Employee Profile

Anette Hemmingby

Associate Professor - Department of Law and Governance

Publications

Hemmingby, Anette (2020)

Styringsrett: Ytelser fra tredjepart

Bråthen, Tore; Furuseth, Eivind & Mikelsen, Anders (red.). Hvor din skatt er vil også ditt hjerte være : Festskrift til Ole Gjems-Onstad 70 år

Grønnerød-Hemmingby, Anette (2017)

Styringsrett og endringsadgang, gyldigheten av vedtak om oppsigelse av seniorpolitiske tiltak - HR-2016-2286-A

Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret, 1

Grønnerød-Hemmingby, Anette (2016)

Grunnpregstandarden - myte eller realitet?

Mulder, Bernhard Johan (red.). Sui Generis. Festskrift til Stein Evju

Hemmingby, Anette (2019)

«Vi leser dommen ulikt, det kan vi trygt slå fast»

[Internett]

Hemmingby, Anette (2020)

Nytt nordisk nettverk for arbeidsrettsrettsforskere

[Popular scientific article]. EU & arbetsrätt, s. 2- 2.

Hemmingby, Anette (2020)

Ensidig endring av ytelser i arbeidsavtaleforhold

[Academic lecture]. Innlegg faglunsj.

Hemmingby, Anette (2020)

Ensidig endring av økonomiske ytelser i arbeidsavtaleforhold

[Academic lecture]. Seminar.

Hemmingby, Anette (2020)

Endring av ytelser i arbeidsforhold

[Academic lecture]. Seminar.

Hemmingby, Anette (2020)

Endring av økonomiske ytelser

[Academic lecture]. Seminar.

Hemmingby, Anette (2019)

Degradering og "endringsoppsigelse". Rimelighet ved oppsigelse på grunn av arbeidstagers forhold - HR-2019-928-A

[Article in business/trade/industry journal]. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret

Hemmingby, Anette (2019)

Mellom styring og vern; arbeidsgivers endringsadgang

[Academic lecture]. Forskergruppen for Arbeidsrett: Styringsretten - prinsipielt, aktuelt og komparativt.

Grønnerød-Hemmingby, Anette (2017)

Arbeidsavtalens økonomiske vilkår. Endring og justering av avtalte ytelser.

[Academic lecture]. Foredrag.

Grønnerød-Hemmingby, Anette (2017)

Arbeidsgivers endringsadgang - utgangspunkter etter norsk rett.

[Academic lecture]. Paal Berg-seminaret 2017.

Grønnerød-Hemmingby, Anette (2017)

Styringsrett

[Academic lecture]. Gjesteforelesning.

Grønnerød-Hemmingby, Anette (2016)

Gyldigheten av oppsigelse av seniorpolitiske avtaler: Presentasjon av HR-2016-2286-A.

[Academic lecture]. Faglunsj.

Grønnerød-Hemmingby, Anette (2016)

The basic character of the employment relationship

[Academic lecture]. Stein Evju Symposium.

Grønnerød-Hemmingby, Anette (2016)

Endringsadgang og styringsrett

[Academic lecture]. NHO Arbeidslivsforum.

Grønnerød-Hemmingby, Anette (2016)

"Fossumkollektivet" - øvre grense for ukentlig arbeidstid, oppsigelse som reaksjon på manglende samtykke til ny, utvidet arbeidstidsordning, "medlevere" - Eidsivating lagmannsretts dom 8. april 2016 (14056639ASDELAG)

[Popular scientific article]. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret

Grønnerød-Hemmingby, Anette (2016)

Både Eftadomstolen och lagmannsretten gav grönt ljus för 84 timmars arbetsvecka

[Popular scientific article]. EU & arbetsrätt

Grønnerød-Hemmingby, Anette (2016)

Minsteperioder for hviletid, øvre grense for ukentlig arbeidstid, oppsigelse som reaksjon på manglende samtykke, "medlever" - EFTA-domstolens rådgivende uttalelse 16.desember 2015, sak E-5/15

[Popular scientific article]. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret

Grønnerød-Hemmingby, Anette (2016)

Arbeidstid og hviletid, leger - EU-domstolens dom 23. desember 2015 I sak C180/14 Kommisjonen mot Hellas

[Popular scientific article]. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret

Grønnerød-Hemmingby, Anette (2015)

Velferdsgoder - etablering, endring og opphør

[Academic lecture]. Faglunsj.

Grønnerød-Hemmingby, Anette (2015)

Arbeidsgivers endringsadgang

[Academic lecture]. Årlig nettverksmøte for arbeidsrett.

Grønnerød-Hemmingby, Anette (2015)

Arbeidsgivers adgang til å endre lønn og andre goder

[Academic lecture]. Foredrag.

Grønnerød-Hemmingby, Anette (2015)

Velferdsgoder - arbeidsgivers endringsadgang

[Academic lecture]. Midtveispresentasjon.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2002 University of Oslo Master Cand. Jur.
Work Experience
Year Employer Job Title
2018 - Present BI Norwegian Business School Lecturer
2010 - 2018 University of Oslo PhD Candidate
2009 - 2009 Nittedal Municipality Legal Advisor
2004 - 2009 Uniteam Gruppen Legal Director
2003 - 2004 Uniteam International AS Lawyer
2002 - 2002 UDI Executive Officer