Employee Profile

Gina Bråthen

Associate Professor - Department of Law and Governance

Area of Expertise

Publications

Bråthen, Gina (2020)

Ugyldighetsvurderingen etter aksjeloven § 3-8

Bråthen, Tore; Furuseth, Eivind & Mikelsen, Anders (red.). Hvor din skatt er vil også ditt hjerte være : Festskrift til Ole Gjems-Onstad 70 år

Bråthen, Gina (2016)

Saksbehandling ved avtale om kreditt eller sikkerhetsstillelse i konsernforhold

Anderssen, Harald B & Bråthen, Tore (red.). Moderne Forretningsjus III

Bråthen, Gina (2016)

Ugyldighetssøksmål mot styrets beslutninger om kapitalforhøyelse

Hjelmeng, Erling Johan (red.). Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm

Bråthen, Gina (2014)

Kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt

Gyldendal Juridisk.

Bråthen, Gina (2012)

Forbud mot myndighetsmisbruk ved styrets beslutning om rettet emisjon

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 30- 42.

Bråthen, Gina & Wiedemann, Julia (2009)

Lovendringer for GmbH i tysk rett

Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret, s. 18- 20.

Hauge, Katrine Broch & Bråthen, Gina (2009)

Spørsmål om selskapsform for utmarkseiendom. Aksjeselskap eller samvirkelag? Lovlig omdannelse? Eidsivating lagmannsrett 22. desember 2008 (LE-2008-57314)

Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret, s. 21- 23.

Wiedemann, Julia Christine & Bråthen, Gina (2009)

Selskapsrett. Lovendringer for GmbH i tysk rett

Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret, s. 18- 20.

Bråthen, Gina (2009)

Selskapsrett. Rt. 2009 s. 1032 Tidligere styremedlems erstatningsansvar

Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret, s. 13- 16.

Bråthen, Gina (2007)

Selskapsrett. Litteratur. Karl-Anders Grønland: Selskapers handel med egne aksjer. Cappelen Akademiske Forlag, Oslo 2007. 200 sider inkludert registre. ISBN 978-82-02-26454-3

Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret, s. 17- 17.

Bråthen, Gina (2017)

Adgang til å fjerne ansattevalgte styrerepresentanter fra styret ved pliktbrudd?

[Academic lecture]. Paal Berg-seminaret 2017.

Bråthen, Gina (2012)

Kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt-begrensninger etter asl./asal. paragraf 6-28(1)

[Academic lecture]. Selskapsrettskonferansen 2012.

Bråthen, Gina (2008)

Kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt. Prosjektpresentasjon

[Academic lecture]. Nordisk selskapsrettslig seminar.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2013 University of Oslo Ph.D Dr. Juris
Work Experience
Year Employer Job Title
2015 - Present BI Norwegian Business School Associate professor