., Morris, Deigan & Dyrnes, Sverre (1993)

An Investigation of the Reporting of Questionable Act in an International Setting

Journal of Accounting Research, 31, s. 75- 110.

Dyrnes, Sverre & Pettersen, Lars Inge (2012)

Justerte resultater - veien til bedre resultatkvalitet?

[Popular scientific article]. Praktisk økonomi & finans, s. 52- 60.

Dyrnes, Sverre (2011)

RIV-B og RIV-E - bedre verdsettelsesmodeller

[Popular scientific article]. Praktisk økonomi & finans, s. 41- 56.

Dyrnes, Sverre (2004)

Kontantstrømmer for investoranalyser og kredittvurderinger. Del 2

[Article in business/trade/industry journal]. Praktisk økonomi & finans

Dyrnes, Sverre (2004)

Kontantstrømmer for investoranalyser og kredittvurderinger. Del 1

[Article in business/trade/industry journal]. Praktisk økonomi & finans

Dyrnes, Sverre (2004)

Verdsettelse ved bruk av multiplikatorer

[Article in business/trade/industry journal]. Praktisk økonomi & finans

Dyrnes, Sverre (1999)

Leasing av IT løsninger - regnskap og skatt

[Article in business/trade/industry journal]. Praktisk økonomi & finans

Dyrnes, Sverre (1997)

Transaksjonsstrukturer og verdi

Verdsettelse i teori og praksis. Festskrift til Knut Boyes 60-årsdag

Dyrnes, Sverre (1996)

Controllerfunksjonen - hva med intern revisjon?

[Article in business/trade/industry journal]. Internrevisoren

Dyrnes, Sverre (1996)

Controllerfunksjonen

[Article in business/trade/industry journal]. Revisjon og Regnskap

Dyrnes, Sverre (1989)

Verdsettelsesmetoder - prinsipielle synspunkter

[Popular scientific article]. Praktisk økonomi & ledelse, s. 125- 131.

Dyrnes, Sverre (1988)

Finansieringsanalysen som analyseinstrument

[Popular scientific article]. Praktisk økonomi & ledelse, s. 51- 63.

Dyrnes, Sverre (1987)

Skatteplanlegging i forbindelse med årsoppgjøret

[Popular scientific article]. Praktisk økonomi & finans, s. 7- 25.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
1974 Norwegian School of Economics, NHH Master
Work Experience
Year Employer Job Title
2017 - Present BI Norwegian School of Business Teaching Professor
2000 - Present ESSDE Consulting AS Ceo and Chairman of Board
2012 - 2016 BI Norwegian Business School Senior Lecturer
2000 - 2011 BI Norwegian Business School Indistrial professor
1985 - 1990 Oslo Handelshøyskole Head of Studies
1976 - 1980 Telemark distriktshøgskole Assistant Professor