Faculty Profile

Atle Midttun

Professor - Department of Law and Governance

Biography

Atle Midttun is a professor at the Norwegian Business School, the Department of Innovation and Economic Organisation. He is a co-director of two of the school's research centres: The Centre for Energy and Environment, and The Centre for Corporate Responsibility. Prior to his work at The Norwegian Business School, Atle Midttun was a researcher at the Resource Studies Group, under the Norwegian Research Council for Technical and Natural Sciences (1982-85), a research assistant at the Institute for Social studies (1981-82) and at the Institute of Sociology at the University of Oslo (1979-81).

Atle Midttun has had visiting professorships at Standford University, Woods Institute for the Environment; Université Paris Sud, Faculté Jean Monet; the University of Michigan, Business School/School of Natural Resources. He has been a visiting Scholar at the Univeristy of California, Berkeley, Haas School of Business, the Max Planck Institute for Social Science in Köln, and the University of Aalborg.

Atle Midttun is a member of the editorial committees in European Management Review, the Energy & Environment Journal; Corporate Governance: The International Journal of Business in Society; and Energy Policy (1995-2014).

Publications

Midttun, Atle; Næss, Knut Myrum & Piccini, Proadpran Boonprasurd (2019)

Biofuel policy and industrial transition? A Nordic perspective

Energies, 12(14) Doi: 10.3390/en12142740

Midttun, Atle (2018)

Staging Pathways Towards Ecomodernity

Martinelli, Alberto & He, Chuanqi (red.). Global Modernization Review (II):Modernity and Diversity in New Era

Witoszek, Nina & Midttun, Atle (2018)

Sustainable modernity and the architecture of the 'well-being society': interdisciplinary perspectives

Witoszek, Nina & Midttun, Atle (red.). Sustainable Modernity: The Nordic Model and Beyond

Midttun, Atle & Olsson, Lennart (2018)

Eco-modernity Nordic style: the challenge of aligning ecological and socioednomid sustainability

Witoszek, Nina & Midttun, Atle (red.). Sustainable Modernity: The Nordic Model and Beyond

Midttun, Atle (2018)

Civilising global capitalism: aligning CSR and the welfare state

Witoszek, Nina & Midttun, Atle (red.). Sustainable Modernity: The Nordic Model and Beyond

Midttun, Atle (2018)

Challenges to the Nordic work model in the age of globalied digitaliation

Witoszek, Nina & Midttun, Atle (red.). Sustainable Modernity: The Nordic Model and Beyond

Turchin, Peter; Witoszek, Nina, Thurner, Stefan, Garcia, David, Griffin, Roger, Hoyer, Daniel, Midttun, Atle, Bennett, James, Næss, Knut Myrum & Gavrilets, Sergey (2018)

A History of Possible Futures: Multipath Forecasting of Social breakdown, Recovery and Resilience

Cliodynamics, 9(2), s. 124- 139. Doi: 10.21237/C7clio9242078

Recent years have seen major political crises throughout the world, and foreign policy analysts nearly universally expect to see rising tensions within (and between) countries in the next 5–20 years. Being able to predict future crises and to assess the resilience of different countries to various shocks is of foremost importance in averting the potentially huge human costs of state collapse and civil war. The premise of this paper is that a transdisciplinary approach to forecasting social breakdown, recovery, and resilience is entirely feasible, as a result of recent breakthroughs in statistical analysis of large-scale historical data, the qualitative insights of historical and semiotic investigations, and agent-based models that translate between micro-dynamics of interacting individuals and the collective macro-level events emerging from these interactions. Our goal is to construct a series of probabilistic scenarios of social breakdown and recovery, based on historical crises and outcomes, which can aid the analysis of potential outcomes of future crises. We call this approach—similar in spirit to ensemble forecasting in weather prediction—multipath forecasting (MPF). This paper aims to set out the methodological premises and basic stages envisaged to realize this goal within a transdisciplinary research collaboration: first, the statistical analysis of a massive database of past instances of crisis to determine how actual outcomes (the severity of disruption and violence, the speed of resolution) depend on inputs (economic, political, and cultural factors); second, the encoding of these analytical insights into probabilistic, empirically informed computational models of societal breakdown and recovery—the MPF engine; third, testing the MPF engine to “predict” the trajectories and outcomes of another set of past social upheavals, which were not used in building the model. This “historical retrodiction” is an innovation that will allow us to further refine the MPF technology. Ultimately our vision is to use MPF to help write what we call “a history of possible futures,” in which the near- and medium-term paths of societies are probabilistically forecast.

Witoszek, Nina & Midttun, Atle (2018)

Sustainable Modernity: The Nordic Model and Beyond

Routledge.

Midttun, Atle & Piccini, Proadpran Boonprasurd (2017)

Facing the climate and digital challenge: European energy industry from boom to crisis and transformation

Energy Policy, 108, s. 330- 343. Doi: 10.1016/j.enpol.2017.05.046

Willums, Jan-Olaf; Midttun, Atle & Staurem, Elin Jeannette (2016)

The Automotive Industry: Meandering towards green transition in the European Union and the United States

Midttun, Atle & Witoszek, Nina (red.). Energy and Transport in Green Transition: Perspectives on Ecomodernity

Midttun, Atle (2016)

Green energy transition in the EU and the United States

Midttun, Atle & Witoszek, Nina (red.). Energy and Transport in Green Transition: Perspectives on Ecomodernity

Midttun, Atle & Witoszek, Nina (2016)

Towards Ecomodernity

Midttun, Atle & Witoszek, Nina (red.). Energy and Transport in Green Transition: Perspectives on Ecomodernity

Midttun, Atle & Witoszek, Nina (2016)

A Battle of Modernities

Midttun, Atle & Witoszek, Nina (red.). Energy and Transport in Green Transition: Perspectives on Ecomodernity

Midttun, Atle & Witoszek, Nina (2016)

Energy and Transport in Green Transition: Perspectives on Ecomodernity

Routledge.

Midttun, Atle; Coulter, Paddy, Gadzekpo, Audrey & Wang, Jin (2015)

Comparing media framings of climate change in developed, rapid growth and developing countries: Findings from Norway, China and Ghana

Energy and Environment, 26(8), s. 1271- 1292. Doi: 10.1260/0958-305X.26.8.1271

Midttun, Atle; Gjølberg, Maria, Kourula, Arno, Sweet, Susanne & Vallentin, Steen (2015)

Public Policies for Corporate Social Responsibility in Four Nordic Countries: Harmony of Goals and Conflict of Means

Business & society, 54(4), s. 464- 500. Doi: 10.1177/0007650312450848

Midttun, Atle & Toporowska, Elzbieta (2014)

Sequencing Lead Markets for Photovoltaics

Brunnengräber, Achim; Nucci, Di & Rosaria, Maria (red.). Im Hürdenlauf zur Energiewende: Von Transformationen, Reformen und Innovationen

Midttun, Atle (2013)

Civil Society as a Driver of Governance Innovation: A Montesquieu Perspective

Witoszek, Nina; Taylor, Bron & Tragardh, Lars (red.). Civil Society in the Age of Monitory Democracy

Midttun, Atle (2013)

Civilising Capitalism - Introduction

Midttun, Atle (red.). CSR and beyond: A Nordic perspective

Midttun, Atle; Blomgren, Atle, Fet, Annik, Iakovleva, Tatiana, Wenstøp, Fred Erling, Staurem, Elin Jeannette & Toporowska, Elizbieta (2013)

CSR, Innovation and Value Creation in Rapidly Growing SMEs

Midttun, Atle (red.). CSR and beyond: A Nordic perspective

Midttun, Atle (2013)

CSR and beyond: A Nordic perspective

Cappelen Damm Akademisk.

Midttun, Atle & Ørjasæter, Nils-Otto (2012)

Multiplikasjonseffekter ved innovasjon i leverandørnettverk: Norsk offshorepetroleumssektor som innovasjonsarena

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 15(7), s. 41- 51.

Norsk petroleumssektor har vært en storstilt arena for innovasjon. Næringen har gått løs på en kontinuerlig strøm av utfordringer; fra utvikling av felt i grunne farvann med lett tilgjengelig olje og gass, til kompliserte reservoarer, langt fra land i dype havområder, og med store klimatiske utfordringer. Utfordringene har vært løst gjennom et omfattende samarbeid mellom operatørselskap (store petroleumsselskap), deres leverandører og underleverandører. Keynes påviste i sin tid muligheter for å utnytte positive ringvirkninger av offentlige investeringer og forbruk for å få fart på økonomien (Keynes 1936). Effekten var langt større enn den offentlige innsatsen skulle tilsi, takket være omfattende ringvirkninger eller den såkalte 'multiplikatoreffekten'. Vi argumenterer for at det kan skapes en tilsvarende multiplikatoreffekt for innovasjon som ikke bare utløser leverandørbedriftenes kreativitet, men også høster erfaringer fra nyskapning i egne utallige øvrige nettverk og kunderelasjoner. Denne effekten er illustrert gjennom tre case, nemlig utviklingen av den ubemannede og tråløse undervannsfarkosten, HUGIN, havbunnsgravemaskinen SPIDER og et havbunns-gasskomperasjonsanlegg. Casene illustrerer også operatørselskapenes evne til å mobilisere og koordinere sitt leverandørnettverk. Med deres sterke ressursbase og betydelige insentiver, klarer de å forene behovet for samarbeid, mot behovet for konkurranse. Petroleumselskapene konkurrerer med hverandre om å få operatøransvaret for nye felt (lisenser). Straks lisensen er utdelt, samarbeider de om utbygging og drift av det samme feltet. De mobiliserer så sitt leverandørnettverk i en åpen invasjonsarena. Premien for leverandørene er kompetanseoppbygging og utvikling av nye immaterielle verdier, som igjen kan brukes for å erobre nye prosjekter og kunder.

Midttun, Atle (2012)

The greening of European electricity industry: A battle of modernities

Energy Policy, 48, s. 22- 35. Doi: 10.1016/j.enpol.2012.04.049

Europe has played the role of a green hegemon on the global arena for several decades. By exploring its green transition in the electricity industry, the article discusses whether Europe is on track with regard to delivering sustainable development in a core sector at home. The article finds that the greening of European electricity industry has been highly dynamic and can best be represented in terms of competing modernities; where carbon, nuclear, renewables and demand side management challenge each other in the race for sustainable energy solutions. The article describes the Greening European electricity industry as a complex institutional game which resembles a relay race where various factors have driven innovation at different stages. Change may be initially have been politically driven, while the baton is later taken by markets, technology or civic mobilization. The article shows how strong greening policies may lead to blockage, whereas softer and less confrontational policies with triggering effects may have a better chance of success. The article also argues that a central factor in the apparent European success in greening electricity has been an advantageous blend of technology push and market pull approaches, which has merged out of national rivalry rather than coordinated planning.

Midttun, Atle & Rafael, Riedel (2011)

Wewnętrzna różnorodność Unii Europejskiej a prawo Ashby’ego – wymiar klimatyczno-energetyczny

Przegląd Europejski

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale & Midttun, Atle (2011)

What Motivates Managers to Pursue Corporate Responsibility? A Survey among Key Stakeholders

Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 18(1), s. 25- 38. Doi: 10.1002/csr.237

Midttun, Atle & Ørjasæter, Nils-Otto (2010)

The Firm as a Nexus of Product Cycles: Organizing Entrepreneurship in the Innovative Firm

Arentsen, Maarten J; Rossum, Wouter von & Steenge, Albert E (red.). Governance of Innovation: Firms, Clusters and Institutions in a Changing Setting

Midttun, Atle (2010)

Montesquieu for the twenty-first century: factoring civil society and business into global governance

Corporate Governance : The international journal of business in society, 10(1), s. 97- 109.

Martinelli, Alberto & Midttun, Atle (2010)

Globalization and governance for sustainability

Corporate Governance : The international journal of business in society, 10(1), s. 6- 17.

Midttun, Atle (2008)

Samfunnsansvar som innovasjonsstrategi

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 11(5), s. 75- 86.

Midttun, Atle (2008)

Partnered governance: aligning corporate responsibility and public policy in the global economy

Corporate Governance : The international journal of business in society, 8(4), s. 406- 418.

Midttun, Atle (2008)

Corporate (Social) Responsibility as an Arena for Partnered Governance: From the Business to the Public Policy Case

Helena Flam and Marcus Carson (eds), Rule Systems Theory. Applications and Explorations

Midttun, Atle & Gautesen, Kristian (2007)

Feed in or certificates, competition or complementarity? Combining a static efficiency and a dynamic innovation perspective on the greening of the energy industry

Energy Policy, 35(3), s. 1419- 1422.

Midttun, Atle (2007)

Towards a dynamic reinterpretation of C(S)R: are corporate responsibility and innovation compatible or contradictory?

Corporate Governance : The international journal of business in society, 7(4), s. 401- 413.

Midttun, Atle & Ørjasæter, Nils-Otto (2007)

Selskapet som et knippe produktsykluser: organisering av intraprenørskap i det innovative foretak

Innovasjonsprosesser: Om Innovasjoners Odysée, Hernes og Koefoed (red)

Gundersen, Mari Hegg; Koefoed, Anne Louise & Midttun, Atle (2007)

Greening of European Electricity Industry: The Challenges of Policy Integration Across Cognitive and Administrative Specialisation

Green Power Markets: Support Schemes, Case Studies and Perspectives, Lutz Mez (ed)

Midttun, Atle (2007)

CSR eller bedriftens samfunnsansvar en megatrend vokser fram

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 10(3), s. 57- 71.

Midttun, Atle; Midttun, Atle, Dirdal, Tore, Gautesen, Kristian, Omland, Terje & Wenstøp, Søren (2007)

Integrating corporate social responsibility and other strategic foci in a distributed production system: a transaction cost perspective on the North Sea offshore petroleum industry

Corporate Governance : The international journal of business in society, 7(2), s. 194- 208.

Midttun, Atle (2006)

Deregulation: Design, Learning and Legitimacy

Kunneke et al, Institutional Reform, Regulation And Privatization: Process And Outcomes in Infrastructure Industries

Midttun, Atle & Gautesen, Kristian (2006)

Innmatingsretter eller sertifikater, konkurranse eller komplementaritet i energinæringen?

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse

Midttun, Atle & Koefoed, Anne Louise (2005)

Green Innovation in Nordic Energy Industry: Institutional Pluralism under Competitive Rivalry

Matthias Weber & Jens Hemmelskamp (eds): Innovation, sustainability and policy

Midttun, Atle (2005)

Deregulation: Design, Learning and Legitimacy

Jan Gronewegen and Rolf Kunneke (eds) :Reform of infrastructure industries

Midttun, Atle (2005)

CSR: Realigning Roles and Boundaries between Government, Business and Civil Society

?, 5(3)

Midttun, Atle & Koefoed, Anne Louise (2004)

Green Innovation in Nordic Energy Industry: InstitutionalPluralism under Competitive Rivalry

Jens Hemmelskamp(ed): Innovation, sustainability and policy

Finon, Dominique; Johnsen, Tor Arnt & Midttun, Atle (2004)

Challenges when electricity markets face the investment phase

Energy Policy, 32(12), s. 1355- 1362.

Midttun, Atle; Gundersen, Mari Hegg & Koefoed, Anne Louise (2004)

Greening of Nordic Electricity industry: Policy Convergence and Diversity

?, 15(4), s. 633- 656.

Midttun, Atle; Micola, Augusto R. & Omland, Terje (2003)

Path dependent national systems or European convergence? The case of European electricity markets

Marie-Laure Djelic and Sigrid Quack (eds.): Globalization and Institutions

Midttun, Atle; Handeland, Joar & Omland, Terje (2003)

The Nordic Public Ownership Model Under Transition To Market Economy: The Case Of Electricity

Jean-Michel Glachant and Dominique Finon (eds.): Competition in European Electricity Markets. A Cross-country Comparison

Koefoed, Anne Louise & Midttun, Atle (2003)

Greening of electricity in Europe: challenges and developments

Energy Policy, 31(7), s. 677- 687.

Midttun, Atle; Handeland, Joar, Henriksen, Jan Terje & Omland, Terje (2001)

Nordic business strategies

European energy industry business strategies / Atle Midttun (ed.)

Midttun, Atle (2001)

De-Regulation and Reconfiguration of Infrastructure Industry: Theoretical Reflections on Empirical Patterns from Nordic Markets

Journal of Network Industries, 2(1), s. 25- 68.

Midttun, Atle (2001)

De-regulated energy markets and the environment: the nordic experience

Environmental Politics

Koefoed, Anne Louise & Midttun, Atle (2001)

Grønn innovasjon i nordisk elektrisitetsindustri: mønstre og perspektiver

Energi og miljø ved et tidsskille - samfunnsfaglige perspektiver fra forskningsprogrammet SAMRAM / Aarne O. Røvik (red.)

Midttun, Atle & Koefoed, Anne Louise (2001)

Effectiveness and negotiability of environmental regulation

International Journal of Regulation and Governance, 1(1), s. 79- 111.

Midttun, Atle & Kamfjord, Svein (1999)

Energy and Environmental Governance under Ecological Modernization: A Comparative Analysis of Nordic Countries

Public Administration, 77(4), s. 873- 895.

Midttun, Atle (1999)

The Weakness of Strong Governance and the Strength of Soft Regulation: Environmental Governance in Post-modern Form

?, 12(2)

Midttun, Atle & Thomas, Steve (1998)

Theoretical Ambiguity and the Weight of Historical Heritage: A Comparative Study of the British and Norwegian Electricity Liberalisation

Energy Policy, 26(3)

Midttun, Atle & Summerton, J. (1998)

Loyalty or competition? A comparative analysis of Norwegian and Swedish electricity distributor's adaptation to market reform

Energy Policy, 26(2)

Midttun, Atle & Chander, I. (1998)

The political economy of energy use and pollution: The environmental effects of East-European transition to market economy

Energy Policy, 26(13)

Midttun, Atle; Glimstedt, Henrik & Lange, Even (1998)

Liberalisering av europeiske elektrisitetsmarkeder: Stiavhengig industriell rekonfigurering

Globalisering - drivkrefter og konsekvenser

Midttun, Atle (2018)

Hykleri på vei mot en bedre verden

Dagens næringsliv [Kronikk]

Witoszek, Nina & Midttun, Atle (2018)

Mange varsler et Ragnarok for Nordens møte med digitalisering, migrasjon og ulikhet. Vi er likevel forsiktige optimister

VG : Verdens gang [Kronikk]

Midttun, Atle & Piccini, Proadpran Boonprasurd (2017)

Norske Skog og faren med monokultur

Nationen [Kronikk]

Witoszek, Nina & Midttun, Atle (2016)

«Verden er besatt av nordisk velferd,»

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Midttun, Atle & Witoszek, Nina (2015)

En postkarbon sivilasjon

Dagens næringsliv [Kronikk]

Midttun, Atle (2015)

Stiftelser bør bruke indeksfond

Dagens næringsliv [Kronikk]

Witoszek, Nina & Midttun, Atle (2014)

"Demokratisk underskudd i Norge"

Klassekampen [Kronikk]

Midttun, Atle (2011)

Ti år med samfunnsansvar: Høy Sigarføring

Ukeavisen ledelse [Kronikk]

Midttun, Atle (2011)

Nordic values may find chilly welcome in China

Global Times [Kronikk]

Midttun, Atle (2011)

Myte eller virkelighet

Dagens næringsliv [Kronikk]

Midttun, Atle & Ørjasæter, Nils-Otto (2011)

lang vei til nytt næringsliv

Dagens næringsliv [Kronikk]

Witoszek, Nina & Midttun, Atle (2011)

"Et forbilde fro verden i krise"

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Midttun, Atle & Witoszek, Nina (1)

Verden er besatt av nordisk velferd

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Midttun, Atle (1)

Oslo foran Norge på klimatiltak

Dagens næringsliv [Kronikk]

Midttun, Atle (1)

Nordisk modell må fornyes

Dagens næringsliv [Kronikk]

Midttun, Atle & Witoszek, Nina (1)

Fra folkestyre til forretningsstyre?

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Midttun, Atle & Ørjasæter, Nils-Otto (1)

Innovasjon som balansegang

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse [Kronikk]

Midttun, Atle & Martinelli, Alberto (1)

Towards green growth and multilevel governance

Energy Policy [Kronikk]

Over the last four or five years the world has seen a dramatic change in the international climate negotiations, from an upbeat vision of an agreement on emission reduction targets and burden sharing launched on Bali in 2007, followed by a search for new strategies to ensure more success in Rio in 2012. One of the emerging outcomes has been a 'green growth' strategy which seems more likely to succeed as a central climate mitigation approach, insofar as it can more easily be aligned with aspirations across national divides. Against the backdrop of the financial and sovereign debt crises, there are great hopes that green innovation and industrial engagement, triggered by innovative policies, can save the climate at the same time as boosting sluggish economies. A separate and parallel development is a move from international climate negotiations towards multilevel engagements by national governments. In spite of failures in reaching international climate consensus, both informal and formalized networks and coalitions have been formed between cities, regions and states take climate action nevertheless. And there is a growing awareness that environmental governance, in order to be effective, not only needs a multi-level but also multi-actor through the engagement of civil society alongside the state and market.

Midttun, Atle; Enger, Elling, Lind, Arne, Lia, Magne, Meyer, Julien, Storaas, Margrethe Voll, Lereim, Jon & Nygaard, Pål (2019)

Carbon capture – from waste to energy: a stylized case from a pioneering initiative at Klemetsrud, Oslo. Report to the CLIMIT – demo project 618215: Potential for financing and pricing Carbon Capture in Waste-to Energy Installations in cities

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Oslo has recently been given the European Environmental Capital award for 2019, following its adoption of an ambitious green strategy of reducing CO2 emissions by 50% by 2022, and by 95% by 2030. A core premise for Oslo reaching its goals is, however, that the city’s waste to energy plant installs carbon capture for sequestration (CCS). With 400,000 tons of CO2 emissions per year (Fortum 2019), Oslo’s Klemetsrud waste to energy plant is the largest single point carbon emitter in the city, and with these emissions it will be impossible for Oslo to reach its CO2 targets. However, carbon capture at Klemetsrud also carries significance in a wider global climate perspective. Global climate models are increasingly reverting to CCS in order to arrive at scenarios that are compatible with the Paris Agreement . This has created new pressure for CCS implementation, and Klemetsrud – if successful – could be an important trigger for CCS in Europe. This report is a styilized business case study of the Klemetsrud CCS project in light of four different regulatory scenarios.

Midttun, Atle (2018)

Hykleri på vei mot en bedre verden

[Article in business/trade/industry journal]. BI Business Review

Midttun, Atle & Witoszek, Nina (2018)

Hvor robust er den nordiske modellen?

[Article in business/trade/industry journal]. BI Business Review

Midttun, Atle & Witoszek, Nina (2016)

“Fostering Prosociality in a Competitive World”. The "Norwegian Model in the Age of Globalization".

[Academic lecture]. The Third WINIR Conference on Institutions and Human Behaviour 2-5 September 2016, Boston, Massachusetts, USA.

Midttun, Atle & Witoszek, Nina (2016)

"Staging Pathways towards Ecomodernity"

[Academic lecture]. The 2nd International Modernization Forum, China Center for Modernization Research, Bejing 20-22 May 2016.

Midttun, Atle (2014)

Bedrifters samfunnsansvar i en global økonomi

[Popular scientific article]. Praktisk økonomi og finans, 30(3), s. 202- 211.

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale & Midttun, Atle (2012)

Hvorfor tar ledere samfunnsansvar?

[Popular scientific article]. Ledernytt, 1

Fet, Annik Magerholm & Midttun, Atle (2012)

Is CSR a Strategic Tool for Innovation and Growth in Small and Medium Sized Enterprises?

[Academic lecture]. Governance of Natural Resources.

Midttun, Atle (2011)

Framing Climate Change: Norwegian (and British) Press Under Scrutiny

[Academic lecture]. Carbonundrums.

Midttun, Atle (2010)

Towards a Post Carbon Economy

[Academic lecture]. Stanford Lunch Workshop.

Midttun, Atle (2010)

Wisdom in Business and the Economy

[Academic lecture]. Reclaiming Ecological Wisdom for the Crisis of Our Time.

Midttun, Atle (2010)

Towards a Post-Carbon Economy

[Academic lecture]. Salzburg Energy Conference.

Midttun, Atle (2010)

The Making of a Green Transition

[Academic lecture]. Research Conference.

Midttun, Atle (2010)

Montesquieu for the 21st century: Factoring civil society and business into global governance

[Academic lecture]. Forskningskonferanse om CSR.

Midttun, Atle & Staurem, Elin Jeannette (2010)

CSR & Innovation in SMEs

[Academic lecture]. NFR Research Project.

Bugge, Markus; Godø, Helge Lauritz, Midttun, Atle, Pedersen, Trond Einar & Spilling, Olav R. (2010)

FoU for en grønn energisektor: Analyser av innovasjons- og kommersialiseringsstrategier i åtte FMEer - Forskningssentre for Miljøvennlig Energi

[Report]. NIFU STEP.

Midttun, Atle (2009)

Strategic CSR Innovation Serving Societal and Individual Needs

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Midttun, Atle (2009)

Creative Responses to Sustainability Jin Wang report nr. 1

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Midttun, Atle (2009)

Montesquieu for the 21st Century: Factoring Civil Society and Business into Global Governance

[Academic lecture]. Florence conference on Civil society.

Midttun, Atle (2009)

Partnered Governance: Aligning Corporate Responsibility and Public Policy in the Global Economy

[Academic lecture]. Cranfield Seminar.

Midttun, Atle (2009)

Strategic CSR Innovation - Serving Societal and Individual Needs

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Midttun, Atle; Gautesen, Kristian & Gjølberg, Maria (2006)

The Political Economy of CSR in Western Europe

[Article in business/trade/industry journal]. International Journal of Corporate Governance, 6(4), s. 369- 385.

Midttun, Atle (2006)

Lønnsomhet og samfunnsansvar i en internasjonal innovasjonsøkonomi

[Article in business/trade/industry journal]. Praktisk økonomi og finans

Midttun, Atle (2005)

Developing Green Markets. Design Challenges and Pioneering Experience in three European Settings ? The Netherlands, the United Kingdom and Sweden

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Midttun, Atle; Dirdal, Tore & Gautesen, Kristian (2005)

Offentlig-private partnerskap som supplement til det offentlige velferdstilbudet

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Midttun, Atle; Dirdal, Tore, Gautesen, Kristian, Omland, Terje & Wenstøp, Søren (2005)

Integrating Corporate Social Responsibility and Other Strategic Foci in a Distributed production system

[Report]. BI Norwegian School of Management.

Finon, Dominique & Midttun, Atle (2004)

Reshaping of European Electricity and Gas Industry: Regulation, Markets and Business Strategies

[Scientific book]. Elsevier.

Gundersen, Mari Hegg; Koefoed, Anne Louise & Midttun, Atle (2004)

Greening of European Electricity Industry. The challenge of policy integration across cognitive and administrative specialisation

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Finon, Dominique & Midttun, Atle (2004)

Reshaping of European Electricity and Gas Industry: Regulation, Markets and Business Strategies

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Midttun, Atle & Gundersen, Mari Hegg (2003)

Green electricity trade in the Nordic region: Markets, products and transactions

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Midttun, Atle; Gundersen, Mari Hegg & Koefoed, Anne Louise (2003)

Greening of Nordic electricity industry: policy convergence and diversity

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Midttun, Atle; Handeland, Joar & Omland, Terje (2001)

Deregulering og industriell reorganisering i nordisk el- og infrastrukturindustri

[Article in business/trade/industry journal]. ?, 6(1)

Midttun, Atle (2001)

Energy industry business strategies

[Scientific book]. Elsevier Science.

Midttun, Atle & Svindland, Eirik (2001)

Approaches to and dilemmas of economic regulation

[Scientific book]. Palgrave.

Midttun, Atle & Kamfjord, Svein (1998)

Deregulation and the Environment: Perceptions and Perspectives of National Decision-Makers on Environmental Concersn in the Integrated Nordic Energy Market

[Report]. Senter for elektrisitetsstudier, Handelshøyskolen Bi.

Midttun, Atle & Kamfjord, Svein (1998)

Energy and Environmental Governance under Ecological Modernisation and Functional Convergence under Institutional Diversity: A Comparative Analysis of Nordic Regimes

[Report]. Senter for elektrisitetsstudier, Handelshøyskolen BI.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
1987 University of Uppsala Ph.D Dr. Philos.
Work Experience
Year Employer Job Title
1998 - Present BI Norwegian Business School Professor
2010 - 2010 Stanford University Visiting Professor
2003 - 2004 Univeristy of California, Haas School of Business Visiting Scholar
2002 - 2002 Université Paris-Sud, Faculté Jean Monet Visiting Professor
2000 - 2001 University of Michigan, Business School Visiting Professor
1987 - 1998 BI Norwegian Business School Associate Professor
1995 - 1995 Aalborg University Guest Researcher
1988 - 1988 Max Planck Institut für Gesellschafts¬forscung, Köln Visiting Scholar
1985 - 1987 BI Norwegian Business School Researcher
1982 - 1985 Group for Resource Studies under the National Research Council Researcher
1981 - 1982 Institute for Social Studies Research Assistant
1979 - 1981 University of Oslo, Institute of Sociology Research Assistant