-
Employee Profile

Sølvi Lyngnes

Teaching Professor Emerita - Department of Communication and Culture

Publications

Prebensen, Nina Katrine & Lyngnes, Sølvi (2017)

Responsible Fishing Tourism in the Arctic

Lee, Young-Sook; Prebensen, Nina Katrine & Weaver, David (red.). Arctic Tourism Experiences. Production, Comsumption and Sustainability

Lyngnes, Sølvi (2015)

Attraksjonsutvikling:Fra kulturressurs til turistopplevelse?

Jensen, Øystein & Skallerud, Kåre (red.). Innovativ og opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen

Lyngnes, Sølvi & Prebensen, Nina Katrine (2014)

Sustainable and Attractive Motorised Nature-Based Experiences: Challenges and Opportunities

Advances in Hospitality And Leisure, 10, s. 151- 171. Doi: 10.1108/S1745-354220140000010008

Prebensen, Nina Katrine & Lyngnes, Sølvi (2011)

Fisketurisme i et kunnskaps- og verdiskapningsperspektiv : fangst eller opplevelse?

Beta, s. 36- 48.

Fisketurisme er en populær ferieaktivitet blant mange av de som besøker Norge. Fiskeaktivitetstilbudene i Norge varierer i struktur, innhold og omfang. Artikkelen tar utgangspunkt i nyere perspektiver på markedsføring og diskuterer fisketurisme som næringsfenomen og turistopplevelse, i lys av disse. Norge har en viktig ressurs, fisken, som kilde til verdiskapning, enten ved å drive tradisjonell fiskerinæring, eller også å la andre komme hit i rekreasjonsøyemed der fiskeaktivitet kan utøves på ulike vis og med ulik verdi for turist, vertskap og samfunn. Artikkelen fokuserer på Norge, men viser eksempler fra andre land for å illustrere ulike måter å utøve fisketurisme på. Fisketurisme i Norge preges i stor grad av et produksjonsorientert fokus. Dette gjenspeiles også i dagens forskning på temaet, som i stor grad dreier seg om fisken som ressurs og forvaltningen av denne. Artikkelen peker på økt verdiskapning for både kunde og bedrift ved å flytte fokus fra fisken som ressurs og produkt til kunnskap knyttet til videreforedling og opplevelser rundt fiskeressursen. Det å bli mer bevisst på hva fisketurisme gir av opplevelsesverdi for kundene, eksempelvis underholde, skape identitet, lære, og gi minnerike opplevelser, kan bidra til å belyse et verdiskapningspotensial for bedriftene i tillegg til bedre forvaltning av fisken som ressurs for sted og nasjon.

Lyngnes, Sølvi & Rosendahl, Tom (2006)

Turistattraksjonenes markedskommunikasjon: Konfeksjon eller skreddersøm?

Beta, 20(2)

Prebensen, Nina Katrine & Lyngnes, Sølvi (2020)

Sustainable business models in Arctic tourism

[Academic lecture]. CAUTHE 2020: New Perspectives on the Diversity of Hospitality, Tourism and Events.

Lyngnes, Sølvi (2018)

Historical hotels as tourist experiences

[Academic lecture]. Forskningsseminar.

Lyngnes, Sølvi (2017)

Tourist attractions in a digital age.The art of conveying experiences

[Academic lecture]. 26th Nordic Symposium of Tourism and Hospitality Research.

Lyngnes, Sølvi (2017)

Museums as tourist experiences- Added value from digital and personal guides.

[Academic lecture]. 7th Advances in Tourism Marketing Conference.

Lyngnes, Sølvi (2016)

Viking events as attractive experiences. Why and how

[Academic lecture]. Nordic researcher's network on tourism.

Lyngnes, Sølvi (2016)

Kulturbasert byturisme-attraktive destinasjoner?

Viken, Arvid (red.). Turisme: Destinasjonsutvikling

Lyngnes, Sølvi (2015)

Historical hotels as tourist experiences. Challenges in conveying history

[Academic lecture]. 8th International Conference on Service Management. Creating Value, Innovation in Delivering Services.

Lyngnes, Sølvi (2015)

Viking heritage as attractive tourist experiences:why and how?

[Academic lecture]. The 24th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research.

Lyngnes, Sølvi & Prebensen, Nina Katrine (2013)

The use of nature in attractive and sustainable experiences: organized tours in Svalbard

[Academic lecture]. Nordic Symposium in Tourism and Hospitality.

Lyngnes, Sølvi (2012)

Tyngden du trenger- også i reiselivsnæringen

[Article in business/trade/industry journal]. BI Innovation Magazine

Lyngnes, Sølvi & Prebensen, Nina Katrine (2012)

The use of nature in tourism: A comparative case study in Norway and Australia

[Academic lecture]. The 21st Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research.

Lyngnes, Sølvi (2012)

Accommodation as Attractions?- a study of historical hotels in Fjord-Norway

[Academic lecture]. CAUTHE – National Conference Melbourne 5-9 February 2012.

Lyngnes, Sølvi & Prebensen, Nina Katrine (2010)

Fish tourism in a knowledge- and value-creation perspective: Catch or experience?

[Academic lecture]. Konferanse Opplevelser i Nord.

Lyngnes, Sølvi (2009)

Accomodation as Attractions and Experiences

[Academic lecture]. 18 th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research.

Lyngnes, Sølvi (2008)

Experience Management in Norwegian Tourist Attractions

[Academic lecture]. 17th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research.

Prebensen, Nina; Lyngnes, Sølvi & Mossberg, Lena (2008)

Wellness on Sale: What and why in a Tourist Context

[Academic lecture]. CAUTHE-conference.

Lyngnes, Sølvi (2008)

Experience Management in Tourist Attraction-New Challenges?

[Academic lecture]. CAUTHE-conference, Griffith, Gold Coast. Australia 2008..

Lyngnes, Sølvi (2007)

Kultur og turistattraksjoner. Jakten på det norske. Jakten på opplevelser

[Scientific book]. Universitetsforlaget.

Rosendahl, Tom & Lyngnes, Sølvi (2005)

Norske turistattraksjoners markedskommunikasjon - hva og hvordan

[Academic lecture]. The 14th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research.

Sletvold, Ola & Lyngnes, Sølvi (2005)

Uses of Viking heritage in Nordic attractions

[Academic lecture]. 14th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research.

Lyngnes, Sølvi (2003)

Indigenous tourism, challenges and cultural opportunities

[Academic lecture]. Cauthe-conference.

Sletvold, Ola & Lyngnes, Sølvi (2003)

Vikings as attractions - use and abuse?

[Academic lecture]. CAUTHE conference.

The paper discusses how the Viking heritage is being presented in tourism. It conceptualises four different ways of use, from the cautious and conservative to the simplifying and caricature-like. It discusses the potential abuse of the Viking resources, and relates the problems to ongoing debates within tourism research.

Lyngnes, Sølvi (1999)

Inuitkultur og turisme på Grønland: Naturens betydning i Nordisk turisme

[Academic lecture]. Det sjette nordiske forskersymposium.

Lyngnes, Sølvi & Viken, Arvid (1998)

Samisk kultur og turisme på Nordkalotten

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Lyngnes, Sølvi (1994)

Kulturminner på billigsalg

[Popular scientific article]. Fortidsvern, s. 26- 30.

Lyngnes, Sølvi (1994)

Festspill-Trøndelag, fremtidig turistattraksjon

[Report]. Senter for bygdeforskning.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
1980 Norwegian University of Science and Technology Master Cand. Philol.
Work Experience
Year Employer Job Title
2018 - Present UIT/Norges arktiske universitet Dosent II
2015 - Present BI Norwegian Business School Teaching Professor
2015 - 2019 Handelshøyskolen BI Associate Dean Bachelor of Mangement
1995 - 2015 BI Norwegian Business School Assistant Professor/ Senior Lecturer
2006 - 2014 Handelshøyskolen BI Associate Dean Tourism Management (bachelor i reiselivsledelse)
1993 - 1995 BI Norwegian Business School Assistant Professor II
1992 - 1994 Senter for Bygdeforskning NTNU Researcher
1988 - 1992 Finnmark University College Assistant Professor
1987 - 1988 Alta Museum Curator/ manager
1979 - 1987 Alta Gymnas Secondary education teacher with a master's degree