Faculty Profile

Frode Solberg

Lecturer - Department of Law and Governance

Biography

 

Frode Solberg. Høyskolelektor Forretningsutvikling ved Institutt for Rettsvitenskap og Styring ved Handelshøyskolen BI.

 

Frode Solberg er i dag blant annet nasjonalt fagansvarlig for Handelshøyskolen BI’s styrekompetanseprogrammer. Videre en rekke andre programmer innenfor entreprenørskap - forretnings – og bedriftsutvikling rettet mot SMB sektoren. Frode Solberg er også en av forfatterne bak boken Ledelse i små og mellomstore virksomheter. 

 

Frode Solberg har sammenhengende ledererfaring siden 1982 både fra næringslivet og offentlig sektor, også som toppleder og styreleder i en rekke selskaper innenfor ulike bransjer som industri, håndverk og reiseliv. Som styreleder har Frode Solberg lang erfaring med familieeide selskaper og generasjonsskifter.

 

Frode Solberg har også vært leder og ansvarlig for utvikling av Executive området ved Handelshøyskolen BI Trondheim fra 2007 – 2013. Gjennom dette arbeidet har han både regionalt og nasjonalt arbeidet mye med utvikling og gjennomføring av “skreddersydde” lederprogrammer for næringsliv og offentlig sektor.

 

Frode Solberg har selv startet 4 bedrifter. Han har arbeidet flere år i internasjonale prosjekter, blant annet for SINTEF på Balkan.

 

Frode Solberg er også en av forfatterne bak boken Ledelse i små og mellomstore virksomheter 

Han har i sitt arbeid, før han ble tilknyttet Handelshøyskolen BI, hovedsakelig drevet med rådgiving og utviklingsprosesser innenfor entreprenørskap, bedriftsutvikling, ledelse, strategi og innovasjon.

 

Frode Solberg har blant annet Bachelor - og Masterutdanning fra Handelshøyskolen i Trondheim og Handelshøyskolen BI.

Publications registered in Cristin

(Current research information system in Norway)

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2008 BI Norwegian Business School Master of Management
2005 BI Norwegian Business School Bachelor of Management
2008 BI Norwegian Business School Master of Management
2005 BI Norwegian Business School Bachelor of Management
Work Experience
Year Employer Job Title
2013 - Present BI Norwegian Business School Lecturer