-
Employee Profile

Stig Roar Haukoe Lundeby

Assistant Professor - Department of Finance

Publications

Ehling, Paul; Lundeby, Stig Roar Haukø & Sørensen, Lars Qvigstad (2023)

Portfolio Choice with ESG Disagreement: Customizing Sustainability through Direct Indexing

The journal of beta investment strategies, 14(3) Doi: 10.3905/jbis.2023.1.041

Chernov, Mikhail; Løchstøer, Lars A. & Lundeby, Stig Roar Haukø (2021)

Conditional Dynamics and the Multihorizon Risk-Return Trade-Off

The Review of financial studies, 35(3), s. 1310- 1347. Doi: 10.1093/rfs/hhab053

Lundeby, Stig Roar Haukø; Haug, Jørgen & Stamland, Tommy (2022)

Utfordringer ved estimering av kapitalkostnad

[Article in business/trade/industry journal]. Magma forskning og viten

Prosjektverdsetting krever estimater av forventede fremtidige kontantstrømmer og risikojustert kapitalkrav. For å få gode estimater av risikojusterte kapitalkrav må man overvinne flere grunnleggende hindringer: Vi diskuterer utfordringer for eksempel ved valg av proxy for markedsporteføljen, justering av betaer fra lignende selskap for finansiell og operasjonell giring samt utfordringer knyttet til sammensatte målsettinger for eksempel ved ESG-hensyn. Multifaktormodeller lover forbedret risikojustering av kapitalkravet, men introduserer flere nye utfordringer. Multifaktormodeller er statistisk skreddersydd til korttidsprognoser, mens man i viktige beslutninger betrakter langsiktige investeringer. Å erstatte kapitalverdimodellen med tilsynelatende mer sofistikerte multifaktormodeller kan lett svekke kvaliteten på prosjektvurderingene.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2021 Norwegian School of Economics (NHH) PhD