-
Employee Profile

Robin Ulriksen

Associate Professor - Department of Communication and Culture

Publications

Heyne, David; Strömbeck, Johan, Alanko, Katarina, Bergström, Martin & Ulriksen, Robin (2020)

A Scoping Review of Constructs Measured Following Intervention for School Refusal: Are We Measuring Up?

Frontiers in Psychology, 11 Doi: 10.3389/fpsyg.2020.01744 - Full text in research archive

Reviews of the effectiveness of interventions for school refusal (SR) rely upon well-conducted primary studies. Currently there are no guidelines for those conducting primary studies about the measurement of outcome following intervention for SR. Most people would agree that it is important to measure school attendance as an outcome but there has been little discussion about other constructs that warrant measurement. To facilitate this discussion and support the development of guidelines, we conducted a scoping review of constructs measured in studies evaluating intervention for SR. We screened the title and abstract of 3,213 publications found in peer-reviewed journals between 1980 and 2019. After full text review of 271 publications, 50 publications describing 51 studies were included. Results address the frequency with which constructs were measured, along with instruments used, informants, and time-points for measurement. Based on the results, we offer guidelines for choosing constructs to measure following intervention for SR and considerations for how to measure the constructs. Guidelines can increase consistency across primary studies, with benefits for future meta-analyses and international comparisons. They also provide support for practitioners contemplating routine evaluation of their interventions for SR. Ultimately, a core outcome set for SR can be developed.

Ulriksen, Robin; Sagatun, Åse, Zachrisson, Henrik Daae, Waaktaar, Trine & Lervåg, Arne (2015)

Social Support and Socioeconomic Status Predict Secondary Students' Grades and Educational Plans Indifferently Across Immigrant Group and Gender

Scandinavian Journal of Educational Research, 59(3), s. 357- 376. Doi: 10.1080/00313831.2014.965792

Bjørnebekk, Gunnar; Diseth, Åge & Ulriksen, Robin (2013)

Achievement motives, self-efficacy, achievement goals and academic achievement at multiple stages of education: A longitudinal analysis

Psychological Reports, 112(3), s. 771- 787. Doi: 10.2466/14.09.PR0.112.3.771-787

Bjørnebekk, Gunnar; Gjesme, Torgrim & Ulriksen, Robin (2011)

Achievement motives and emotional processes in children during problem-solving: Two experimental studies of their relation to performance in different achievement goal conditions

Motivation and Emotion, 35(4), s. 351- 367. Doi: 10.1007/s11031-011-9224-y

Gjerustad, Cay & Ulriksen, Robin (2018)

Deltakerundersøkelsen for lærere 2018 : Resultater fra en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning innenfor strategien «Kompetanse for kvalitet»

[Report]. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.

Resultater fra en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning innenfor strategien «Kompetanse for kvalitet». Denne rapporten presenterer resultater fra Deltakerundersøkelsen 2018. Undersøkelsen er rettet mot lærere som tok videreutdanning i studieåret 2017/2018 i regi av strategien Kompetanse for kvalitet. Formålet med strategien er å bedre elevenes læring gjennom å styrke lærernes kompetanse. I alt 6000 lærere fikk tilbud om å ta videreutdanning i 2017/2018. Alle disse ble invitert til å være med i Deltakerundersøkelsen. Av disse besvarte totalt 60 prosent. Mange av lærerne forteller om studier med høy kvalitet og god tilrettelegging ved skolen. Samtidig viser sammenlikninger med tidligere undersøkelser at opplevd læringsutbytte går noe ned.

Ulriksen, Robin & Gjerustad, Cay (2017)

Deltakerundersøkelsen for lærere 2017 : Resultater fra en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning innenfor strategien «Kompetanse for kvalitet»

[Report]. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.

Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Rapporten presenterer resultater fra Deltakerundersøkelsen for skoler 2017, en spørreundersøkelse rettet mot lærere som har tatt videreutdanning i regi av strategien Kompetanse for kvalitet. Hensikten er å undersøke lærernes opplevelse av videreutdanningen de har tatt.

Sjaastad, Jørgen; Siddiq, Fazilat, Ulriksen, Robin & Tømte, Cathrine Edelhard (2017)

Den virtuelle matematikkskolen skoleåret 2016-2017 : Evaluering av tilbudene DVM-U, DVM-Pluss og DVM-1T

[Report]. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.

Den virtuelle matematikkskolen (DVM) er et nettbasert tilbud for elever på ungdomsskoletrinnet. Målet er å prøve ut nye former for IKT-basert opplæring for å skape mestringsfølelse og motivasjon gjennom nivåtilpasset opplæring i matematikk. Målgruppen er både elever med høy måloppnåelse i faget og elever med lav måloppnåelse. NIFU har evaluert tilbudene og funnene presenteres i foreliggende rapport. Evalueringen er utført på oppdrag for Senter for IKT i utdanningen.

Siddiq, Fazilat; Bugge, Markus, Ulriksen, Robin & Tømte, Cathrine Edelhard (2017)

Matematikk på nye måter : Erfaringer fra pilotering av Dragonbox ved 10 skoler i Skedsmo kommune

[Report]. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.

Denne rapporten presenterer resultatene fra følgeevalueringen av Dragonbox – et heldigitalt læreverk for å fremme tallforståelse i begynneropplæringen i pilotåret 2016/2017. Formålet har vært å belyse flere sider ved implementeringen av læreverket, slik som organiseringen av uttestingen, opplevelsen av implementeringen hos de involverte aktørene, samt brukertilfredshet og erfaringer med læreverket.

Ulriksen, Robin & Knapstad, Marit (2016)

Digital mobbing. Kunnskapsoppsummering over forskning på effekter av tiltak.

[Report]. Folkehelseinstituttet.

Hustad, Bent-Cato; Lødding, Berit, Fylling, Ingrid & Ulriksen, Robin (2016)

Systemorientering gjennom kompetanseutvikling? Første delrapport fra evalueringen av Strategi for etter- og videreutdanning i PP-tjenesten

[Report]. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.

Dette er første rapportering fra evalueringen av Strategi for etter- og videreutdanning i PP-tjenesten (SEVU-PPT) som Nordlandsforskning, sammen med Nord universitet, og NIFU gjennomfører på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Blant temaområdene som er definert for evalueringen, har denne delrapporten fokus på kompetanseutvikling, informasjon og nettverksarbeid samt strategiens innretning – aktørbildet og tilbudsstruktur. I sluttrapporten, som vil foreligge høsten 2018, vil vi gå nærmere inn på strategiens virkning.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2014 University of Oslo PhD
Work Experience
Year Employer Job Title
2019 - Present BI Norwegian Business School Associate professor