-
Employee Profile

Harald Benestad Anderssen

Professor - Department of Law and Governance

Publications

Benestad Anderssen, Harald (2022)

Lovkommentarer til avhendingsloven

Karnov lovkommentarer

Anderssen, Harald Benestad (2017)

The Duty of Disclosure in the PEICL: A Scandinavian Perspective

European Review of Private Law, 25(5), s. 967- 987.

Anderssen, Harald B (2016)

Mangler ved omsetning av boliger

Gyldendal Juridisk.

Anderssen, Harald B (2016)

Høyesterett undergraver boligsammenslutningenes legalpanteretter

Tidsskrift for eiendomsrett, 12(1), s. 3- 39. Doi: 10.18261/issn.0809-9529-2016-01-01

Anderssen, Harald B (2016)

Anvendelse på Svalbard av lovgivningen som regulerer boliger og boligomsetningen

Anderssen, Harald B & Bråthen, Tore (red.). Moderne Forretningsjus III

Anderssen, Harald B & Bråthen, Tore (2016)

Moderne Forretningsjus III

Fagbokforlaget.

Anderssen, Harald B (2016)

Høyesterett og arealsvikt

Skoghøy, Jens Edvin A.; Øie, Toril Marie & Matningsdal, Magnus (red.). Rettsavklaring og rettsutvikling - Festskrift til Tore Schei

Anderssen, Harald B (2015)

Utgangspunktet for selgers rettingsfrist etter avhendingsloven § 4-10

Tidsskrift for eiendomsrett, 11(2), s. 117- 149.

Anderssen, Harald B; Bråthen, Tore & Fjeldheim, Paul Henning (2015)

Tilstandsrapporter i boligomsetningen - meglers plikter og selgeransvaret

Tidsskrift for eiendomsrett, 11(1), s. 1- 32.

Anderssen, Harald Benestad (2011)

Duplikk til direktør Sverdrup

Lov og Rett, s. 500- 501.

Anderssen, Harald Benestad (2011)

Fremdeles lite nytt under solen - Oppfølging om den nye klagenemnden for eierskifteforsikring

Lov og Rett, s. 298- 304.

Hoffrén, Mia & Anderssen, Harald Benestad (2011)

Asuntokaupan suojaroolien yksipuolisuus – suomalaisten ja norjalaisten virhesäännösten vertailua ja kritiikkiä

Lakimies, s. 41- 63.

Anderssen, Harald Benestad & Rasmussen, Thomas Aaberg (2010)

Rettspraksis om borettslagsloven

Rettspraksis.no.

Anderssen, Harald Benestad (2010)

En ny tidsregning i avhendingsretten

Lov og Rett, s. 113- 114.

Anderssen, Harald Benestad (2010)

Den relative reklamasjonsfristen ved mangler ved eiendomskjøp - med utblikk til Norden

Lov og Rett, s. 324- 343.

Anderssen, Harald Benestad (2010)

Den nye klagenemnden for eierskifteforsikring - lite nytt under solen

Lov og Rett, s. 529- 538.

Anderssen, Harald Benestad & Hoffrén, Mia (2010)

Ensidige verneroller ved boligkjøp i Norge og Finland :

Tidsskrift for eiendomsrett, 6(1), s. 1- 28.

Anderssen, Harald Benestad (2009)

Reform av forbrukerkontraktsretten - felles forbrukerkontraktslov?

Lov og Rett, s. 620- 622.

Anderssen, Harald Benestad (2009)

Noen synspunkter på Rt. 2005 s. 870 (meglerdommen) og Rt. 2008 s. 1078 (informasjonsansvarsdommen) - og en kommentar til Per M. Ristvedt

Lov og Rett, s. 240- 251.

Anderssen, Harald Benestad (2009)

Prisavslag og erstatning

Tidsskrift for eiendomsrett, s. 128- 131.

Anderssen, Harald Benestad (2009)

Hva slags forsikring er eierskifteforsikringen?

Tidsskrift for eiendomsrett, s. 214- 238.

Anderssen, Harald Benestad (2009)

NOU 2009: 17 Sikring mot tap av felleskostnader i borettslag – en presentasjon og en kritisk vurdering

Tidsskrift for eiendomsrett, s. 243- 284.

Anderssen, Harald Benestad (2008)

Avhendingsloven - med kommentarer

Gyldendal Akademisk.

Anderssen, Harald Benestad (2004)

Avhendingslovens periferi - skatte- og avgiftskrav

Tidsskrift for forretningsjus, s. 76- 91.

Anderssen, Harald Benestad (2003)

Forstår underrettene eierskifteforsikringen?

Juristkontakt, s. 24- 28.

Anderssen, Harald Benestad (2002)

Avhendingslovens § 3-9 2. punktum - Særlig om vesentlighetskriteriet ved salg av boligeiendom

Advokatfirma Kogstad Lunde & co.

Anderssen, Harald B & Venli, Vegard (2017)

Juss-ekspert: Kan bli dyrt for kommunen å heve søppelavtalen

www.dagbladet.no [Internett]

Anderssen, Harald B & Berg, Alexander (2016)

Du kan forsikre deg mot knall og fall i boligkjøpet

Klikk.no [Internett]

Johansen, Linn & Anderssen, Harald B (2016)

Dette har du krav på fra Canal Digital

VG.no [Internett]

Berg, Alexander & Anderssen, Harald B (2016)

Åpenbare feil gir ikke klagemulighet ved boligkjøp

Klikk.no [Internett]

Berg, Alexander & Anderssen, Harald B (2015)

Advokat advarer mot å signere overtakelsesprotokoll ved kjøp av bruktbolig

Klikk.no [Internett]

Anderssen, Harald B (2015)

Loven skaper konflikter

Hus & Bolig [Tidsskrift]

Anderssen, Harald B (2014)

Avhendingsloven er konfliktskapende

http://eiendomnorge.no/reform-av-avhendingsloven/ [Internett]

Jünge, Lise-Mari Moen & Anderssen, Harald B (2013)

Vær obs på boligfella!

[Avis]

Anderssen, Harald Benestad (2011)

Risikerer å betale resten av livet

Nrk.no [Internett]

Anderssen, Harald Benestad (2008)

For mange boligtvister

Labyrint [Avis]

Benestad Anderssen, Harald (2022)

«Ny» avhendingslov (og forskrift til loven)

[Academic lecture]. Fagforedrag.

Benestad Anderssen, Harald (2022)

Utvalgte forsikringsrettslige temaer

[Academic lecture]. Fagforedrag.

Benestad Anderssen, Harald (2022)

Ny eierskapsmodeller i boligsamvirket – (en videostøttet forelesning)

[Academic lecture]. Nordisk Nettverk for Bruksrettigeter i Fast eiendom.

Benestad Anderssen, Harald (2022)

HR-2022-1316-A («Aksept-dommen»)

[Academic lecture]. Det årlige bolig- og eiendomsrettskurset.

Benestad Anderssen, Harald (2022)

HR-2022-1316-A («Aksept-dommen»)

[Academic lecture]. Fagforum.

Benestad Anderssen, Harald (2022)

HR-2022-1316-A – De avtalerettslige spørsmålene

[Academic lecture]. Morgenmøte - Eiendomsmeglerbransjen.

Benestad Anderssen, Harald (2022)

«Ny» avhendingslov (og forskrift til loven)

[Academic lecture]. Fagkonferanse.

Benestad Anderssen, Harald (2022)

«Ny» avhendingslov (og forskrift til loven)

[Academic lecture]. Advokatenes fagdager.

Anderssen, Harald Benestad; Asland, John, Hovde, Kjell-Olav & Wæhle, Espen (2019)

Gave (jus)

[Article in business/trade/industry journal]. Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

Anderssen, Harald Benestad (2018)

Forsikringsrett i et nøtteskall

[Scientific book]. Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Anderssen, Harald Benestad (2018)

Forsikringsrett - en innføring

[Textbook]. Handelshøyskolen BI.

Anderssen, Harald B & Bakke-Nielsen, Joakim (2015)

Forsikringsrett - en innføring

[Textbook]. Handelshøyskolen BI.

Anderssen, Harald B (2014)

Revisjon av eierseksjonsloven : revisjon av lov nr. 31 om eierseksjoner av 23. mai 1997 (NOU 2014: 6)

[Scientific book]. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.

Anderssen, Harald B (2013)

Mangler i eierseksjonssameier - avhendingsloven og eierseksjonsloven

[Academic lecture]. Jeløyseminaret.

Anderssen, Harald B (2013)

Forsikringsordninger og utenrettslige klageordninger i boligomsetningsprosessen

[Academic lecture]. Jeløyseminaret.

Anderssen, Harald Benestad (2012)

En rettskildemessig gjennomgang - og noen sære spørsmål

[Academic lecture]. Eierskiftebransjens fagdag.

Anderssen, Harald Benestad (2010)

Lojalitetspliktens betydning for fordelingen av mangelsrisiko ved omsetning av brukte boliger mellom privatpersoner – Særlig om kravet til aktsomhet ift. selgers opplysningsplikt

[Academic lecture]. Internasjonalt seminar.

Anderssen, Harald Benestad (2010)

Et innblikk i avhendingsrettens gullalder - en rettskildemessig oppdatering

[Academic lecture]. Faglig foredrag.

Anderssen, Harald Benestad (2010)

Året da intet skulle skje, og alt skjedde – 2010 – en rettskildemessig oppdatering

[Academic lecture]. Eierskiftebransjens fagdager.

Anderssen, Harald Benestad (2010)

Siste års rettspraksis - Bolig og eiendomsrett (2009-2010)

[Academic lecture]. Bolig- og eiendomsrettskurset.

Anderssen, Harald Benestad (2010)

Reklamasjon (herunder: "læren om realitetsdrøftelser")

[Academic lecture]. Bolig- og eiendomsrettskurset.

Anderssen, Harald Benestad (2010)

Avhendingsloven - kontraktsrettens lokomotiv - en rettskildemessig oppdatering 2010

[Academic lecture]. Foredrag i formuerettsgruppen.

Anderssen, Harald Benestad (2010)

Et sveip over avhendingsretten

[Academic lecture]. Faglig foredrag.

Anderssen, Harald Benestad (2009)

Potpurri fra avhendingsretten

[Academic lecture]. Faglig foredrag.

Anderssen, Harald Benestad (2009)

Nye smakebiter fra avhendingsloven

[Academic lecture]. Eierskiftebransjens fagdager.

Anderssen, Harald Benestad (2009)

Sikring mot tap av felleskostnader i borettslag ("sikringsordninger")

[Academic lecture]. Bolig- og eiendomsrettskurset.

Anderssen, Harald Benestad (2009)

To utvalgte problemer (ett praktisk og ett mindre praktisk)

[Academic lecture]. Bolig- og eiendomsrettskurset.

Anderssen, Harald Benestad (2009)

Noe stort (og noe litt mindre)

[Academic lecture]. Faglig foredrag.

Anderssen, Harald Benestad (2008)

Smakebiter fra avhendingsloven

[Academic lecture]. Eierskiftebransjens fagdager.

Anderssen, Harald Benestad (2008)

Avhendingsloven (og ”noko attåt”)

[Academic lecture]. Faglig foredrag.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2014 University of Tromsø PhD
Work Experience
Year Employer Job Title
2016 - Present BI Norwegian Business School Associate professor
2013 - 2016 BI Norwegian Business School Assistant professor