-
Employee Profile

Harald Benestad Anderssen

Professor - Department of Law and Governance

Publications

Benestad Anderssen, Harald (2023)

Lovkommentarer til Forbrukerkjøpsloven

Karnov lovkommentarer

Benestad Anderssen, Harald (2022)

Lovkommentarer til avhendingsloven

Karnov lovkommentarer

Anderssen, Harald Benestad (2017)

The Duty of Disclosure in the PEICL: A Scandinavian Perspective

European Review of Private Law, 25(5), s. 967- 987.

Anderssen, Harald B (2016)

Mangler ved omsetning av boliger

Gyldendal Juridisk.

Anderssen, Harald B (2016)

Høyesterett undergraver boligsammenslutningenes legalpanteretter

Tidsskrift for eiendomsrett, 12(1), s. 3- 39. Doi: 10.18261/issn.0809-9529-2016-01-01

Anderssen, Harald B (2016)

Anvendelse på Svalbard av lovgivningen som regulerer boliger og boligomsetningen

Anderssen, Harald B & Bråthen, Tore (red.). Moderne Forretningsjus III

Anderssen, Harald B & Bråthen, Tore (2016)

Moderne Forretningsjus III

Fagbokforlaget.

Anderssen, Harald B (2016)

Høyesterett og arealsvikt

Skoghøy, Jens Edvin A.; Øie, Toril Marie & Matningsdal, Magnus (red.). Rettsavklaring og rettsutvikling - Festskrift til Tore Schei

Anderssen, Harald B (2015)

Utgangspunktet for selgers rettingsfrist etter avhendingsloven § 4-10

Tidsskrift for eiendomsrett, 11(2), s. 117- 149.

Anderssen, Harald B; Bråthen, Tore & Fjeldheim, Paul Henning (2015)

Tilstandsrapporter i boligomsetningen - meglers plikter og selgeransvaret

Tidsskrift for eiendomsrett, 11(1), s. 1- 32.

Anderssen, Harald Benestad (2011)

Duplikk til direktør Sverdrup

Lov og Rett, s. 500- 501.

Anderssen, Harald Benestad (2011)

Fremdeles lite nytt under solen - Oppfølging om den nye klagenemnden for eierskifteforsikring

Lov og Rett, s. 298- 304.

Hoffrén, Mia & Anderssen, Harald Benestad (2011)

Asuntokaupan suojaroolien yksipuolisuus – suomalaisten ja norjalaisten virhesäännösten vertailua ja kritiikkiä

Lakimies, s. 41- 63.

Anderssen, Harald Benestad & Rasmussen, Thomas Aaberg (2010)

Rettspraksis om borettslagsloven

Rettspraksis.no.

Anderssen, Harald Benestad (2010)

En ny tidsregning i avhendingsretten

Lov og Rett, s. 113- 114.

Anderssen, Harald Benestad (2010)

Den relative reklamasjonsfristen ved mangler ved eiendomskjøp - med utblikk til Norden

Lov og Rett, s. 324- 343.

Anderssen, Harald Benestad (2010)

Den nye klagenemnden for eierskifteforsikring - lite nytt under solen

Lov og Rett, s. 529- 538.

Anderssen, Harald Benestad & Hoffrén, Mia (2010)

Ensidige verneroller ved boligkjøp i Norge og Finland :

Tidsskrift for eiendomsrett, 6(1), s. 1- 28.

Anderssen, Harald Benestad (2009)

Reform av forbrukerkontraktsretten - felles forbrukerkontraktslov?

Lov og Rett, s. 620- 622.

Anderssen, Harald Benestad (2009)

Noen synspunkter på Rt. 2005 s. 870 (meglerdommen) og Rt. 2008 s. 1078 (informasjonsansvarsdommen) - og en kommentar til Per M. Ristvedt

Lov og Rett, s. 240- 251.

Anderssen, Harald Benestad (2009)

Prisavslag og erstatning

Tidsskrift for eiendomsrett, s. 128- 131.

Anderssen, Harald Benestad (2009)

Hva slags forsikring er eierskifteforsikringen?

Tidsskrift for eiendomsrett, s. 214- 238.

Anderssen, Harald Benestad (2009)

NOU 2009: 17 Sikring mot tap av felleskostnader i borettslag – en presentasjon og en kritisk vurdering

Tidsskrift for eiendomsrett, s. 243- 284.

Anderssen, Harald Benestad (2008)

Avhendingsloven - med kommentarer

Gyldendal Akademisk.

Anderssen, Harald Benestad (2004)

Avhendingslovens periferi - skatte- og avgiftskrav

Tidsskrift for forretningsjus, s. 76- 91.

Anderssen, Harald Benestad (2003)

Forstår underrettene eierskifteforsikringen?

Juristkontakt, s. 24- 28.

Anderssen, Harald Benestad (2002)

Avhendingslovens § 3-9 2. punktum - Særlig om vesentlighetskriteriet ved salg av boligeiendom

Advokatfirma Kogstad Lunde & co.

Anderssen, Harald B & Venli, Vegard (2017)

Juss-ekspert: Kan bli dyrt for kommunen å heve søppelavtalen

www.dagbladet.no [Internett]

Anderssen, Harald B & Berg, Alexander (2016)

Du kan forsikre deg mot knall og fall i boligkjøpet

Klikk.no [Internett]

Johansen, Linn & Anderssen, Harald B (2016)

Dette har du krav på fra Canal Digital

VG.no [Internett]

Berg, Alexander & Anderssen, Harald B (2016)

Åpenbare feil gir ikke klagemulighet ved boligkjøp

Klikk.no [Internett]

Berg, Alexander & Anderssen, Harald B (2015)

Advokat advarer mot å signere overtakelsesprotokoll ved kjøp av bruktbolig

Klikk.no [Internett]

Anderssen, Harald B (2015)

Loven skaper konflikter

Hus & Bolig [Tidsskrift]

Anderssen, Harald B (2014)

Avhendingsloven er konfliktskapende

http://eiendomnorge.no/reform-av-avhendingsloven/ [Internett]

Jünge, Lise-Mari Moen & Anderssen, Harald B (2013)

Vær obs på boligfella!

[Avis]

Anderssen, Harald Benestad (2011)

Risikerer å betale resten av livet

Nrk.no [Internett]

Anderssen, Harald Benestad (2008)

For mange boligtvister

Labyrint [Avis]

Benestad Anderssen, Harald (2022)

«Ny» avhendingslov (og forskrift til loven)

[Academic lecture]. Fagforedrag.

Benestad Anderssen, Harald (2022)

Utvalgte forsikringsrettslige temaer

[Academic lecture]. Fagforedrag.

Benestad Anderssen, Harald (2022)

Ny eierskapsmodeller i boligsamvirket – (en videostøttet forelesning)

[Academic lecture]. Nordisk Nettverk for Bruksrettigeter i Fast eiendom.

Benestad Anderssen, Harald (2022)

HR-2022-1316-A («Aksept-dommen»)

[Academic lecture]. Det årlige bolig- og eiendomsrettskurset.

Benestad Anderssen, Harald (2022)

HR-2022-1316-A («Aksept-dommen»)

[Academic lecture]. Fagforum.

Benestad Anderssen, Harald (2022)

HR-2022-1316-A – De avtalerettslige spørsmålene

[Academic lecture]. Morgenmøte - Eiendomsmeglerbransjen.

Benestad Anderssen, Harald (2022)

«Ny» avhendingslov (og forskrift til loven)

[Academic lecture]. Fagkonferanse.

Benestad Anderssen, Harald (2022)

«Ny» avhendingslov (og forskrift til loven)

[Academic lecture]. Advokatenes fagdager.

Anderssen, Harald Benestad; Asland, John, Hovde, Kjell-Olav & Wæhle, Espen (2019)

Gave (jus)

[Article in business/trade/industry journal]. Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

Anderssen, Harald Benestad (2018)

Forsikringsrett i et nøtteskall

[Scientific book]. Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Anderssen, Harald Benestad (2018)

Forsikringsrett - en innføring

[Textbook]. Handelshøyskolen BI.

Anderssen, Harald B & Bakke-Nielsen, Joakim (2015)

Forsikringsrett - en innføring

[Textbook]. Handelshøyskolen BI.

Anderssen, Harald B (2014)

Revisjon av eierseksjonsloven : revisjon av lov nr. 31 om eierseksjoner av 23. mai 1997 (NOU 2014: 6)

[Scientific book]. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.

Anderssen, Harald B (2013)

Mangler i eierseksjonssameier - avhendingsloven og eierseksjonsloven

[Academic lecture]. Jeløyseminaret.

Anderssen, Harald B (2013)

Forsikringsordninger og utenrettslige klageordninger i boligomsetningsprosessen

[Academic lecture]. Jeløyseminaret.

Anderssen, Harald Benestad (2012)

En rettskildemessig gjennomgang - og noen sære spørsmål

[Academic lecture]. Eierskiftebransjens fagdag.

Anderssen, Harald Benestad (2010)

Lojalitetspliktens betydning for fordelingen av mangelsrisiko ved omsetning av brukte boliger mellom privatpersoner – Særlig om kravet til aktsomhet ift. selgers opplysningsplikt

[Academic lecture]. Internasjonalt seminar.

Anderssen, Harald Benestad (2010)

Et innblikk i avhendingsrettens gullalder - en rettskildemessig oppdatering

[Academic lecture]. Faglig foredrag.

Anderssen, Harald Benestad (2010)

Året da intet skulle skje, og alt skjedde – 2010 – en rettskildemessig oppdatering

[Academic lecture]. Eierskiftebransjens fagdager.

Anderssen, Harald Benestad (2010)

Siste års rettspraksis - Bolig og eiendomsrett (2009-2010)

[Academic lecture]. Bolig- og eiendomsrettskurset.

Anderssen, Harald Benestad (2010)

Reklamasjon (herunder: "læren om realitetsdrøftelser")

[Academic lecture]. Bolig- og eiendomsrettskurset.

Anderssen, Harald Benestad (2010)

Avhendingsloven - kontraktsrettens lokomotiv - en rettskildemessig oppdatering 2010

[Academic lecture]. Foredrag i formuerettsgruppen.

Anderssen, Harald Benestad (2010)

Et sveip over avhendingsretten

[Academic lecture]. Faglig foredrag.

Anderssen, Harald Benestad (2009)

Potpurri fra avhendingsretten

[Academic lecture]. Faglig foredrag.

Anderssen, Harald Benestad (2009)

Nye smakebiter fra avhendingsloven

[Academic lecture]. Eierskiftebransjens fagdager.

Anderssen, Harald Benestad (2009)

Sikring mot tap av felleskostnader i borettslag ("sikringsordninger")

[Academic lecture]. Bolig- og eiendomsrettskurset.

Anderssen, Harald Benestad (2009)

To utvalgte problemer (ett praktisk og ett mindre praktisk)

[Academic lecture]. Bolig- og eiendomsrettskurset.

Anderssen, Harald Benestad (2009)

Noe stort (og noe litt mindre)

[Academic lecture]. Faglig foredrag.

Anderssen, Harald Benestad (2008)

Smakebiter fra avhendingsloven

[Academic lecture]. Eierskiftebransjens fagdager.

Anderssen, Harald Benestad (2008)

Avhendingsloven (og ”noko attåt”)

[Academic lecture]. Faglig foredrag.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2014 University of Tromsø PhD
Work Experience
Year Employer Job Title
2017 - Present BI Norwegian Business School Professor
2016 - 2017 BI Norwegian Business School Associate professor
2013 - 2016 BI Norwegian Business School Assistant professor