Faculty Profile

Ratib Lekhal

Associate Professor - Department of Communication and Culture

Publications

Lekhal, Ratib (2018)

Lekhal, Ratib. "Receiving extra support in Norwegian centre-based childcare: the role of children's language and socioemotional development.

Early Child Development and Care Doi: 10.1080/03004430.2018.1485671

This study adds to the current literature by examining how different developmental areas (language problems or externalizing and internalizing behaviour problems) affect the possibility of a child receiving extra support early in life. The data were drawn from an online survey of 2779 children in Norway conducted in 2015 and included information about children's development and on their background and family factors. There was a strong connection between children's development and the possibility of receiving special education. However, relatively large gender differences were found. Furthermore, only a fairly small proportion of the children characterized as having a problem with language or with internalizing or externalizing behaviour were detected and actually received any special education support.

Løken, Gro; Lekhal, Ratib & Haug, Peder (2018)

Observasjon av kjønnsforskjeller og forskjeller mellom spesialundervisning og ordinær opplæring i det tilrettelagte klasserommet

Smith, Kari (red.). Norsk og internasjonal lærerutdanningsforskning : hvor er vi? hvor vil vi gå? hva skal vi gjøre nå?

Lekhal, Ratib (2018)

Does special education predict students’ math and language skills?

European Journal of Special Needs Education, 33(4), s. 525- 540. Doi: 10.1080/08856257.2017.1373494

A large number of children are today receiving special education in Norway. The high cost to society and possible long-term consequences for the students make it important to understand the interrelationship of the causes and effects related to receiving special education services. Unfortunately, at present there are only few rigorous studies of the effects of receiving special education services. This study examined the interrelationship between receiving special education services and students’ math and language skills in upper secondary school in Norway. Data from 2756 students in the large population-based special education study (SPEED) was used that included information from questionnaires on students’ development, learning environment and family background. Results showed that students receiving special education services had slightly lower scores on their language test but similar scores on their math test compared to the group of students not receiving special education services, when conservative methodological approaches were used to control for possible covariate bias.

Lekhal, Ratib (2017)

Elever med vedtak om spesialundervisning: Hva vet vi, hvordan har de det, og trives de på skolen?

Haug, Peder (red.). Spesialundervisning – Innhald og funksjon

Løken, Gro; Lekhal, Ratib & Haug, Peder (2017)

Lavt presterende elever og kjønnsforskjeller – hvem får og hvem får ikke spesialundervisning?

Haug, Peder (red.). Spesialundervisning – Innhald og funksjon

Faldet, Ann-Cathrin & Lekhal, Ratib (2016)

Voldelige jenters opplevelse av skolen som arena for læring og sosialt samspill

Spesialpedagogikk, 81(3), s. 51- 64.

Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin, Qvortrup, Lars, Skov Hansen, Line, Hansen, Ole, Lekhal, Ratib & Drugli, May Britt (2016)

Hold ut og hold kursen. Resultater fra kartleggningsundersøkelse i Kristiansand Kommune 2015

Aalborg Universitetsforlag.

Lekhal, Ratib & Mælan, Ellen Nesset (2015)

Bokstaver, tall og geometriske figurer i barnehagen-preliminære resultater fra en pilotstudie i seks barnehager: En ny vurderingsmetode?

Cepra-striben - tidsskrift for Evaluering i Praksis, s. 22- 29.

Lekhal, Ratib (2015)

Er barnehage en risiko eller gevinst for barns utvikling?

Paideia, 10, s. 46- 55.

Lekhal, Ratib (2015)

What is the Best Way to Assess Quality in Childcare to Understand Its Influence on Children?

Educational Alternatives, 13, s. 677- 683.

Aasen, Ann Margareth; Lekhal, Ratib, Drugli, May Britt & Nordahl, Thomas (2015)

Kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner - forklaringer i elevenes holdninger til og væremåte i skolen, samt relasjonelle forhold

Paideia, s. 76- 89.

Wang, Mari Vaage; Lekhal, Ratib, Aarø, Leif Edvard, Holte, Arne & Schjølberg, Synnve (2014)

The developmental relationship between language and motor performance from 3 to 5 years of age: a prospective longitudinal population study

BMC Psychology, 2 Doi: 10.1186/s40359-014-0034-3 - Fulltekst i vitenarkiv

Holte, Arne; Barry, Margaret M., Bekkhus, Mona, Borge, Anne Inger Helmen, Bowes, Lucy, Casas, Ferran, Friborg, Oddgeir, Grinde, Bjørn, Headey, Bruce, Jozefiak, Thomas, Lekhal, Rabit, Marks, Nic, Muffels, Ruud, Nes, Ragnhild Bang, Røysamb, Espen, Thimm, Jens, Torgersen, Svenn, Trommsdorff, Gisela, Veenhoven, Ruut, Vittersø, Joar, Waaktaar, Trine, Wagner, Gert G., Wang, Catharina E., Wold, Bente & Zachrisson, Henrik Daae (2014)

Psychology of Child Well-Being

Ben-Arieh, Asher; Casas, Ferran, Frønes, Ivar & Korbin, Jill E. (red.). Handbook of child well-being : theories, methods and policies in global perspective

Lekhal, Ratib; Wang, Mari Vaage & Schjølberg, Synnve (2013)

Sammenhengen mellom barns deltakelse i norske barnehager og utviklingen av språk og atferd i tidlig barndom. Resultater fra Den norske mor- og barn-undersøkelsen

Holmseth, Sylvia (red.). Utdanning 2013 - fra barnehage til doktorgrad

Zachrisson, Henrik Daae; Dearing, Eric, Lekhal, Ratib & Toppelberg, Claudio O (2013)

Little Evidence That Time in Child Care Causes Externalizing Problems During Early Childhood in Norway

Child Development, 84(4), s. 1152- 1170. Doi: 10.1111/cdev.12040

Wang, Mari Vaage; Lekhal, Ratib, Aarø, Leif Edvard & Schjølberg, Synnve (2012)

Co-occuring development of early childhood communication and motor skills: results from a population-based longitudinal study

Child: Care, Health and Development, 40(1), s. 77- 84. Doi: 10.1111/cch.12003

Lekhal, Ratib (2012)

Do type of childcare and age of entry predict behavior problems during early childhood? Results from a large Norwegian longitudinal study

International Journal of Behavioral Development, 36(3), s. 197- 204. Doi: 10.1177/0165025411431409

Lekhal, Ratib; Soest, Tilmann M von, Wang, Mari Vaage, Aukrust, Vibeke Grøver & Schjølberg, Synnve (2012)

Norway's High-Quality Center Care Reduces Late Talking in High- and Low-Risk Groups

Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 33(7), s. 562- 569. Doi: 10.1097/DBP.0b013e3182648727

Zachrisson, Henrik Daae; Lekhal, Ratib & Mykletun, Arnstein (2011)

Hva gjør barnehagene med barna?

Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 48, s. 578- 581.

Lekhal, Ratib; Zachrisson, Henrik Daae, Wang, Mari Vaage, Schjølberg, Synnve & Von Soest, Tilmann (2011)

Does universally accessible child care protect children from late talking? Results from a Norwegian population-based prospective study

Early Child Development and Care, 181(8), s. 1007- 1019. Doi: 10.1080/03004430.2010.508558

Zachrisson, Henrik Daae; Lekhal, Ratib & Schjølberg, Synnve (2010)

Barnehage og psykisk helse hos sped- og småbarn

Moe, Vibeke; Slinning, Kari & Hansen, Marit Bergum (red.). Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse

Lekhal, Ratib (2008)

Atferdsprogrammet PALS i skolen

Vestre, Svein Egil & Beck, Christian Watkin (red.). Skolen i aftenlandet? Artikkelsamling med ukorrekte innfallsvinkler

Lekhal, Ratib (2015)

Norges viktigste jobb

Barnehage.no [Fagblad]

Lekhal, Ratib (2014)

Leker for livet

Kommunal rapport [Avis]

Hansen, Ole; Lekhal, Ratib, Nordahl, Thomas, Norlund, Anita, Persson, Bengt & Qvortrup, Lars (1)

Temanummer om synlig læring

Paideia [Kronikk]

Lekhal, Ratib; Nordahl, Thomas, Norlund, Anita, Persson, Bengt, Qvortrup, Lars & Hansen, Ole (1)

Målrettede indsatser og forbedringer i skole og dagtilbud

Paideia [Kronikk]

Drugli, May Britt & Lekhal, Ratib (2018)

Livsmestring og psykisk helse

[Scientific book]. Cappelen Damm Akademisk.

Lekhal, Ratib; Zachrisson, Henrik Daae, Solheim, Elisabet, Moser, Thomas & Drugli, May Britt (2016)

Det ved vi om: Betydningen af kvalitet i dagtilbud

[Scientific book]. Dafolo A/S.

Lekhal, Ratib; Zachrisson, Henrik Daae, Solheim, Elisabet, Moser, Thomas & Drugli, May Britt (2016)

Barnehagen: Betydningen av kvalitet i barnehagen

[Scientific book]. Gyldendal Akademisk.

Lekhal, Ratib (2015)

Mental health problems and grades among minority children: Does high-quality school environment buffers the relationship?

[Academic lecture]. NERA - Nordic Educational Research Association.

Lekhal, Ratib (2015)

Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene

[Article in business/trade/industry journal]. LP-modellen.dk

Lekhal, Ratib (2014)

Relasjon mellom voksen og barn i barnehagen - hva kjennetegner barnehager med gode relasjoner?

[Article in business/trade/industry journal]. LP-modellen.dk

Lekhal, Ratib; Løken, Gro & Knudsmoen, Hege (2014)

Students with behaviour problems in school. Preliminary results from our SPEED study

[Academic lecture]. NERA, SPEED symposium, inkludering.

Vartun, Marika; Helland, Siri Saugestad, Wang, Mari Vaage, Lekhal, Ratib & Schjølberg, Synnve (2012)

Noen resultater fra Barnehageundersøkelsen: En barnehage preget av kompetanse og trivsel

[Popular scientific article]. Første steg, s. 32- 33.

Saugestad Helland, Siri; Varatun, Marika, Melkevik, Ole, Lekhal, Ratib & Schjølberg, Synnve (2012)

Barnehagen som arena for vekst og trivsel

[Article in business/trade/industry journal]. Første steg, 2, s. 30- 34.

Varatun, Marika; Saugestad Helland, Siri, Wang, Mari Vaage, Lekhal, Ratib & Schjølberg, Synnve (2012)

En barnehage preget av kompetanse og trivsel

[Article in business/trade/industry journal]. Første steg, 3, s. 32- 34.

Zachrisson, Henrik Daae; Dearing, Eric, Toppelberg, Claudio O & Lekhal, Ratib (2011)

Child Care Quantity and Early Childhood Aggression in a Large Norwegian Cohort.

[Academic lecture]. Paper symposium presentation. Biennial meeting of the Society for Research in Child Development.

Lekhal, Ratib (2011)

The relation between child care and language development, Results from the Norwegian Mother and Child Cohort Study

[Academic lecture]. Nordic Early Childhood Education and Care -Effects and changes.

Lekhal, Ratib (2009)

Barnehage og språkutvikling

[Academic lecture]. HIO/NOVA-arbeidsseminar.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2013 University of Oslo Ph.D Dr. Philos.
2007 University of Oslo Master Cand.Ped.
Work Experience
Year Employer Job Title
2016 - Present BI Norwegian Business School Associate professor
2013 - 2015 Hedmark University of Applied Sciences Associate professor
2012 - 2014 Norwegian Institute of Public health Researcher