-
Employee Profile

Berit von der Lippe

Professor emerita - Department of Communication and Culture

Publications

Lippe, Berit von der (2019)

Kapittel 5: Philanthropic War Narratives and Spectacular Protection Scenarios

Enoch, Jessica & Jack, Jordynn (red.). Retellings: Opportunities for Feminist Research in Rhetoric and Composition Studies

Lippe, Berit von Der (2019)

Kapittel 9: Beskyttelse av hva og for hvem – hvordan og når? Da en retorisk situasjon ble en R2P-situasjon.

Tvedt, Terje; Ottosen, Rune & Heier, Tormod (red.). Libya: Krigens uutholdelige letthet

Lippe, Berit von der & Ottosen, Rune (2017)

Gendering War and Peace Journalism. New challenges for media research

Carlsson, Ulla & Pÿhtâri, Reeta (red.). The Assault on Journalism Building Knowledge to Protect Freedom of Expression

Lippe, Berit von der (2016)

Beskyttelsesscenario i ytringsfrihtens kryssild

Alm, Kristian; Brown, Richard Mark & Røyseng, Sigrid (red.). Kommunikasjon og ytringsfrihet i organisasjoner

Lippe, Berit von der (2016)

Philanthrophic war. Narratives and dangerous protection scenario(s)

Lippe, Berit von der & Ottosen, Rune (red.). Gendering War and Peace Reporting. Some Insights - some Missing Links

Lippe, Berit von der & Ottosen, Rune (2016)

Approaches and Insights on Gendering War- and Peace Reporting

Lippe, Berit von der & Ottosen, Rune (red.). Gendering War and Peace Reporting. Some Insights - some Missing Links

Lippe, Berit von der & Ottosen, Rune (2016)

Gendering War and Peace Reporting. Some Insights - some Missing Links

Nordicom.

Lippe, Berit von der & Tønnesson, Johan (2015)

Retorikken i kampen om kvinnestemmeretten - aktuell i kampen om fleksibiliteten?

Sigrell, Anders & Qvarnström, Sofi (red.). Retorik och lärande. Kunskap - bildning - ansvar

Tønnesson, Johan & Lippe, Berit von der (2013)

Retorikken i kampen om kvinnestemmeretten

Vidarforlaget AS.

Lippe, Berit von der & Stuvøy, Kirsti (2013)

Kvinnefrigjøring og krig – en selvmotsigelse? - FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 og kvinners rettigheter i Afghanistan

Nytt Norsk Tidsskrift, 30(1), s. 41- 52.

Lippe, Berit von der (2012)

Rhetoric of war, rhetoric of gender

Villadsen, Lisa Storm & Kock, Christian (red.). Rhetorical citizenship and public deliberation

Lippe, Berit von der (2012)

The white woman's burden: "Feminist" war rhetoric and the phenomenon of co-optation :

NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 20(1), s. 19- 36. Doi: 10.1080/08038740.2011.618811

Lippe, Berit von der & Väyrynen, Tarja (2011)

Co-opting feminist voices for the war on terror: Laura Bush meets Nordic feminism

The European Journal of Women's Studies, 18(1), s. 19- 33. Doi: 10.1177/1350506810386082

Lippe, Berit von der (2010)

Benevolent philanthropy, co-optation and identification

Alloggio, Sergio; Kangira, Jairos & Salazar, Philippe-Joseph (red.). Gender rhetoric : north-south

Lippe, Berit von der (2010)

Tause og talende beskyttelsesscenarioer

Orgeret, Kristin & Simonsen, Anne Hege (red.). Elisabeth Eide - det utålmodige mennesket

Lippe, Berit von der (2009)

Medier, makt og mot-makt

Nordhaug, Odd & Kristiansen, Hans-Ivar (red.). Retorikk, etikk og næringsliv

Lippe, Berit von der (2009)

Retoriske blikk på økonomiske fortellinger

Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt, 37(1/2), s. 19- 44.

Lippe, Berit von der & Bech-Karlsen, Jo (2008)

Kairos - medier, makt og motmakt Telenors håndtering av u-etiske praksiser i Bangladesh

Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt

Lippe, Berit von der (2007)

Metaforer i økonomisk språkbruk

Nordhaug, Odd & Kristiansen, Hans-Ivar (red.). Retorikk, samtid og samfunn

Lippe, Berit von der (2007)

Språklig magi og kroppslige drivkrefter i forbrukersamfunnet

Schjelderup, Gerhard Emil & Knudsen, Morten William (red.). Forbrukersosiologi. Makt, tegn og mening i forbrukersamfunnet

Lippe, Berit von der (2007)

Taushetens kjønnete retorikk i fortellinger om krig

Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt

Lippe, Berit von der (2006)

Images of victory. Images of masculinity?

Nordicom Review, 27(1), s. 63- 79.

Lippe, Berit von der (2005)

Metaforer, metamorfoser - og følelser?

Nyeng, Frode & Wennes, Grete (red.). Kan organisasjoner føle?

Lippe, Berit von der (2004)

Kjønnet blikk mot terror- og krigsdrama

Meyer, Siri & Kjeldsen, Jens Elmelund (red.). Krig, rett og retorikk. En bok om kommunikasjonsregimer

Østerud, Svein & Lippe, Berit von der (2004)

Språk og bilde i massemediene

Lippe, Berit von der (red.). Medier, politikk og samfunn

Lippe, Berit Von Der (2003)

Retorikk, kropp og krig

Rhetorica Scandinavica, 27, s. 83- 97.

Lippe, Berit von der (2003)

Retorikk og den retoriske situasjon

Stein Erik Selfors (red.): Annonsen

Lippe, Berit von der (2003)

Metaforens potens – og impotens – i økonomisk språkbruk

Økonomisk forum, 57(6)

Lippe, Berit von der (2002)

Latent og manifest kjønnsretorikk i krigen mot terror

Eide, Elisabeth & Ottosen, Rune (red.). Krigens retorikk: medier, myter og konflikter etter 11. september

Nordhaug, Odd & Lippe, Berit von der (2000)

Medier, påvirkning og samfunn

Nordhaug, Odd & Lippe, Berit von der (red.). Eierskap og integrasjon i medieindustrien

Nordhaug, Odd & Lippe, Berit von der (2000)

Kompetanse i mediebedrifter

Lippe, Bent von der & Nordhaug, Odd (red.). Medier, påvirkning og samfunn

Nordhaug, Odd & Lippe, Berit von der (2000)

Eierskapene i norske medier

Lippe, Bent von der & Nordhaug, Odd (red.). Medier, påvirkning og samfunn

Nordhaug, Odd & Lippe, Berit von der (2000)

Eierskap og integrasjon i medieindustrien

Lippe, Bent von der & Nordhaug, Odd (red.). Medier, påvirkning og samfunn

Lippe, Berit von der (2000)

Teoretiske perspektiver på reklamen

Eide, Elisabeth (red.). Kunne ikke finne tidsskrift Eide, Eli

Lippe, Berit von der & Nordhaug, Odd (1999)

Introduksjon

Lippe, Bent von der & Nordhaug, Odd (red.). Medier, påvirkning og samfunn

Lippe, Berit von der (1998)

Language games and war games

Pedersen, Inge Lise & Scheuer, Jann (red.). Sprog, køn - og kommunikation. Rapport fra 3. Nordiske Konference om Sprog og Køn, København, 11.-13. oktober 1997

Lippe, Berit von der (1998)

Reklamens retorikk – og nyhetenes

Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg (red.). Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995, bind I

Lippe, Berit von der (1995)

Reklame i grenselaus knoppskyting

Det Norske Samlaget.

Stuvøy, Kirsti & Lippe, Berit von der (2012)

Kvinner, fred og sikkerhet

Dagsavisen [Kronikk]

Stuvøy, Kirsti & Lippe, Berit von der (2012)

Om Kvinnefrigjøring og krig – en selvmotsigelse? Søkelys på Afghanistan

NRK Østnytt [Radio]

Stuvøy, Kirsti & Lippe, Berit von der (2012)

Kvinnefrigjøring og krig : en selvmotsigelse? Søkelys på Afghanistan

[Academic lecture]. Forskningsdagene.

Lippe, Berit von der (2004)

Metaforens potens i krig og u-fred

[Popular scientific article]. NIKK magasin, s. 27- 29.

Lippe, Berit von der (2004)

Medier, politikk og samfunn

[Textbook]. Cappelen Damm Akademisk.

Nordhaug, Odd & Lippe, Berit von der (2003)

Medier, påvirkning og samfunn. Justert utgave, tilpasset kurset "mrk. 9710- medier og kommunikasjon" ved Handelshøyskolen BI 2003-04

[Textbook]. Cappelen Damm Akademisk.

Lippe, Berit von der (2001)

Economic language and metaphors - do they reflect the mental images of the economists?

[Academic lecture]. Nordic-Baltic conference: Cultures in Change.

Lippe, Berit von der (2001)

Rhetoric of violence and violence of rhetoric; prostitution and massemedia

[Academic lecture]. Konferanse om språk, kjønn og kultur.

Lippe, Berit von der & Nordhaug, Odd (2000)

Medier, påvirkning og samfunn

[Textbook]. Cappelen Damm Akademisk.

Nordhaug, Odd & Lippe, Berit von der (2000)

Eierskap og integrasjon i medieindustrien

[Textbook]. Cappelen Damm Akademisk.

Lippe, Berit von der (1999)

Metaforens potens: essays

[Scientific book]. Forlaget Oktober.

Nordhaug, Odd & Lippe, Berit von der (1999)

Introduksjon

[Textbook]. Cappelen Damm Akademisk.

Lippe, Berit von der (red.) & Nordhaug, Odd (red.) (1999)

Medier, påvirkning og samfunn (Media, Influence and Society)

[Textbook]. Cappelen Damm Akademisk.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
1975 University of Oslo Master
Work Experience
Year Employer Job Title
2012 - Present BI Norwegian Business School Professor
2000 - 2012 BI Norwegian Business School Associate professor