Faculty Profile

Christian Riis

Professor - Department of Economics

Area of Expertise

Publications

Seljom, Liselotte; Bygballe, Lena Elisabeth, Riis, Christian, Petkovic, Gordana & Berg, Hallvard (2021)

Klimatilpasning av vårt bygde miljø og utfordringer ved dagens kost-nytteanalyser

Praktisk økonomi & finans, 37(01), s. 63- 82. Doi: 10.18261/issn.1504-2871-2021-01-07 - Full text in research archive

Gilbert, Richard; Riis, Christian & Riis, Erlend S (2018)

Stepwise innovation by an oligopoly

International Journal of Industrial Organization, 61, s. 413- 438. Doi: 10.1016/j.ijindorg.2018.10.001

Moen, Espen Rasmus & Riis, Christian (2017)

Regulating the Norwegian Telecommunications Market in 2016: How Much is Necessary?

Bjørndal, Mette Helene; Gjesdal, Frøystein & Mjøs, Aksel (red.). Finance in Society: An Anthology in Honour of Thore Johnsen

Riis, Christian (2016)

An equilibrium characterization of an all-pay auction with certain and uncertain prizes.

Games and Economic Behavior, 100, s. 431- 436. Doi: 10.1016/j.geb.2016.09.007

Osmundsen, Petter; Emhjellen, Magne, Johnsen, Thore, Kemp, Alexander & Riis, Christian (2015)

Petroleum Taxation Contingent on Counter-factual Investment Behaviour

Energy Journal, 36(adelman S.I.) Doi: 10.5547/01956574.36.SI1.posm

Osmundsen, Petter; Emhjellen, Magne, Johnsen, Thore, Kemp, Alexander & Riis, Christian (2014)

Petroleum taxation and investment behaviour

IAEE International Conference Doi: 10.2139/ssrn.2508477

Proceedings, 14th IAEE European Conference 2014, Rome, October 28-31.

Riis, Christian (2010)

Efficient Contests

Journal of Economics and Management Strategy, 19(3), s. 643- 665.

Moen, Espen R. & Riis, Christian (2010)

Policy Reversal

The American Economic Review, 100(3), s. 1261- 1268. Doi: 10.1257/aer.100.3.1261

Clark, Derek J. & Riis, Christian (2008)

Rational benevolence in small committees

Public Choice, 134(3/4), s. 139- 146.

Clark, Derek John & Riis, Christian (2008)

Rational benevolence in small committees

Public Choice Doi: 10.1007/s11127-007-9210-9

Riis, Christian (2007)

Contingent Payments in Selection Contests

Review of Economic Design, 11(2)

Clark, Derek John & Riis, Christian (2007)

Contingent payment in contests

Review of Economic Design, 11(2), s. 125- 137. Doi: 10.1007/s10058-007-0030-7

Fjeldstad, Øystein; Moen, Espen R. & Riis, Christian (2006)

Regulation and competition in the Norwegian telecommunication market

Competition and Welfare: The Norwegian Experience, Lars Sørgaard (ed)

Dalen, Dag Morten; Moen, Espen R. & Riis, Christian (2006)

Contract renewal and incentives in public procurement

International Journal of Industrial Organization, 24(2), s. 269- 285.

This paper explores how the government's choice of renewal policy in public procurement programs can be used as a mechanism to provide firms with incentives to supply quality. A public service is produced by several firms. The firms participate in a tournament where they are ranked according to the quality of their services, and rewarded in terms of contract renewals. We analyse the firms' incentives to produce high-quality services, and find that they are maximised if 50% of the contracts are renewed. The optimal renewal policy trades off incentive provision (which requires that a relatively large fraction of the firms are replaced each period) against the entry costs of new firms. (c) 2005 Elsevier B.V. All rights reserved.

Clark, Derek J. & Riis, Christian (2001)

Rank Order Tournaments and Selections

Journal of Economics, 73(2)

Bævre, Kåre; Riis, Christian & Thonstad, Tore (2001)

Norwegian cohort emigration

Journal of Population Economics, 14(3), s. 473- 491.

Dalen, Dag Morten; Moen, Espen R. & Riis, Christian (2001)

Public Ownership as a Signalling Device

Nordic Journal of Political Economy, 27(1), s. 3- 12.

Clark, Derek & Riis, Christian (2000)

The Role of Asymmetry in a Competitive Bribery Game

Journal of Economic Behavior and Organization, 42

Riis, Christian & Clark, Derek John (1998)

Clark, Derek J., and Christian Riis. "Competition over more than one prize." The American Economic Review 88.1 (1998): 276-289

The American Economic Review, 88(1), s. 276- 289.

Riis, Christian & Clark, Derek (1998)

Influence and the Discretionary Allocation of Several Prizes

European Journal of Political Economy, 14(4)

Riis, Christian & Clark, Derek (1998)

Contest Success Functions: An Extension

Economic Theory, 11(1)

Riis, Christian & Clark, Derek (1998)

Competition Over More Than One Prize

?, 88(1)

Riis, Christian & Rødseth, Asbjørn (1998)

Markeder, ressurser og fordeling

Ad Notam Gyldendal.

Moen, Espen R. & Riis, Christian (1998)

Investeringer i kunnskap

Markeder, ressurser og fordeling

Riis, Christian & Moen, Espen Rasmus (2017)

Skattelette? Hvilken skattelette?

Dagens næringsliv [Kronikk]

Bygballe, Lena Elisabeth; Thomassen, Maria Kristina Kollberg & Riis, Christian (2020)

Temasamling. Samfunnsøkonomiske aspekter ved klimatilpasning

[Report]. SINTEF akademisk forlag.

Rønning, Helge; Holmen, Rasmus Bøgh, Grünfeld, Leo Andreas & Riis, Christian (2017)

Avanseregulering i ny boklov.

[Report]. Menon.

Bull, Hans Jacob; Flyen, Cecilie & Riis, Christian (2017)

Forslag til finansierings- og forsikringsordninger for kommunal infrastruktur. Forslag og prosessrapport

[Report]. KS.

Heggedal, Tom-Reiel; Moen, Espen Rasmus & Riis, Christian (2015)

Agglomerasjonsmodell

[Report]. BI CENTER FOR RESEARCH IN ECONOMICS AND MANAGEMENT.

Heggedal, Tom-Reiel; Espen R, Moen & Riis, Christian (2015)

Arbeidstilbudsmodell

[Report]. BI CENTER FOR RESEARCH IN ECONOMICS AND MANAGEMENT.

Heggedal, Tom-Reiel; Moen, Espen R & Riis, Christian (2014)

Samfunnsøkonomiske virkninger av fergefri E-39 Stavanger-Bergen

[Report]. CREAM.

Bjørnenak, Trond; von der Fehr, Nils-Henrik M., Moen, Espen R & Riis, Christian (2013)

Plan eller marked? Om reguleringsregimet for markedet for videreforedling av melk

[Report]. Hovedorganisasjonen Virke.

Riis, Christian & Moen, Espen R (2011)

Moderne mikroøkonomi

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Dalen, Dag Morten & Riis, Christian (2010)

Konkurranse for innovasjon

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Dalen, Dag Morten; Moen, Espen R & Riis, Christian (2010)

Regulering av fjernvarme

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Riis, Christian & Moen, Espen R (2010)

Efficient Exclusion

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Moen, Espen R; Riis, Christian & Fjeldstad, Øystein D. (2010)

Competition with local network externalities

[Report]. Centre for Economic Policy Research.

Riis, Christian & Moen, Espen R. (2010)

Moderne mikroøkonomi - kompendieutgave

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Riis, Christian (2009)

Cumulative Innovation and Exclusive Patent Policy

[Academic lecture]. Presentasjon på Universitetet i Oslo.

Dalen, Dag Morten; Moen, Espen R. & Riis, Christian (2007)

Regulering av fjernvarme: Utredning for Olje- og energidepartementet

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Dalen, Dag Morten; Lædre, Ola & Riis, Christian (2004)

Statlig styring av prosjektledelse

[Report]. Frischsenteret.

Clark, Derek John & Riis, Christian (2004)

Rational Benevolence in Small Committees

[Academic lecture]. WZB Conference "Advances in Auction Theory".

Moen, Espen R.; Dalen, Dag Morten & Riis, Christian (2003)

Privat arbeidsformidling

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Sørgard, Lars; Bye, Torstein, Fehr, Nils-H. M. Von der & Riis, Christian (2003)

Kraft og makt. En analyse av konkurranseforholdene i kraftmarkedet

[Report]. Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Moen, Espen R. & Riis, Christian (2002)

Matvaresektoren i et makroøkonomisk perspektiv

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Riis, Christian (2000)

Klyngedannelser og økonomisk politikk

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Riis, Christian (2000)

Competitive Bidding and Incentives to Provide Quality

[Academic lecture]. ASSET 1999.

Bay, Ann-Helén; Hagen, Kåre, Riis, Christian & Sørensen, Rune (1999)

Konkurranseutsetting av velferds-staten? Konsekvenser av anbudskonkurranser og fritt forbrukervalg

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
1992 University of Oslo Ph.D Dr. Polit.
1984 University of Oslo Master Cand. Oecon
Work Experience
Year Employer Job Title
2010 - Present University of Oslo Adjunct professor
2001 - Present BI Norwegian Business School Professor
1996 - 2005 University of Tromsø Adjunct professor
1998 - 2001 BI Norwegian Business School Associate professor
1991 - 1998 SNF-Oslo Researcher
1996 - 1997 University of Oslo Associate professor (temporary position)
1985 - 1990 University of Oslo Research Scholar