Employee Profile

Karin van Trijp

PhD Candidate - Department of Communication and Culture

Publications

Van Trijp, Catharina Petronella Johanna & Lekhal, Ratib (2018)

Promoting children's well-being in ECEC: A challenging goal.

Journal of International Doctoral Research, 7(1), s. 30- 54.

The promotion of children’s development and well-being through high Early Childhood Education and Care (ECEC), quality is one of the core concepts in many international ECEC quality frameworks and guidelines (Bagdi & Vacca, 2005; Sylva, Ereky-Stevens, & Aricescu, 2015). However, this goal has multiple challenges regarding children’s well-being. Firstly, there is a lengthy debate regarding the definition of well-being (Dodge, Daly, Huyton, & Sander, 2012), which mainly focused on adults’ well-being. Children’s well-being is underexposed (Røysamb, 2014). Secondly, children participate in different environments, such as at home and in ECEC centers (Bronfenbrenner, 1979), which might result in discrepancies regarding their well-being between these environments. This may be through the presence of protective and/or risk factors in the different environments, but also with regard to the individual child (AalbersVan Leeuwen, Van Hees, & Hermanns, 2002; Asscher, Hermanns, & Dekovic, 2008). The influence of these factors is dependent on the interplay between the child’s genes and the environment (Røysamb & Nes, 2018). These challenges and the large international political focus on children’s well-being in ECEC require a universal conceptual framework. The current study conducts a literature review regarding children’s well-being in ECEC. Based on this review, a new framework regarding zero-to-five-year olds’ well-being is presented. With this framework, organizational tools are provided for research, policies and practices to understand the complexity of children’s well-being, to develop instruments that measure well-being directly, and to see what is needed from the different environments to promote children’s well-being.

Van Trijp, Catharina Petronella Johanna (2019)

Measuring young children’s well-being in ECEC.

[Academic lecture]. Pre-konferanse Norsk barnehageforskningskonferanse.

Van Trijp, Catharina Petronella Johanna (2019)

Measuring young children’s well-being in multiple environments.

[Academic lecture]. EECERA Thessaloniki 2019.

Van Trijp, Catharina Petronella Johanna (2019)

Parental views on characteristics of ECEC settings that foster young children’s well-being. A comparison across nine European countries.

[Academic lecture]. ICSEI Stavanger 2019.

Van Trijp, Catharina Petronella Johanna & Lekhal, Ratib (2019)

The influence of ECEC quality on toddlers’ development and well-being in Norwegian ECEC. How to measure these concepts with instruments from the Thrive by 3 intervention?

[Academic lecture]. ICSEI Stavanger 2019.

Boomkens, Cynthia; Rauwerdink-Nijland, Evelien, Van der Grient, Hannah, Van Trijp, Catharina Petronella Johanna & Metz, Judith (2018)

Kracht van Meiden! Meidenwerk als specifieke methodiek van het jongerenwerk.

[Textbook]. Uitgeverij SWP.

Het volwassen worden verloopt voor meiden anders dan voor jongens. Meiden gaan eerder puberen en krijgen vaak te maken met tegenstrijdige rolverwachtingen. Ouders en het eigen lichaamsbeeld spelen een grotere rol bij hun identiteitsontwikkeling. Ondanks dat de positie van meiden de laatste jaren flink is verbeterd, zijn meiden nog steeds kwetsbaarder in het volwassen worden dan jongens. Daarom hebben meiden specifieke aandacht nodig. Kracht van meiden! is de eerste wetenschappelijk onderbouwende uitgave die professionals in het jongerenwerk en studenten sociaal werk inzicht biedt in het werken met (groepen) meiden. Meidenwerk is een specifieke methodiek van het jongerenwerk en richt zich op het begeleiden van meiden (10-23 jaar) in het leren zelf vorm te geven aan het eigen leven. Het boek bestaat uit drie delen. Deel 1 van het boek biedt kennis over de doelgroep, de doelen van het meidenwerk, de werking, de randvoorwaarden en negen methodische principes die richting geven aan het praktisch handelen. Deel 2 bestaat uit een theoretische verdieping. Deel 3 omvat praktische leidraden, werkvormen en werkbladen. Het boek is verrijkt met casuïstiek en praktijkvoorbeelden. De methodiek die in dit boek centraal staat is met wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek onderbouwd. De auteurs werkten voor het verzamelen van deze kennis samen met meidenwerkers, docenten, studenten en wetenschappers.

Van Trijp, Catharina Petronella Johanna & Metz, Judith (2018)

Meiden en de rol van familie. Onderzoek naar de invloed van de familie op hoe meiden zelf vormgeven aan het eigen leven.

[Report]. Amsterdam University of Applied Sciences.

Het lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar hoe meidenwerkers de familie van meiden beter kunnen betrekken bij hun handelen. Meidenwerkers vroegen zich af hoe zij de samenwerking met de familie van meiden en jonge vrouwen zodanig kunnen intensiveren dat het bijdraagt aan de ontwikkeling van meiden en aan het ontwikkelen van eigenaarschap van het eigen leven. Deze vraag is ontstaan met de decentralisatie van het sociale domein, wat van meidenwerkers vraagt meer samen te werken met andere professionals en het informele netwerk waarin zij zoeken naar krachten, mogelijkheden en bronnen in de omgeving van een meisje. Het huidige rapport is onderdeel van het grotere onderzoek ‘Sterk Meidenwerk’ van het lectoraat Youth Spot. Het lectoraat doet onderzoek naar de rol van familie, het bredere netwerk én de meidengroep voor het zelf vormgeven aan het eigen leven. Samen geeft dit inzicht in de rol van de omgeving in het ontwikkelen van eigenaarschap van het eigen leven. In dit rapport wordt antwoord gegeven op de vraag: “Op welke manier wordt het (leren) zelf vormgeven aan het eigen leven van meisjes en jonge vrouwen, zowel positief als negatief beïnvloed door de familie?” Door middel van dit onderzoek krijgt het meidenwerk inzicht in wat familie voor hun meiden betekent, omdat de meiden die naar het meidenwerk gaan meedoen met het onderzoek. De resultaten van de deelonderzoeken over het bredere netwerk en de meidengroep worden apart gepresenteerd in de rapporten ‘Meidenwerk en de rol van het netwerk (Boomkens & Metz, 2018) en ‘Meidenwerk en de rol van de meidengroep’ (Van der Grient & Metz, 2018).

Van Trijp, Catharina Petronella Johanna; Boomkens, Cynthia, Van der Grient, Hannah & Metz, Judith (2018)

Meidenwerk en de rol van de omgeving van meiden.

[Report]. Amsterdam University of Applied Sciences.

In deze factsheet laten we zien welke rol de omgeving van meiden heeft in hun identiteitsontwikkeling en op welke manier meidenwerkers deze omgevingen meer kunnen betrekken in hun werk om meiden zelf vorm te (leren) geven aan hun eigen leven. Deze factsheet geeft inzicht in wat het doel is van meidenwerk, de identiteitsontwikkeling van meiden en jonge vrouwen en het belang van de omgeving om als meisje zelf vorm te kunnen geven aan het eigen leven. Hiermee biedt deze factsheet een introductie op de drie andere factsheets welke ingaan op de thema’s familie, het netwerk en de meidengroep.

Van Trijp, Catharina Petronella Johanna & Metz, Judith (2018)

Meidenwerk en de rol van familie.

[Report]. Amsterdam University of Applied Sciences.

In deze factsheet laten we zien welke rol de familie heeft in de identiteitsontwikkeling van meisjes en jonge vrouwen (meiden). Ook lees je hoe het meidenwerk meer gebruik kan maken van de familie om eraan bij te dragen dat meiden (leren) zelf vormgeven aan hun leven als deel van de samenleving.

Broekhuizen, Martine Louise; Leseman, Paul, Moser, Thomas & Van Trijp, Catharina Petronella Johanna (2015)

Stakeholders Study. Values, beliefs and concerns of parents, staff and policy representatives regarding ECEC services in nine European countries

[Report]. Utrecht University.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2016 Utrecht University Master of Science
2014 Utrecht University Master of Science
2013 Utrecht University Bachelor of Science