-
Employee Profile

Arne Jon Isachsen

Professor Emeritus - Department of Economics

Publications

Isachsen, Arne Jon & Gylfason, Thorvaldur (2022)

Awakening from the Chinese Dream

Challenge magazine Doi: 10.1080/05775132.2022.2046881

Isachsen, Arne Jon (2017)

Statseide foretak på offensiven i Kina

Samfunnsøkonomen

Isachsen, Arne Jon (2015)

Globalisering

Magma forskning og viten

Isachsen, Arne Jon (2015)

Når ulikhetene blir for store

Tidsskrift for samfunnsforskning, s. 324- 338.

Isachsen, Arne Jon (2012)

Penge- og valutapolitikken i Kina

Bekkevold, Jo Inge & Kristoffersen, Henning (red.). Kinas økonomi

Isachsen, Arne Jon (2012)

The role of China as a world power: What does China want?

Eliassen, Kjell Arnold (red.). Business and politics in a new global order

Isachsen, Arne Jon (2010)

Finanskrisen - konsekvenser for USA

Samfunnsøkonomen, 64(4), s. 24- 36.

Isachsen, Arne Jon (2010)

Kina - før, under og etter finanskrisen

Magma forskning og viten, 13(3), s. 43- 52.

Isachsen, Arne Jon (2009)

Globalisering og velferdsstatens fremtid

Internasjonal Politikk, s. 523- 525.

Isachsen, Arne Jon (2009)

En dag med China Daily

Magma forskning og viten, 12(7), s. 62- 66.

Isachsen, Arne Jon (2008)

Jarle Bergo: A professional monetary policymaker steps down

Norges Bank Economic Bulletin, s. 4- 9.

Isachsen, Arne Jon (2008)

Bolig- og finanskrisen i Amerika

Magma forskning og viten, 11(3), s. 25- 36.

Isachsen, Arne Jon (2008)

Demokrati på kinesisk

Internasjonal Politikk, 66(4), s. 633- 644.

Isachsen, Arne Jon & Randers, Jørgen (2007)

Fremtidsbilde 2030: Er verden flat? Drivkrefter og spilleregler

Magma forskning og viten, 10(1), s. 51- 57.

Isachsen, Arne Jon & Sjølie, Øystein (2007)

Klimakvoter - avlat eller frelse?

Nytt Norsk Tidsskrift, s. 323- 329.

Isachsen, Arne Jon (2007)

Euro for Norge?

Økonomisk forum, s. 9- 13.

Isachsen, Arne Jon (2007)

Folk på vandring

Internasjonal Politikk, s. 91- 102.

Isachsen, Arne Jon (2007)

Globalisering

Økonomisk forum, s. 4- 9.

Isachsen, Arne Jon (2007)

Hvor går verden? noen utvalgte krefter og trender

Magma forskning og viten, 10(3), s. 44- 56.

Isachsen, Arne Jon (2006)

Bank og finans i Kina

Magma forskning og viten, 9(1), s. 68- 76.

Isachsen, Arne Jon (2006)

Like før det smeller? Om globale ubalanser

Internasjonal Politikk, s. 227- 243.

Isachsen, Arne Jon (2006)

Experiences with the Euro thus far

From, J. & Sitter, N. (eds.) (2006), Europe?s nascent state? Public policy in the European Union. Essays in honour of Kjell A. Eliassen, Gyldendal Akademisk

Isachsen, Arne Jon (2006)

Økonomiske utfordringer i Kina

Økonomisk forum, s. 29- 37.

Isachsen, Arne Jon (2005)

Internasjonal politikk på randen?

CME Working Paper

Isachsen, Arne Jon (2005)

Kina

CME Working Paper

Isachsen, Arne Jon (2005)

Andres penger

Internasjonal Politikk, s. 567- 581.

Isachsen, Arne Jon (2005)

Bananer, dollar og WTO. Transatlantiske økonomiske relasjoner

Skogan, John Kristen (red.). Skogan, J. K. (red.): Hva nå USA og Europa?

Isachsen, Arne Jon (2004)

Reisebrev fra Belgia

CME Working Paper

Isachsen, Arne Jon (2004)

Seks artikler om økonomisk vekst, renter og valuta

CME Working Paper

Isachsen, Arne Jon (2004)

Vekst og fordeling ? noen betraktninger om EU og USA

Økonomisk forum, s. 30- 35.

Isachsen, Arne Jon (2003)

Fire år med euro

Økonomisk forum, s. 18- 25.

Isachsen, Arne Jon (2002)

Venturefond for norsk næringsliv - makroøkonomiske konsekvenser

Hva gjør oljepengene med oss?

Isachsen, Arne Jon (2002)

Har norske bedfrifter for dårlig tilang på kapital?

Hva gjør oljepengene med oss?

Isachsen, Arne Jon (2002)

Mye vil ha mer: Norsk Investorforum skriver brev

Hva gjør oljepengene med oss?

Isachsen, Arne Jon (2002)

Hva gjør oljepengene med oss?

Hva gjør oljepengene med oss?

Isachsen, Arne Jon (2002)

Euro inn - kroner ut? Alternativer i norsk penge- og valutapolitikk

?, s. 150- 161.

Isachsen, Arne Jon (2002)

Har norske bedrifter for dårlig tilgang på kapital?

?, s. 94- 103.

Isachsen, Arne Jon (2002)

Stiglitz om globalisering

Økonomisk forum, s. 34- 37.

Isachsen, Arne Jon (2002)

The euro is political but it will bring major political changes

?, 3(1), s. 88- 93.

Isachsen, Arne Jon (2001)

Kapitalistenes jakt på billig statlig eierkapital må avvises

?, 4(4), s. 41- 47.

Isachsen, Arne Jon (2001)

Et passende penge- og valutapolitisk regime

Norsk økonomisk tidsskrift, 115(2), s. 107- 124.

Isachsen, Arne Jon (2000)

Euroen og de nordiske velferdsstater

CME Working Paper

Isachsen, Arne Jon (2000)

Vil forskjellene øke?

skrift utgitt av LOs Samfunnspolitisk avdeling, i forbindelse med denne avdelingens 75-års jubileum

Isachsen, Arne Jon (2000)

Felles mynt i Europa

Kunne ikke finne tidsskrift Revang, Ø

Isachsen, Arne Jon (2000)

Felles mynt i Europa: Erfaringene så langt og utsiktene fremover

Sosialøkonomen, s. 16- 21.

Isachsen, Arne Jon; Strøm, Steinar, Fiorentini, G. & Zamagni, S. (1999)

The hidden economy: The labor market and tax evasion

The economics of corruption and illegal markets. (The international library of critical writings in economics)

Isachsen, Arne Jon; Andersen, T.M., Hougaard Jensen, S.E. & Risager, O. (1999)

Comments on Niels Thygesens paper: EMU and the Outsider nations

Macroeconomic perspectives on the Danish economy

Isachsen, Arne Jon (1999)

Frie kapitalbevegelser - for mye av en god ting?

Internasjonal Politikk, s. 575- 582.

Isachsen, Arne Jon & Moen, Espen (1999)

Er eurotilknytning så ille? Tiden baner veien for euro i Norge

Sosialøkonomen

Isachsen, Arne Jon (1999)

Mens vi venter på euroen

Sosialøkonomen, s. 7- 9.

Isachsen, Arne Jon (1998)

Norge og felles mynt i Europa

ØMU og pengepolitikk i Norden

Isachsen, Arne Jon (1998)

Den økonomiske krisen i Asia

Internasjonal Politikk, s. 179- 195.

Bjønnes, Geir Høidal; Isachsen, Arne Jon & Stoknes, Svein (1998)

Den store gjettekonkurransen

?

Isachsen, Arne Jon (1996)

Ord om olje

Sosialøkonomen

Isachsen, Arne Jon (1995)

Monetært samarbeid i Europa - hva gjør Norge?

Eliassen, Kjell Arnold (red.). Den europeiske utfordringen

Isachsen, Arne Jon (1995)

Oljefond, renter og valutakurs

Sosialøkonomen

Isachsen, Arne Jon (1995)

Noen kommentarer til Nasjonalbudsjettet for 1996

Sosialøkonomen

Isachsen, Arne Jon (1995)

NOU 1995:11 Statsbankene under endrede rammevilkår

Sosialøkonomen

Isachsen, Arne Jon (1995)

Om økonomisk politikk og økonomisk teori

Sosialøkonomen

Isachsen, Arne Jon (1994)

Norge og EUs monetære union

Sosialøkonomen

Isachsen, Arne Jon (1994)

Hvordan EMS har fungert politisk

Sosialøkonomen

Isachsen, Arne Jon (1994)

Utsiktene for norsk næringsliv

Internasjonal Politikk, s. 249- 262.

Isachsen, Arne Jon (1994)

Om valutapolitikk

Praktisk økonomi og ledelse, s. 13- 29.

Isachsen, Arne Jon (1993)

Norsk valutapolitikk - Hvilke alternativer har vi å velge i mellom?

Sosialøkonomen

Isachsen, Arne Jon; Hamilton, Carl & Gylfason, Thorvaldur (1992)

Understanding the market economy

Journal of World Trade, s. 25- 33.

Isachsen, Arne Jon; Gylfason, Thorvaldur & Hamilton, Carl (1992)

Planøkonomi - hvordan fungerer systemet?

Nordisk Østforum, s. 51- 61.

Isachsen, Arne Jon (1992)

Individ og marked

Internasjonal Politikk

Isachsen, Arne Jon (1992)

Marshall-hjelp til Samveldet av Uavhengige Stater (SUS)

Sosialøkonomen

Isachsen, Arne Jon; Haavi, Stein Erik, Hansen, Jarle & Stenseth, Geir (1991)

Om rentens terminstruktur

Isachsen, Arne Jon (red.). Ni artikler om penger, kreditt og valuta

Isachsen, Arne Jon (1991)

Svingende valutakurser og "economic fundementals" - og litt til

Isachsen, Arne Jon (red.). Ni artikler om penger, kreditt og valuta

Isachsen, Arne Jon & Hamilton, Carl (1991)

Over til markedsøkonomi

Norsk Økonomisk Tidsskrift, s. 164- 173.

Isachsen, Arne Jon & Heier, Dag Erik (1991)

Om rentepolitikk

Norsk Økonomisk Tidsskrift, s. 97- 116.

Isachsen, Arne Jon (1990)

Polsk økonomi - fra plan til marked

Sosialøkonomen

Isachsen, Arne Jon (1989)

Økonomisk samarbeid med Øst-Europa

Nytt Norsk Tidsskrift, s. 257- 268.

Isachsen, Arne Jon (1989)

Penger og kreditt i en omstillingstid

Sosialøkonomen

Isachsen, Arne Jon (1989)

Den vanskelige skatten

Nytt Norsk Tidsskrift, s. 180- 185.

Isachsen, Arne Jon (1989)

Mer enn to måter å bedre konkurranseevnen på

Sosialøkonomen

Isachsen, Arne Jon (1988)

Den store amerikanske skattereformen - og vår

Bergen Bank Kvartalsskrift, s. 85- 90.

Isachsen, Arne Jon (1988)

Realrenten i Norge i et hundreårsperspektiv

Bergen Bank Kvartalsskrift, s. 35- 44.

Isachsen, Arne Jon & Andersen, Svein S (1987)

Oljepris og sårbarhet i vår lille forhandlingsøkonomi

Nytt Norsk Tidsskrift, s. 27- 38.

Isachsen, Arne Jon (1987)

Finansielle innovasjoner - private- og samfunnsøkonomiske utfordringer

Praktisk økonomi & finans, s. 6- 18.

Isachsen, Arne Jon & Sando, Carl Erik (1987)

Norske prognoser - hvor gode er de?

Sosialøkonomen

Isachsen, Arne Jon (1986)

Ønsker vi en selvstendig penge- og kredittpolitikk?

Sosialøkonomen

Isachsen, Arne Jon (1986)

Finansielle innovasjoner, ressursallokering og økonomisk styring

Sosialøkonomen

Isachsen, Arne Jon; Mørk, Kari Anne & Rasmussen, Jan (1986)

Gamle obligasjoner med lav kupongrente er for billige

Sosialøkonomen

Isachsen, Arne Jon (1985)

Om stabilisering av valutakursene

Bergen Bank Kvartalsskrift, s. 68- 75.

Isachsen, Arne Jon; Strøm, Steinar & Samuelson, Svein Ove (1985)

The Behavior of Tax Evaders

Gaertner, Wulf & Wenig, Alois (red.). The Economics of the Shadow Economy

Isachsen, Arne Jon & Sand, Ole C (1985)

Kurvlån - en ny måte å redusere valutarisiko på

Bergen Bank Kvartalsskrift, s. 79- 94.

Isachsen, Arne Jon (1984)

Ti år med flytende valutakurser

Bergen Bank Kvartalsskrift

Isachsen, Arne Jon & Strøm, Steinar (1984)

The Size and Growth of the Hidden Economy in Norway

The Review of Income and Wealth, s. 21- 38.

Isachsen, Arne Jon (1984)

Om revisjon av valutareguleringen

Sosialøkonomen

Isachsen, Arne Jon (1983)

Inntektsfordeling og inflasjon

Arbeidsnotat (Norges bank : trykt utg.)

Isachsen, Arne Jon (1983)

Norwegian Policy in the Past Decade and Some thoughts on Policy in the Present One

Marcello, Cecco (red.). International Economic Adjustment - Small Countries and the European Monetary System

Isachsen, Arne Jon (1983)

Eurodollarmarkedet og monetarismen

Penger og kreditt

Isachsen, Arne Jon (1983)

A Quarterly Wage and Price model

Norges banks skriftserie

Isachsen, Arne Jon & Kjær, Knut N. (1982)

Prisstopp mot inflasjon

Statsøkonomisk tidsskrift

Isachsen, Arne Jon (1982)

En lønns- og prismodell for Norge. Nærmere om prisrelasjonen.

Arbeidsnotat (Norges bank : trykt utg.)

Isachsen, Arne Jon & Raaum, Oddbjørn (1982)

Solidarisk lønnspolitikk - hvor effektiv er den egentlig

Arbeidsnotat (Norges bank : trykt utg.)

Isachsen, Arne Jon; Kjær, Knut N. & Raaum, Oddbjørn (1982)

Dokumentasjon av lønns- og prismodell

Arbeidsnotat (Norges bank : trykt utg.)

Isachsen, Arne Jon & Strøm, Steinar (1982)

Dynamisk skattepolitikk og strategier mot svart arbeid

Bergen Bank Kvartalsskrift, s. 75- 88.

Isachsen, Arne Jon (1982)

Bruk av modeller i planleggingen

Sosialøkonomen

Isachsen, Arne Jon & Klovland, Jan Tore (1982)

Pengemengde og inflasjon - hvordan gikk det?

Sosialøkonomen

Isachsen, Arne Jon (1981)

Olje, risiko og valuta

Norges banks skriftserie

Isachsen, Arne Jon (1981)

Den skjulte økonomi og det svarte arbeidsmarked

Colbjørnsen, Tom; Brunstad, Rolf Jens & Rødseth, Tom (red.). Sysselsettingen i søkelyset

Isachsen, Arne Jon (1981)

Målkonflikter i velferdssamfunnet

Bakke, Egil (red.). Myter i norsk politikk

Isachsen, Arne Jon (1981)

Milton Friedmans økonomiske teorier

Hagtvet, Bernt (red.). Høyrebølgen - epokeskifte i norsk politikk?

Isachsen, Arne Jon & Strøm, Steinar (1981)

Skatt, inflasjon, arbeid og unndragelser

Hagtvet, Bernt (red.). Høyrebølgen - epokeskifte i norsk politikk?

Isachsen, Arne Jon & Lia, Per Olaf (1980)

Prisstabilisering gjennom råvarefond

Sosialøkonomen

Isachsen, Arne Jon (1980)

Norsk valutapolitikk

Forskningsrapport (Norsk utenrikspolitisk institutt)

Isachsen, Arne Jon & Braaten, Nils Axel (1980)

Om produktivitetsutviklingen

Forskningsrapport (Norsk utenrikspolitisk institutt)

Isachsen, Arne Jon (1980)

Norsk valutapolitikk og fremtidig kapitaleksport

Bergen Bank Kvartalsskrift, s. 101- 111.

Isachsen, Arne Jon & Klovland, Jan Tore (1980)

Pengemengde og inflasjon

Sosialøkonomen

Isachsen, Arne Jon (1980)

Økonomiske betraktninger omkring den nye økonomiske verdensordning

Statsøkonomisk tidsskrift, s. 119- 140.

Isachsen, Arne Jon & Strøm, Steinar (1980)

The Hidden Economy: The Labor Market and Tax Evation

The Scandinavian Journal of Economics, 82, s. 304- 311.

Isachsen, Arne Jon (1980)

Importsubstitusjon eller eksportbasert vekst?

Internasjonal Politikk, s. 341- 359.

Isachsen, Arne Jon (1979)

Penger og inflasjon i Sovjet

Internasjonal Politikk, s. 649- 667.

Isachsen, Arne Jon (1979)

Det internasjonal stålmarked - mot regional selvforsyning?

Internasjonal Politikk, s. 49- 70.

Isachsen, Arne Jon (1979)

Kursjustering som økonomisk virkemiddel

Statsøkonomisk tidsskrift, s. 93- 115.

Isachsen, Arne Jon & Hoel, Michael Olaf (1979)

Bensinrasjonering

Sosialøkonomen

Isachsen, Arne Jon (1979)

Om kredittbudsjett og interbankmarkedet

Sosialøkonomen

Isachsen, Arne Jon (1979)

U-landenes syn på ny økonomisk verdensordning

Forskningsrapport (Norsk utenrikspolitisk institutt)

Isachsen, Arne Jon (1978)

Om etterspørselen etter penger - og litt mer

Sosialøkonomen

Isachsen, Arne Jon (1978)

Inntektspolitikk og inflasjon i Norge

Ekonomisk Debatt, s. 26- 34.

Isachsen, Arne Jon (1978)

Transmisjonsmekanismen, eller hvordan pengepolitikk virker på realøkonomien

Statsøkonomisk tidsskrift, s. 51- 76.

Isachsen, Arne Jon (1978)

Seigniorage og inflasjonsskatt

Sosialøkonomen

Isachsen, Arne Jon (1978)

Om lønnsglidning

Sosialøkonomen

Isachsen, Arne Jon (1977)

Noen temaer i norsk penge- og valutapolitikk

Sosialøkonomen, s. 2- 5.

Isachsen, Arne Jon (1977)

Norsk penge- og valutapolitikk i stpøeskjeen

Internasjonal Politikk, s. 505- 527.

Isachsen, Arne Jon (1977)

Sosialøkonomistudiet i USA

Sosialøkonomen

Isachsen, Arne Jon (1977)

Norges handel med u-land - en analyse og et forslag

Internasjonal Politikk, s. 425- 448.

Isachsen, Arne Jon (1977)

Inflasjon i 1970-årene

Bergen Bank Kvartalsskrift

Isachsen, Arne Jon (1977)

Jevnere råvarepriser?

Samtiden

Isachsen, Arne Jon (1977)

A Note on Wages Drift. The Case of Sweden

The Scandinavian Journal of Economics, 79

Isachsen, Arne Jon (1976)

Lønnsglidningshypoteser: En test med norske data

Sosialøkonomen

Isachsen, Arne Jon (1976)

Notes on Inflation and Optimal Monetary Policy

Memorandum from Department of Economics, University of Oslo

Isachsen, Arne Jon (1976)

A note on Price, Stabilization Schemes, and the Terms of Trade

Memorandum from Department of Economics, University of Oslo

Isachsen, Arne Jon (1976)

Milton Friedman som økonom

Observator

Isachsen, Arne Jon (1976)

The Demand for Money in Norway

Norges banks skriftserie

Isachsen, Arne Jon (1976)

Økonomi og politikk i India

Internasjonal Politikk, s. 923- 940.

Isachsen, Arne Jon (1976)

Etterspørselen etter penger i Norge

Statsøkonomisk tidsskrift, s. 35- 45.

Isachsen, Arne Jon (1973)

The Uneasy Case for the Fischer-effect

Sosialøkonomen

Isachsen, Arne Jon (1973)

The multinational enterprise and economic theory

Sosialøkonomen

Isachsen, Arne Jon (2021)

Biden må fjerne de økonomiske urimelighetene som la grunnlaget for Trump

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2019)

Rett og rimelig

Klassekampen [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2015)

Norge må hjelpe Hellas

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2015)

Siste hilsen fra Singapore

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2015)

Derfor går det mye bedre med USAs økonomi enn med Europas

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2015)

Når den greske gjelden blir for stor

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2015)

Hva Kina vil

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2014)

Kina kjøper verden

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2014)

Når kapitalister undergraver kapitalismen

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2014)

"Financialization" i USA

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2014)

På'n igjen i Kina

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2014)

Bankene bidrar ikke i spleiselaget

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2014)

Bank og pølsebod - Hva er forskjellen?

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2014)

Hvordan virker et progressivt skattesystem i det store bildet?

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2014)

Keiserens nye klær

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2013)

Hvem er det som egentlig driver pengepolitikk?

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2013)

Forskning som selskapslek?

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2013)

Hvor mye kan Oljefondet eie i utlandet?

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2013)

Ikke skyld på apparatet, Erna

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2013)

Kina viser muskler

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2013)

Storbritannia ut av EU?

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2013)

Euroen har ikke gjort verden til et bedre sted

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2013)

Noe må skje i Kina

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2013)

Elementært, min kjære Watson

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2013)

Land går ikke konkurs

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2013)

Klart for ny klassekamp

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2012)

Kinas tapte tiår

Minerva (nettutgaven) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2012)

Kina vil ha en større middelklasse

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2012)

Enorme utfordringer for Kinas nye ledere

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2012)

Om å beskrive virkeligheten

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2012)

En kreativ pengepolitikk

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2012)

Ugreit i Euroland

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2012)

Problemer med Libor

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2012)

Investeringer i råvarer - eller bare ren spekulasjon?

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2012)

Sporskifte i Oljefond-debatten

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2012)

Hvem tar imot Draghis lissepasning

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2012)

Hollandsk syke i Hellas

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2012)

Putins stjerne i fritt fall

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2012)

Lær av disse!

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2011)

A tradable yuan can weaken the dominant dollar

Shanghai Daily [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2011)

Fælles mønt forudsætter fælles vaner

Dagsavisen [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2011)

Långiverne må med

Finansavisen [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2011)

Er Kina et vanlig land?

Finansavisen [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2011)

Ingen tar ansvar

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2011)

Hu Jintao i Amerika

Klassekampen [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2010)

Hva er QE2 og hva er vitsen?

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2010)

Dollar: Også Kinas problem

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2010)

Hva skal vi gjøre når oljen tar slutt

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2010)

Er han jordens salt?

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2010)

Finansreformen i USA - er den god nok?

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2010)

Fortellinger om samfunnet

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2010)

Hellas på Knærne

VG : Verdens gang [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2010)

Korrupsjon i Kina: Uløselig?

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2010)

Kina og USA: Lysere tider?

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2010)

Hellas: Over evne

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2010)

Hvordan ville Keynes løst finanskrisen?

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2009)

Amerika som forbilde blekner

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2009)

Kronen kan bli sterkere enn vi liker

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2009)

USA og Kina i fredelig sameksistens?

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2009)

Penger og frihet

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2009)

Inflasjon - en god idé for USA?

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2009)

De ubesvarte spørsmål

Morgenbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2009)

Kina får ikke verdensvalutaen

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2009)

For billig å forurense

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2009)

Spar dem for bistand

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2009)

Finans og grådighet

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2009)

Eine Schmutzquote für den Klimawandel

Der Zeit [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2009)

A personal pollution plan

The Guardian [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2009)

George Soros og moderne finansteori

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2008)

Kapitalisme på kinesisk

Morgenbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2008)

Det åpne samfunn

Dagbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2008)

Vil veksten i Kina vedvare?

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2007)

Kinas gård og grunn

Morgenbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2006)

Gleder og sorger

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2006)

Den lille keisers land

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon & Sjølie, Øystein (2006)

Petro-populismens farer

Dagbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2006)

Skolemat og sykehus

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2006)

Dark Matter

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2006)

Om kinesisk pengepolitikk

Finansavisen [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2005)

Kinas økonomiske utfordringer

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2005)

Økte forskjeller i Kina

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2005)

Stanfords "oljefond"

Finansavisen [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2005)

Er u-hjelp veien til fremskritt?

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon; Holden, Steinar & Dørum, Øystein (2005)

Rom for forbedringer

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2005)

Kina på fremmarsj

Bergens Tidende [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2004)

Handelskrig mellom USA og Europa?

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2004)

Greenspan om pengepolitikken

Finansavisen [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2004)

Europa på offensiven?

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2004)

Er identiteten viktigst?

Dagsavisen [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2004)

Vi kan bli euroland

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2004)

Hvorfor få folk til å jobbe et år til?

Ukeavisen ledelse [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2004)

Uro i Euroland

Dagbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2003)

Bush finansierer skattekutt med dramatiske underskudd

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2003)

Vietnam og USA tretti år etter

Ukeavisen ledelse [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2003)

Når energien er for billig

Ukeavisen ledelse [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2003)

Hvorfor amerikanere ikke liker Clinton

VG : Verdens gang [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2003)

"Bløt" makt og "hard" makt

Dagsavisen [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2003)

Vinner Bush Valget?

Finansavisen [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon & Hugnes, Håvard (2003)

En bedre pengepolitikk

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2003)

Ny sentralbanksjef - ny pengepolitikk?

Ukeavisen ledelse [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2003)

En egen norsk matematikk?

Ukeavisen ledelse [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2003)

Oljepengene til folket - nå!

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2003)

USA som kongen på haugen

Dagsavisen [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2003)

To år med inflasjonsmål

Finansavisen [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2003)

Noen erfaringer med felles mynt i Europa så langt

Ukeavisen ledelse [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2003)

Tysklands finanspolitikk under stress

Ukeavisen ledelse [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2002)

Euroen og pensjoner

Dagsavisen [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2002)

Pensjonskommisjonen - liker den euro?

Ukeavisen ledelse [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2002)

Norge trenger ikke egen valuta

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2002)

Gåten om den stabile kronen fra 1992

Ukeavisen ledelse [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2002)

Luksus, løgn og badekåper

Inside: Studentavisen ved Handelshøyskolen BI [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2002)

U-hjelp og oljepenger

Dagsavisen [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2002)

La staten slippe å eie!

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2002)

Er en ustabil krone kommet for å bli?

Ukeavisen ledelse [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2002)

Styrt globalisering

Finansavisen [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2002)

Slik trikset Enron seg vekk

Ukeavisen ledelse [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2002)

Oljepenger og norsk industri

Ukeavisen ledelse [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2002)

En plan for nedbygging

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2001)

Euroen kommer

Ukeavisen ledelse [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2001)

Euroen kommer

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2001)

Oljpengene må reddes

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2001)

Den nye økonomiske politikken

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2001)

Norsk investorforum skriver brev

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2001)

Hva gjør oljepengene med oss

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2000)

Motene svinger

Adresseavisen [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2000)

Øker forskjellene?

Dagbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2000)

Bursdagsgavefondet

Adresseavisen [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2000)

Økende lønnsforskjeller?

Adresseavisen [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2000)

Rikdom til besvær

Adresseavisen [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2000)

Nye retningslinjer for Norges Bank?

Adresseavisen [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2000)

Er mer boligskatt bra?

Adresseavisen [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2000)

Oljemilliarder

Adresseavisen [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2000)

Riktig rente

Adresseavisen [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2000)

Aksjer, fornuft og følelser

Adresseavisen [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2000)

Reaganomics for Kina?

Adresseavisen [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2000)

Den nye økonomien

Adresseavisen [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2000)

Kina: Tre traurige temar

Bergens Tidende [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2000)

Den dagen markedet surnet

Dagbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1999)

Bankvesen i ulage

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1999)

Stress i boligmarkedet

Dagsavisen [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1999)

Mens vi venter på euroen

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1999)

Næringsliv og etikk

Næringslivets Ukeavis [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1999)

Sentralbanksjefens overraskelse. Hva er passende valutakursregime for Norge?

Dagsavisen [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1998)

Binding til euro - fire alternativer

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1998)

Kontroll over kapitalbevegelsene?

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1998)

Renter og valuta - et forsøk på klargjøring

Finansavisen [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1998)

Finland med i ØMU

Adresseavisen [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1998)

Mer globalisering enn hva som godt er?

Dagbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1998)

Britisk pengepolitikk - noe å lære?

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Jon Arne (1998)

Hveem, Asia og IMF

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1997)

Norges Bank og Bondevik

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1997)

Turbulens i aksjemarkedet - hva så?

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1997)

Høy rente i vente

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1997)

Fra kursstabilitet til prisstabilitet

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1997)

Blir kronen for sterk?

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1996)

Sverige måste vilja förändra

Göteborgsposten [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1996)

Den vanskelige kursen

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1996)

Se opp for ord

Dagbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1996)

Utvinner vi nordsjøoljen for raskt?

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1996)

Nye utfordringer i arbeidsmarkedet

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1995)

Vår kapitaleksport

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1995)

Hvem bør ta risikoen?

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1995)

Når dollaren faller

Dagbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1995)

Bruk renten mot prisstigning

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon & Hersoug, Tor (1994)

Økonomisk vekst, sysselsetting og EU

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1994)

Bank uten nøkkel

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1994)

Med i EU fordi verden forandrer seg

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1994)

Norges Banks mandat

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1994)

Øst-Europa etter kommunistkatastrofen

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1993)

Felles inflasjosntakt

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1993)

Lav prisstigning - for enhver pris?

Næringslivets Ukeavis [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1993)

Felles mynt - gir det økt handel?

Næringslivets Ukeavis [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1993)

Myntunion - fordeler og ulemper

Næringslivets Ukeavis [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1993)

Kontroll med kapital

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1993)

Felles mynt i Europa

Vårt land [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1993)

Banken som styrer Europa

Apropos [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1993)

Flytende valutakurser og frie kapitalbevegelser

Apropos [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1993)

Rentedifferansen mot Tyskland

Apropos [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1993)

Gir bonus trygge arbeidsplassen?

Apropos [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1993)

Europas ubevegelige arbeidsmarked

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1993)

Kort og lang økonomisk sikt

Vårt land [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1991)

Bankkrisen - hva nå?

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1991)

Bankkrisen - nærmere om skissen

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1991)

Ledighet og Japan

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1991)

Bankkrisen - en skisse til løsning

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1991)

Perestrojkaens tre faser - så langt

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1991)

Planøkonomien nederlag

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1991)

Slik jeg ser det

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1991)

Dumme kapitalister

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1990)

Aksjer til alle

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1990)

Bør Norge gå med i EMS

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1990)

Et samlet Tyskland

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1990)

Banktap og samfunnstap

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1990)

Tap og tap

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1990)

Den vanskelige renten

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1990)

Selskapsreisen

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1990)

Svingende valuta

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1990)

Penger og plan

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1990)

Brannmannen og bakeren

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1990)

Fri til å velge

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1990)

Faktorenes orden

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1990)

Politikernes roller

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1990)

Oljepengene til glede og forvirring

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1990)

For billig brød

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1990)

Fastere styring

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1989)

Norge og EMS

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1989)

Polens gjeld

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1989)

Ile langsomt

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1989)

Ungdom for inflasjon

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon; Bakke, Egil, Hernes, Gudmund & Munthe, Preben (1989)

Norsk Marshallhjelp til Polen

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1989)

På den annen side

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1989)

1990

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1989)

Syntetisk null-kupong

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1989)

Tankekors på Norges vei mot EMS

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1989)

Omsorg for mer enn kroner

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1989)

Renten før og nå

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1989)

Mye rart i radioen

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1989)

Steigumutvalget

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1989)

Ole Brumm

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1989)

Skippertak

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1989)

Unngå små skattereformer

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon & Hoel, Michael Olaf (1989)

Begrepet oljeformue

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1989)

Gorbanomics

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1989)

Valutalån - ingen fri lunsj

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1989)

Barnehagen og revisoren

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1988)

Look to America

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1988)

Vær nysgjerrig

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1988)

Look to Sweden

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1988)

Ny lov hindrer vekst

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1988)

Uteobligasjoner - et vanskelig tema

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1988)

Obligasjoner for utlendinger

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1988)

Når TV viser sin innflydelse

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1988)

Den nye staten

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1986)

Norges forhold til EMS

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Er fortsatt vekst i BNP det ypperste målet? Hva med klima og fordeling?

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Verden må ta klimaalvoret inn over seg

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Er handelskrigen over?

Den norske atlanterhavskomite, Ukens analyse [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Euro-landene: Fritt for ikke å ta tap!

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Kina truer USAs hegemoni

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Amerikanerne har levd i troen på at kineserne ville bli som dem.

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Mot enevelde i Kina

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Å aksle eierrollen i unoterte selskaper, er ikke det å gape for høyt også for Oljefondet?

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Forvaltningen av Oljefondet bør ikke tukles med

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Om å ta ansvar etter nederlag - slik Gro Harlem Brundtland gjorde

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Xi Jinping er kommet for å bli

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Oljefondet ut av Norges Bank? Nei til Gjedrem-utvalgets forslag

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

La NBIM leve

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Kommentar: En bra dag for Europa

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Frankrikes tapte ære

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Fire skjellsettende begivenheter

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Nullsumpresidenten

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Partiet kan få større makt i kinesiske bedrifter

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

En verden i forvirring

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Familien i sentrum

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Stabilitet for enhver pris?

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Theresa tar tøylene

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Kina på kjøper'n

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Trilemmaet som ikke holder

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Trumps utbedring av USAs infrastruktur

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Janet Yellen har ordet

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Verden er urettferdig

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Et britisk nei til EU kan være bra

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Hva er problemet med gjeld?

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Hvorfor Obama er bedre enn sitt rykte

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Den vanskelige valutakursen

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Finansmarkedene er under press

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Uro på børsene i Kina

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Kinas mislykkede strategi

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Skal Kina bli mer innovativt og nyskapende, må samfunnet åpnes opp

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Om løfter og likviditet

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Vi kan unngå ny bankbaksmell

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Vi vet bedre nå

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Kina ved en skillevei

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Mye om Norfund - men mangler det vesentlige

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

En robust handlingsregel

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Kinesisk balansegang

Klassekampen [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Konkurrerende lettelser

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Hvem skal eie bankene?

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Helikopterpenger

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Gjøre det selv

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Kunsten å gi

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Om å gjøre alle til lags

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Norge er et lite land

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Ulikhetens pris

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

De gamle er eldst

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Hva skal vi gjøre med alle penga?

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Den uvillige og den overivrige

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Hvor ble det av perspektivene?

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Noe må skje

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Banker på randen

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Noen utfordringer i bank og finans

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Stabilt eller robust?

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Kina og USA - ikke så ulike utfordringer

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Kreativ forskning

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Hva pengepolitkk ikke kan levere

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Ugreit i Euroland

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Bollinger Champagne

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Et par nye finansielle innovasjoner - hvem har glede av dem?

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Forvaltningen av Statens pensjonsfond 2011

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Pengepolitikk i Euroland

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Hollandsk syke i Hellas

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Bjørnen sover, eller...?

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

På vandring

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

QE2 - Hva er det, og hva er vitsen?

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Hvor er Keynes?

Samfunnsøkonomen [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Uro i valutamarkedene

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Kinas makt

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Hva skal vi leve av etter oljen?

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Halvannet år med Obama

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Fortellinger om samfunnet

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Global rebalansering?

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

For få konkurser?

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Hva er problemet med Hellas?

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

På tide med en ny revolusjon?

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Verden vil forbauses

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Norske velferdsløsninger som eksportartikkel

BI Magasinet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Inflasjon - løsning eller problem?

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Finanskrisen. Hvem skal betale gildet?

BI Magasinet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

For billig bensin?

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Sykepleiere fra Malawi til Norge?

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

SWF - hva er det?

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Uro i den internasjonal finansmarkedene

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Ny økonomisk verdensordning

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Noen betraktninger om klimpolitikk

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Eiendomsretten i Kina - noe annet enn hos oss

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Noen utenrikspolitiske tema

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Den hvite manns byrde

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Hvorfor ikke Kina?

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Folk på vandring

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Vi som elsker Frankrike

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Skatterabatt fremfor mer pensjon?

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Har Italia fått nok av Euro?

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Globalisering før og nå

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Har globaliseringen gått langt nok?

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Globalisering

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Kina eller Amerika

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Globalisering

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Verdens rikeste land

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Når vil Asian Currency Unit (ACU) se dagens lys?

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Vekst for enhver pris?

e24 (internett) [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Å tjene eller å behage?

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Den går godt i norsk økonomi

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Kinas sentralbank - en pådriver for reformer

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Om et par misforståelser i økonomifaget

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Nu går alt så meget bedre, eller...?

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Erna vil ha euro

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

China Construction Bank går på børs

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Finansielle ubalanser

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Greenspan går fra borde

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Kina revaluerer og går over til styrt flyting

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Hva er galt i Europa?

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Skjønn og rettferdighet

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Men Stabilitetspakten var ikke død

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Inflasjonsstyring - hva er det?

Sparebankbladet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Hva skal vi gjøre når oljen tar slutt?

Økonomisk Rapport [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Nasjonalbudsjettet, skatt og følelser

Økonomisk Rapport [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Grenser for velferd

Økonomisk Rapport [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

På Harvard Business School høsten 2003

Magma forskning og viten [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Euro - ett år med sedler og mynt

Økonomisk Rapport [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Gåten Argentina

Finansmagasinet [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Tapte arbeidsplasser

Adresseavisen [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

”Yuan eller dollar i reserve?”, Kronikk i Dagens Næringsliv, 3. juli 2012, sammen med Jo Inge Bekkevold

Dagens næringsliv [Kronikk]

Bekkevold, Jo Inge & Isachsen, Arne Jon (1)

Yuan eller dollar i reserve?

Dagens næringsliv [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (1)

Suksess eller fiasko for euroen?

Tidens Tegn [Kronikk]

Isachsen, Arne Jon (2023)

Perspektiver på norsk oljepolitikk. Fremtidige oljeinntekter bør gå til finansiering av klimatiltak i land som ikke har mulighet til å innfri Paris-avtalen på egen hånd.

[Article in business/trade/industry journal]. Internasjonal Politikk, 81(3), s. 492- 499. Doi: 10.23865/intpol.v81.5819

Artikkelen er inspirert av et avisinnlegg skrevet av Auke Lont, Harald Norvik og Peter Melby der de tar til orde for at framtidige oljeinntekter bør går til klimatiltak i andre land i stedet for til ytterligere innskudd i det nåværende oljefondet. Artikkelen beskriver den norske oljepolitikken fra tidlig 1960-tall til i dag. Den har vært en udelt suksess som har tjent Norge godt. Men norsk oljeproduksjon har bidratt til store utslipp av CO2. Det er den moralske begrunnelsen for at framtidige norske oljeinntekter bør brukes til klimatiltak.

Isachsen, Arne Jon (2018)

Hvor skal Oljefondet ligge?

[Article in business/trade/industry journal]. Samfunnsøkonomen, 32(2), s. 23- 29. - Full text in research archive

Isachsen, Arne Jon (2017)

Norges bank i støpeskjeen

[Article in business/trade/industry journal]. Samfunnsøkonomen - Full text in research archive

Gjedrem-utvalget vil ha økt uavhengighet for Norges Bank, kombinert med mer presise mål og klarere linjer for ansvar. De pengepolitiske beslutningene vil utvalget legge til en komité på fem personer der tre er ansatt i banken. Beslutningene her kan styret i Norges Bank, som kun skal bestå av eksterne medlemmer, ikke overprøve. Representantskapet skal avvikles. Finanstilsynet så vel som Finansdepartementet må avgi makt til Norges Bank. Ved den praktiske utformingen av norsk pengepolitikk skal der legges større vekt på høy sysselsetting. Nytenkning og ambisjoner er det ikke noe å si på.

Isachsen, Arne Jon (2013)

Sikker som banken

[Popular scientific article]. Samtiden, s. 78- 89.

Isachsen, Arne Jon (2013)

Bank og finans - hva har hendt? - og hva har vi lært?

[Popular scientific article]. Praktisk økonomi & finans, s. 33- 42.

Isachsen, Arne Jon (2012)

Finanskriser og globale ubalanser

[Popular scientific book]. Zigma Forlag.

Isachsen, Arne Jon (2012)

Kinas Vei

[Scientific book]. Pax Forlag.

Isachsen, Arne Jon (2012)

IS CHINA FALLING APART?

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Isachsen, Arne Jon (2012)

PÅ VANDRING

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Isachsen, Arne Jon (2011)

PENGE- OG VALUTAPOLITIKK I KINA

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Isachsen, Arne Jon (2011)

ØKONOMI ER RISIKOSPORT

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Isachsen, Arne Jon (2011)

FELLES VALUTA KREVER FELLES VANER

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Isachsen, Arne Jon (2011)

Fremvoksende økonomier - hva kan vi vente?

Bjerkedal, Nina; Malkenes, Runar & Heggenes, Heidi (red.). Finansråd i utfordrende tider. Om forvaltning og økonomisk politikk

Isachsen, Arne Jon (2011)

Hvor er det blitt av den amerikanske drømmen?

[Popular scientific article]. Sparebankbladet

Isachsen, Arne Jon (2011)

Kina og USA – kunstig vennskap?

[Popular scientific article]. Sparebankbladet

Isachsen, Arne Jon (2011)

Euroens skjebne

[Popular scientific article]. Sparebankbladet

Isachsen, Arne Jon (2011)

Soloppgangens land

[Popular scientific article]. Sparebankbladet

Isachsen, Arne Jon (2011)

Lærdommer av finanskrisen

[Popular scientific article]. Sparebankbladet

Isachsen, Arne Jon (2011)

Island. Først alt galt, så alt rett?

[Popular scientific article]. Sparebankbladet

Isachsen, Arne Jon (2011)

Hva skjer i Russland?

[Popular scientific article]. Sparebankbladet

Isachsen, Arne Jon (2011)

Etter finanskrisen

[Popular scientific article]. Sparebankbladet

Isachsen, Arne Jon (2011)

Den norske modellen

[Article in business/trade/industry journal]. Sparebankbladet

Isachsen, Arne Jon (2011)

Slutt på billig kapital?

[Article in business/trade/industry journal]. Sparebankbladet

Isachsen, Arne Jon (2011)

Finansmarkeder i ulage

[Popular scientific article]. Sparebankbladet

Isachsen, Arne Jon (2011)

Økonomi er risikosport

[Popular scientific article]. Magma forskning og viten, s. 11- 14.

Isachsen, Arne Jon (2010)

Hvor er Keynes?

[Article in business/trade/industry journal]. Samfunnsøkonomen, s. 39- 40.

Isachsen, Arne Jon (2010)

FINANSKRISEN – KONSEKVENSER FOR USA

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Isachsen, Arne Jon (2010)

KORRUPSJON I KINA – KOMMET FOR Å BLI?

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Isachsen, Arne Jon (2010)

OM SPEKULASJON I VALUTAMARKEDET

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Isachsen, Arne Jon (2010)

FORTELLINGER OM SAMFUNNET

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Isachsen, Arne Jon (2010)

HVA KINA VIL

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Isachsen, Arne Jon (2010)

KINAS MAKT

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Isachsen, Arne Jon (2010)

Korrupsjon i Kina - kommet for å bli?

[Article in business/trade/industry journal]. Nytt Norsk Tidsskrift, s. 437- 442.

Isachsen, Arne Jon (2009)

Om finanskrisen

[Report]. Nærings- og Handelsdepartementet.

Isachsen, Arne Jon (2009)

En dag med China Daily

[Article in business/trade/industry journal]. Magma forskning og viten, s. 62- 66.

Isachsen, Arne Jon (2009)

Hva nå lille land?

[Article in business/trade/industry journal]. Sparebankbladet

Isachsen, Arne Jon (2009)

Kan de som vil ha et mindre rettferdig samfunn, rekke opp hånden?

[Article in business/trade/industry journal]. Sparebankbladet

Isachsen, Arne Jon (2009)

Ny global finansiell arkitektur

[Article in business/trade/industry journal]. Sparebankbladet

Isachsen, Arne Jon (2009)

Går det alltid bedre med Coca-Cola?

[Article in business/trade/industry journal]. Sparebankbladet

Isachsen, Arne Jon (2009)

Hva er problemet?

[Article in business/trade/industry journal]. Sparebankbladet

Isachsen, Arne Jon (2009)

Hva er så viktig med industrien?

[Article in business/trade/industry journal]. Sparebankbladet

Isachsen, Arne Jon (2009)

Kan Vesten redde Afrika?

[Article in business/trade/industry journal]. Sparebankbladet

Isachsen, Arne Jon (2009)

Helsevesenet i USA - mulig å forandre?

[Article in business/trade/industry journal]. Sparebankbladet

Isachsen, Arne Jon (2009)

EURO - begynnelsen på slutten?

[Article in business/trade/industry journal]. Sparebankbladet

Isachsen, Arne Jon (2009)

Scener fra en finanskrise

[Article in business/trade/industry journal]. Sparebankbladet

Isachsen, Arne Jon & Sand, Ole C (2009)

CHINA'S REVIVAL

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Isachsen, Arne Jon (2009)

FINANSKRISEN – DEN MENNESKELIGE FAKTOR

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Isachsen, Arne Jon (2009)

KINA VISER MUSKLER

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Isachsen, Arne Jon (2009)

EN DAG MED CHINA DAILY

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Isachsen, Arne Jon (2009)

SCENER FRA EN FINANSKRISE

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Isachsen, Arne Jon (2009)

Kan Vesten redde Afrika?

[Article in business/trade/industry journal]. Samtiden, s. 26- 37.

Isachsen, Arne Jon (2008)

Kommer Amerika tilbake?

[Article in business/trade/industry journal]. Sparebankbladet

Isachsen, Arne Jon (2008)

Bolig- og finanskrisen i Amerika

[Article in business/trade/industry journal]. Magma forskning og viten

Isachsen, Arne Jon (2008)

Kina i en urolig verden

[Article in business/trade/industry journal]. Sparebankbladet

Isachsen, Arne Jon (2008)

Davos

[Article in business/trade/industry journal]. Sparebankbladet

Isachsen, Arne Jon (2008)

Krise i Amerika?

[Article in business/trade/industry journal]. Sparebankbladet

Isachsen, Arne Jon (2008)

Makt

[Article in business/trade/industry journal]. Sparebankbladet

Isachsen, Arne Jon (2008)

Hvorfor sparer kineserne så mye?

[Article in business/trade/industry journal]. Sparebankbladet

Isachsen, Arne Jon (2008)

Finanskrisen - om å mene og å forstå

[Article in business/trade/industry journal]. Sparebankbladet

Isachsen, Arne Jon (2008)

Helhetstenkning i klimapolitikken

[Article in business/trade/industry journal]. Sparebankbladet

Isachsen, Arne Jon (2008)

Decoupling: Kina som drivkraft i verdensøkonomien

[Article in business/trade/industry journal]. Orkla Finans Equity

Isachsen, Arne Jon (2008)

Kan vi lære noe av Amerika?

[Article in business/trade/industry journal]. Sparebankbladet

Isachsen, Arne Jon (2008)

Kjøp og salg av risiko

[Article in business/trade/industry journal]. Sparebankbladet

Isachsen, Arne Jon (2008)

Uro

[Article in business/trade/industry journal]. Sparebankbladet

Isachsen, Arne Jon (2008)

Euro for Norge?

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Isachsen, Arne Jon (2008)

BOLIG- OG FINANSKRISEN I AMERIKA

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Isachsen, Arne Jon (2008)

KJØP OG SALG AV RISIKO

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Isachsen, Arne Jon (2008)

OM FINANSKRISEN I USA

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Isachsen, Arne Jon (2008)

KOMMER AMERIKA TILBAKE?

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Isachsen, Arne Jon (2006)

Democracy and Legitimacy

[Academic lecture]. International Symposium on Governing Rapid Growth in China: Efficiency, Equity and Institutions.

Isachsen, Arne Jon (2006)

Hva mer kan staten gjøre for meg?

[Article in business/trade/industry journal]. Økonomisk forum, s. 7- 8.

Isachsen, Arne Jon & Bjønnes, Geir Høidal (2005)

Hjelper til globale penger

[Scientific book]. Gyldendal Akademisk.

Dørum, Ø.; Holden, Stein Terje, Isachsen, Arne Jon & Isachsen, Arne Jon (2005)

Norges Bank Watch 2005. An Independent Review of Monetary Policymaking in Norway

[Report]. Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management.

Isachsen, Arne Jon (2004)

Reisebrev fra Vietnam

[Article in business/trade/industry journal]. Magma forskning og viten, s. 102- 112.

Isachsen, Arne Jon & Bjønnes, Geir Høidal (2004)

Globale Penger

[Scientific book]. Gyldendal Akademisk.

Isachsen, Arne Jon (2003)

Reisebrev fra Amerika

[Report]. SME/Handelshøyskolen BI.

Isachsen, Arne Jon & Hugnes, Håvard (2003)

Trenger Norge en valutakurspolitikk?

[Report]. CME/Handelshøyskolen BI.

Isachsen, Arne Jon (2002)

Den vanskelige valutakursen

[Report]. Handelshøyskolen BI, Centre for Monetary Economics (CME).

Isachsen, Arne Jon (2002)

Hva gjør oljepengene med oss?

[Scientific book]. Cappelen Damm Akademisk.

Isachsen, Arne Jon (2000)

Borte Bra? Samfunnsøkonomiske betraktninger

[Scientific book]. Cappelen Damm Akademisk.

Isachsen, Arne Jon & Røste, Ole Bjørn (1999)

Euroen og den norske kronens skjebne

[Non-fiction book]. Fagbokforlaget.

Isachsen, Arne Jon (1999)

Refleksjoner om moral og marked

[Popular scientific article]. Tidens Tegn, s. 24- 28.

Isachsen, Arne Jon (1998)

Euroen kommer - hva gjør landene i Norden

[Article in business/trade/industry journal]. Sosialøkonomen, s. 14- 18.

Isachsen, Arne Jon (1998)

Look to England?

[Article in business/trade/industry journal]. Sosialøkonomen, s. 2- 4.

Isachsen, Arne Jon (1997)

Choosing a monetary policy target; some general observations

Christiansen, Anne Berit & Qvigstad, Jan Fredrik (red.). Choosing a Monetary Policy Target

Isachsen, Arne Jon (1997)

Euroen som pengeenhet i Norge?

[Article in business/trade/industry journal]. Praktisk økonomi og ledelse

Isachsen, Arne Jon & Rogstad, Randi Merethe (1997)

Kronen ut - euroen inn? Noen refleksjoner rundt norsk deltakelse i prosjektet felles mynt i Europa

Bingen, Jon & Melchior, Arne (red.). Flerhastighets-Europa - konsekvenser for Norge

Isachsen, Arne Jon (1997)

Kapitalisme, marked og verdier

[Article in business/trade/industry journal]. Tidens Tegn

Isachsen, Arne Jon (1997)

Tre dager i Singapore

[Article in business/trade/industry journal]. Tidens Tegn

Isachsen, Arne Jon (1997)

The Swedish model under stress: A view from the stands

[Scientific book]. SNS förlag.

Isachsen, Arne Jon (1996)

Norsk økonomi: Erfaringer og nye spenninger i den økonomiske politikken

[Report]. Sundal Collier & Co a.s..

Isachsen, Arne Jon (1994)

Felles mynt i Europa? Økonomiske og politiske vurderinger

[Scientific book]. Bedriftsøkonomens Forlag.

Isachsen, Arne Jon (1993)

Økonomi - På godt norsk

[Scientific book]. Universitetsforlaget.

Isachsen, Arne Jon (1992)

Norsk økonomi - en vei ut av krisen

[Scientific book]. Andersen & Butenschøn.

Isachsen, Arne Jon; Hamilton, Carl & Gylfason, Thorvaldur (1992)

Understanding the market economy

[Scientific book]. Oxford University Press.

Isachsen, Arne Jon; Hamilton, Carl & Gylfason, Thorvaldur (1992)

Omstilling til marked - økonomiske utfordringer

[Scientific book]. Universitetsforlaget.

Isachsen, Arne Jon & Hamilton, Carl (1991)

Privatisering i Østeuropa - en lagmäld analys

[Article in business/trade/industry journal]. Ekonomisk Debatt, s. 405- 415.

Isachsen, Arne Jon (1991)

Ni artikler om penger, kreditt og valuta

[Scientific book]. Universitetsforlaget.

Bøhren, Øyvind & Isachsen, Arne Jon (1991)

Forsker og forretningsmann: En verdiskapende allianse

[Popular scientific article]. Praktisk økonomi og ledelse, 7(3), s. 115- 122.

Isachsen, Arne Jon (1990)

Economic Cooperation with Eastern Europe

[Report]. Elcon Securities A.S.

Isachsen, Arne Jon (1989)

EMS og/eller en sterkere sentralbank

[Report]. Elcon Securities A.S.

Isachsen, Arne Jon & Stenseth, Geir (1989)

Lån i valuta - muligheter og farer

[Report]. Elcon Securities A.S.

Isachsen, Arne Jon (1989)

Hvor mye politikk tåler økonomien

[Report]. Elcon Securities A.S.

Isachsen, Arne Jon & Sando, Carl Erik (1989)

Om pengemengdevekst og innenlandsk kredittilførsel

[Report]. Elcon Securities A.S.

Isachsen, Arne Jon (1989)

Om Polens utfordringer. Et forsøk på en helhetlig skisse

[Article in business/trade/industry journal]. Bedriftsøkonomisk Institutt Arbeidsnotat, 89(28)

Hansen, Jarle; Isachsen, Arne Jon, Sando, Carl Erik & Stenseth, Geir (1988)

Nasjonalbudsjettet for 1989

[Report]. Elcon Securities A.S.

Isachsen, Arne Jon; Hobbesland, Ove & Sando, Carl Erik (1988)

Obligasjonsteori i tilknytning til Beta-plan

[Report]. Elcon Securities A.S.

Isachsen, Arne Jon & Sando, Carl Erik (1988)

Sertifikatmarkedet i Norge

[Report]. Elcon Securities A.S.

Isachsen, Arne Jon & Stenseth, Geir (1988)

En analyse av de 6 største realkredittforetakene i Norge

[Report]. Elcon Securities A.S.

Isachsen, Arne Jon & Strompdal, Ivar (1988)

Produktutvikling i finansmarkedene - finansielle innovasjoner i USA og Norge

[Scientific book]. Tano.

Isachsen, Arne Jon (1987)

Stabiliseringspolitikk i små åpne økonomier

[Article in business/trade/industry journal]. Nordiska Ministerrådets Skriftserie, s. 10- 28.

Isachsen, Arne Jon (1987)

Om rente- og valutakursutviklingen

[Article in business/trade/industry journal]. Bedriftsøkonomisk Institutt Arbeidsnotat, 87(7)

Isachsen, Arne Jon & Strøm, Steinar (1984)

Technical Change, Unemployment and Inflasjon

[Article in business/trade/industry journal]. Bedriftsøkonomisk Institutt Arbeidsnotat, 84(5)

Isachsen, Arne Jon (1984)

Penger, kreditt og valuta - En artikkelsamling

[Scientific book]. Universitetsforlaget.

Isachsen, Arne Jon (1983)

Hvorfor monetarismen blir for enkel

[Scientific book]. Bedriftsøkonomens Forlag.

Isachsen, Arne Jon; Klovland, Jan Tore & Strøm, Steinar (1982)

The Hidden Economy in Norway

Tanzi, V. (red.). The Underground Economy in the United States and Abroad

Isachsen, Arne Jon (1982)

Økonomiske årsaker til inflasjon

Isachsen, Arne Jon & Johansen, Knut Eggum (red.). Hva vet vi om inflasjon?

Isachsen, Arne Jon & Johansen, Knut Eggum (1982)

Hva vet vi om inflasjon?

[Scientific book]. Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Isachsen, Arne Jon (1981)

Innføring i U-landsøkonomi

[Scientific book]. Universitetsforlaget.

Isachsen, Arne Jon & Strøm, Steinar (1981)

Skattefritt - svart sektor i vekst

[Scientific book]. Universitetsforlaget.

Isachsen, Arne Jon & Hoff, Per Trygve (1980)

Norges betalingsbalanse siden 1946: Kredittverdighet. Marshall-hjelp. U-hjelp

[Report]. Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

Isachsen, Arne Jon (1979)

Kredittpolitikken under omlegging

[Article in business/trade/industry journal]. Magma forskning og viten

Isachsen, Arne Jon (1978)

U-landene og valg av valutasystem

[Report]. Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

Isachsen, Arne Jon (1978)

International Reserves and Commodity Price Stabilisation

[Report]. Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

Isachsen, Arne Jon (1978)

The Role of SDRs

[Report]. Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

Isachsen, Arne Jon (1978)

Om markedsmekanismen - et forsøk på klargjøring

[Report]. Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

Isachsen, Arne Jon (1977)

Discussant on Jonung's Paper, The Long Run Demand for Money - A Wicksellian Approach

[Report]. Oslo Institute of Economics.

Isachsen, Arne Jon (1977)

Inflasjon - et uløselig problem?

[Scientific book]. Tanum-Norli A/S.

Isachsen, Arne Jon (1975)

The Wages Drift Hypothesis: A Test with Norwegian Data

[Report]. Stanford University, Center for Research in Economic Growth.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
1975 Stanford University Ph.D.
1973 Stanford University M.A.
1969 Norwegian School of Economics and Business Administration NHH B.A.
Work Experience
Year Employer Job Title
1983 - Present BI Norwegian Business School Professor
2001 - 2003 Ministry of Finance Senior Advisor (20% position)
1983 - 2001 BI Norwegian Business School Head of Department
1996 - 1998 Statistics Norway Researcher (20% position)
1987 - 1990 Elcon Securities A/S Chief Economist
1981 - 1983 Norges Bank Researcher
1978 - 1980 Norwegian Insitute of International Affairs Researcher
1975 - 1978 University of Oslo Post doc.