-
Employee Profile

Hans Robert Schwencke

Professor Emeritus - Department of Law and Governance

Biography

Professor Schwencke has practiced auditing and has also been a technical expert in accounting in one of the larger auditing firms in Norway. He was Head of Office of Accounting Law in the Ministry of Commerce. He was part of the technical staff of the Institute of Auditors in 1982-1985.

He started his academic carear at BI in 1989. He is the author of many accounting articles as well known accounting books. He was and still is a member of many Ministry Committees in Accounting, Auditing and Tax. His doctoral degree of law is based on the dissertation " Accounting for Mergers and Acquisitions in Europe"

Research areas
Norwegian and European Accounting Law. IFRS. Accounting for Mergers and Acquisitions.

Publications

Schwencke, Hans Robert (2020)

Sentrale utviklingstrekk innen regnskapsretten

Bråthen, Tore; Furuseth, Eivind & Mikelsen, Anders (red.). Hvor din skatt er vil også ditt hjerte være : Festskrift til Ole Gjems-Onstad 70 år

Handeland, Øyvind; Schwencke, Hans Robert, Stenheim, Tonny & Baksaas, Kjell Magne (2020)

Regnskapsloven : med kommentarer

Gyldendal Akademisk.

Schwencke, Hans Robert (2016)

Får Norge Europas mest rettsliggjorte regnskapsregulering?

Anderssen, Harald B & Bråthen, Tore (red.). Moderne Forretningsjus III

Stenheim, Tonny & Schwencke, Hans Robert (2016)

IFRS for SMEs som grunnlag for ny norsk regnskapsstandard

Praktisk økonomi & finans, 32 [i.e. 33](4), s. 333- 344. Doi: 10.18261/issn.1504-2871-2016-04-03

Stenheim, Tonny & Schwencke, Hans Robert (2015)

Forslaget til ny norsk regnskapslov

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 26- 32.

Schwencke, Hans Robert (2011)

Regnskapsregulering for ikke børsnoterte foretak i Norge : bør "IFRS for SMEs" erstatte dagens regnskapsregler?

Bråthen, Tore (red.). Moderne forretningsjus II

Schwencke, Hans Robert & Handeland, Øyvind (2011)

Regnskapsloven med kommentarer

Gyldendal Akademisk.

Schwencke, Hans Robert (2009)

Regnskapsutfordringer i årsregnskapet for 2008. Fokus på nedskrivninger og på kunngjøringen av nye skatteregler for rederinæringen

Praktisk økonomi & finans, 25(1), s. 20- 26.

Schwencke, Hans Robert (2008)

Bør norske regnskapsregler og regnskapspraksis for anleggskontrakter tilpasses IFRS? - Fokus på skipsbygging og egenregiprosjekter

Praktisk økonomi & finans, s. 83- 91.

Schwencke, Hans Robert (2007)

Goodwill eller konsesjon - en regnskapskommentar til en skattedom

Skatterett

Nobes, Chris & Schwencke, Hans Robert (2006)

Modelling the links between tax and financial reporting: A longitudinal examination of Norway over 30 years up to IFRS adoption

European Accounting Review, 15, s. 63- 87.

The operational links between tax and financial reporting vary on a continuum from country to country and from period to period. We propose a model for how the links vary over time in developed Western countries. This takes account of competing purposes for accounting, and the mutual reactions of taxation and financial reporting authorities. We illustrate the model using the case of Norway over a 30-year period up to the adoption of IFRS. This has the incidental benefit of analysing the operational links for Norway, which has not been done systematically before, at three dates. We also put Norway into the context of four other countries by adopting and somewhat enhancing existing methodology. We show that Norway has moved from a 'continental' position to one that exceeds the disconnection of tax from financial reporting found in the USA or the UK. We raise several research questions related to the generalisability of our model.

Schwencke, Hans Robert (2006)

Norsk tilpasning til IFRS for mellomstore foretak - et nordisk perspektiv

Magma forskning og viten, 9(5/6)

Schwencke, Hans Robert (2003)

Regnskapsloven tilpasses internasjonale regnskapsstandarder IAS/IFRS) i 2005

?, s. 23- 30.

Schwencke, Hans Robert (2003)

Grensen mellom egenkapital og gjeld i norsk regnskapsrett. Behov for klargjøring av regnskapsreglene?

?, s. 41- 53.

Alexander, David & Schwencke, Hans Robert (2003)

Accounting Change in Norway

European Accounting Review, 12(3)

Schwencke, Hans Robert (2001)

Accounting for business combinations

?, 4(6)

Schwencke, Hans Robert (1999)

God regnskapsskikk for små foretak

Praktisk økonomi & finans

Bøhren, Øyvind; Larsen, Knut, Michalsen, Dag & Schwencke, Hans Robert (1991)

Egenkapitalrentabilitet og skatt: En kritisk analyse

Beta, 5(1), s. 54- 63.

Schwencke, Hans Robert; Haugen, Dag Olav, Baksaas, Kjell Magne, Stenheim, Tonny & Avlesen-Østli, Erik (2024)

Årsregnskapet i teori og praksis 2023

[Non-fiction book]. Gyldendal Akademisk.

Schwencke, Hans Robert; Haugen, Dag Olav, Baksaas, Kjell Magne, Stenheim, Tonny & Avlesen-Østli, Erik (2023)

Årsregnskapet i teori og praksis 2022

[Non-fiction book]. Gyldendal Akademisk.

Baksaas, Kjell Magne; Stenheim, Tonny, Schwencke, Hans Robert & Handeland, Øyvind (2022)

Hovedrevisjon av kommentarer til Regnskapsloven - Norsk Lovkommentar

[Article in business/trade/industry journal]. Norsk Lovkommentar

Schwencke, Hans Robert; Haugen, Dag Olav, Baksaas, Kjell Magne, Stenheim, Tonny & Avlesen-Østli, Erik (2022)

Årsregnskapet i teori og praksis 2021

[Non-fiction book]. Gyldendal Akademisk.

Schwencke, Hans Robert; Baksaas, Kjell Magne & Stenheim, Tonny (2021)

Utsatt skatt i konsernregnskapet - kjøp av datterselskap uten virksomhet

[Article in business/trade/industry journal]. Revisjon og Regnskap, s. 39- 41.

Schwencke, Hans Robert; Haugen, Dag Olav, Baksaas, Kjell Magne, Stenheim, Tonny & Avlesen-Østli, Erik (2021)

Årsregnskapet i teori og praksis 2020

[Non-fiction book]. Gyldendal Akademisk.

Schwencke, Hans Robert; Haugen, Dag Olav, Baksaas, Kjell Magne, Stenheim, Tonny & Avlesen-Østli, Erik (2020)

Årsregnskapet i teori og praksis 2019

[Non-fiction book]. Gyldendal Akademisk.

Schwencke, Hans Robert (2019)

Fjerning av midlertidige forskjeller for små aksjeselskaper

[Article in business/trade/industry journal]. Revisjon og Regnskap

Schwencke, Hans Robert (2019)

Årsregnskapet og skatteregnskapet muligheter for forenklinger - en forstudie

[Report]. Finansdepartementet.

Schwencke, Hans Robert; Haugen, Dag Olav, Baksaas, Kjell Magne, Stenheim, Tonny & Avlesen-Østli, Erik (2019)

Årsregnskapet i teori og praksis 2018

[Non-fiction book]. Gyldendal Akademisk.

Schwencke, Hans Robert (2019)

Standardsetting på regnskapsfeltet – på stedet hvil?

[Article in business/trade/industry journal]. Magma forskning og viten

Schwencke, Hans Robert; Haugen, Dag Olav, Baksaas, Kjell Magne, Stenheim, Tonny & Avlesen-Østli, Erik (2018)

Årsregnskapet i teori og praksis 2017

[Non-fiction book]. Gyldendal Akademisk.

Stenheim, Tonny; Baksaas, Kjell Magne & Schwencke, Hans Robert (2017)

Forslag til ny Norsk regnskapsstandard: Nasjonale avvik i forhold til IFRS for SMEs

[Popular scientific article]. Revisjon og Regnskap, 2017(1), s. 33- 38. - Full text in research archive

Schwencke, Hans Robert; Haugen, Dag Olav, Baksaas, Kjell Magne, Stenheim, Tonny & Avlesen-Østli, Erik (2017)

Årsregnskapet i teori og praksis 2016

[Non-fiction book]. Gyldendal Akademisk.

Schwencke, Hans Robert; Baksaas, Kjell Magne, Haugen, Dag Olav & Stenheim, Tonny (2016)

Årsregnskapet i teori og praksis

[Non-fiction book]. Gyldendal Akademisk.

Pedersen, Kirsten; Schwencke, Hans Robert, Haugen, Dag Olav & Baksaas, Kjell Magne (2015)

Årsregnskapet i teori og praksis 2014

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Schwencke, Hans Robert (2011)

Årsregnskapet i teori og praksis

Schwencke, Hans Robert (red.). Årsregnskapet i teori og praksis

Schwencke, Hans Robert (2011)

Årsregnskapet i teori og praksis

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Schwencke, Hans Robert (2009)

Glem forbigående art. Nedskrivninger i regnskapet for 2008

[Article in business/trade/industry journal]. Revisjon og Regnskap

Schwencke, Hans Robert (2009)

Europeisk regnskapsregulering i endring: Hva Norge bør gjøre etter vedtaket av IFRS for SME

[Article in business/trade/industry journal]. Revisjon og Regnskap, s. 25- 27.

Schwencke, Hans Robert (2007)

Regnskapsregulering for unoterte foretak innen EU/EØS - Bør IFRS - SME legges til grunn?

[Article in business/trade/industry journal]. Praktisk økonomi & finans, s. 75- 79.

Schwencke, Hans Robert (2006)

IFRS som rettsnor for norsk regnskapsutvikling

[Article in business/trade/industry journal]. Praktisk økonomi & finans

Schwencke, Hans Robert (2005)

IFRS som rettesnor for norsk regnskapsutvikling

[Article in business/trade/industry journal]. Praktisk økonomi & finans

Schwencke, Hans Robert (2005)

Skilsmisse mellom regnskap og skatt fra 2005

[Article in business/trade/industry journal]. Praktisk økonomi & finans

Huneide, Jens-Erik; Pedersen, Kirsten & Schwencke, Hans Robert (2004)

Årsregnskapet i teori og praksis 2004

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Huneide, Jens-Erik; Pedersen, Kirsten, Schwencke, Hans Robert & Sørensen, Tom (2004)

Årsregnskapet i teori og praksis 2003

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Huneide, Jens-Erik; Pedersen, Kirsten, Schwencke, Hans Robert & Sørensen, Tom (2003)

Årsregnskapet i teori og praksis

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Huneide, Jens-Erik & Schwencke, Hans Robert (2001)

Årsregnskapet i teori og praksis

[Textbook]. Økad forl..

Schwencke, Hans R.; Huneide, ukjent-for-g117816, Pedersen, ukjent-for-g117817 & Sørensen, ukjent-for-g117818 (1998)

Årsoppgjøret i teori og praksis

[Textbook]. Økad Forlag.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2002 University of Oslo Ph.D Dr. Juris
Work Experience
Year Employer Job Title
2003 - Present BI Norwegian Business School Professor
2002 - 2003 BI Norwegian Business School Associate Professor
1992 - 2002 BI Norwegian Business School Industrial professor