-
Employee Profile

Inger Julie Aasland

Associate Professor - Department of Law and Governance

Biography

Aasland har en ph.d. i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2022). Hennes avhandling har tittel «Forsvarlig kapitalforvaltning i stiftelser». Avhandlingen ble skrevet i stilling som stipendiat ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI. Hun har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2012) og bachelor i økonomi og administrasjon fra NHH (2009).

Aaslands faglige kjerneområder er kapitalforvaltning, stiftelsesrett og finansregulering (herunder bankers kapitalkrav). Hun har også utgitt fagartikler innen revisors erstatningsansvar.

Aasland leder sekretariatet for lovutvalget som skal vurdere kapitalstrukturen mv. i sparebanker. Utredningen skal leveres i 2024.

Aasland var medlem av lovutvalget som høsten 2016 la frem NOU 2016: 21 Stiftelsesloven, forslag til ny stiftelseslov. Siden 2019 har hun vært varamedlem i Stiftelsesklagenemnda.

Aasland har tidligere erfaring som seniorrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet, Juridisk seksjon for bank og forsikring.

Publications

Birkeland, Kari; Bråthen, Tore & Aasland, Inger Julie (2104)

Ny lovgivning Norge

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 80- 90.

Birkeland, Kari; Bråthen, Tore & Aasland, Inger Julie (2016)

Ny praksis Norge

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 74- 88.

Aasland, Inger Julie (2016)

Passiv identifikasjon mellom revisjonsklientens konkursbo og styre

Anderssen, Harald B & Bråthen, Tore (red.). Moderne Forretningsjus III

Birkeland, Kari; Bråthen, Tore & Aasland, Inger Julie (2014)

Ny lovgivning Norge

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 99- 102.

Birkeland, Kari; Bråthen, Tore & Aasland, Inger Julie (2014)

Ny lovgivning

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 157- 160.

Birkeland, Kari; Bråthen, Tore & Aasland, Inger Julie (2014)

Ny praksis Norge

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 164- 167.

Aasland, Inger Julie (2014)

Passiv identifikasjon ved revisors erstatningsansvar

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett, 11(2), s. 77- 104. - Full text in research archive

Bråthen, Tore & Aasland, Inger Julie (2018)

Ny praksis Norge

[Article in business/trade/industry journal]. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 103- 109.

Bråthen, Tore; Aasland, Inger Julie & Birkeland, Kari (2018)

Ny lovgivning Norge

[Article in business/trade/industry journal]. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 86- 88.

Bråthen, Tore; Aasland, Inger Julie & Birkeland, Kari (2018)

Ny lovgivning

[Article in business/trade/industry journal]. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 66- 67.

Birkeland, Kari; Bråthen, Tore & Aasland, Inger Julie (2018)

Ny lovgivning - Norge

[Article in business/trade/industry journal]. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 68- 71.

Bråthen, Tore; Birkeland, Kari & Aasland, Inger Julie (2017)

Ny praksis

[Article in business/trade/industry journal]. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 131- 144.

Bråthen, Tore; Birkeland, Kari & Aasland, Inger Julie (2017)

Ny lovgivning

[Article in business/trade/industry journal]. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 124- 130.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2022 Faculty of Law, University of Bergen Doctor in Philosophy
2012 University of Oslo Master Cand. Jur.
2009 Norwegian School of Economics (NHH) Bachelor
Work Experience
Year Employer Job Title
2023 - Present BI Norwegian Business School Associate Professor
2019 - Present Kammer EiendomAS Board member
2018 - Present Stiftelsen Jubi Board member
2022 - 2023 The Norwegian Ministry of Finance, Financial Markets Department Senior Advisor
2019 - 2021 BI Norwegian Business School Lecturer
2013 - 2019 BI Norwegian Business School PhD Candidate