-
Employee Profile

Ingvild Schiøll Ericson

Lecturer - Department of Law and Governance

Biography

Ingvild Schiøll Ericson er høyskolelektor på BI og stipendiat i rettsvitenskap ved universitetet i Oslo. Doktorgradsprosjektet er innen fagfeltet personvern, og omhandler private selskapers behandling av barns personopplysninger gjennom digitale tjenester, som Google, Meta med mer. Tematikken knyttet til kommersiell utnyttelse av barns personopplysninger på nett går igjen i flere av hennes publikasjoner. Ingvild Ericson har bakgrunn som advokat – og dommerfullmektig, bred erfaring som foreleser og foredragsholder, og hun var i flere år Associate Dean for bachelorstudiet i forretningsjus og økonomi. I tillegg til undervisning på sistnevnte, har hun kursansvar i juridisk metode (JUR3400) på det nyoppstartede studiet i rettsvitenskap. Ericson veileder også jevnlig masterstudenter ved UiO og UiT. Hennes hovedsakelige fagfelt er personvern, forbrukerrettigheter, kontraktsrett og juridisk metode. I tillegg til graden cand.jur fra universitetet i Oslo, har Ericson en master i European Business Law fra universitetet i Aix-Marseille, og mellomfag i psykologi.

Area of Expertise

Publications

Ericson, Ingvild (2023)

Tek-selskapene og barns personopplysninger. Innsamling av barns personopplysninger på nett

[Academic lecture]. Det årlige personvernkurset 2023 - JUS Juristenes utdanningssenter.

Ericson, Ingvild Schiøll (2023)

MyGame, strømming av breddeidrett og barns personvern

Lov & Data

Ericson, Ingvild (2022)

Processing of children’s personal data for commercial purposes online

[Academic lecture]. Nordic Conference on Law and Information Technology.

Ericson, Ingvild (2022)

Barns samtykkekompetanse på personvernfeltet - utredning vedlagt NOU 2022:11 "Ditt personvern – vårt felles ansvar — Tid for en personvernpolitikk"

Moen, John Arne; Næss, Ingvild, Nag, Toril, Busch, Tor Aksel, Høyer, Marianne, Haugli, Trude, Aasberg, Oddhild, Grande, Trine Skei, Schartum, Dag Wiese, Veum, Helge, Myrstad, Finn Lützow-Holm, Hertzberg, Haakon, Ytre-Arne, Brita & Rettberg, Jill Walker (red.). NOU 2022: 11 Ditt personvern – vårt felles ansvar — Tid for en personvernpolitikk

Ericson, Ingvild (2011)

Innbetalinger til eiendomsmeglers klientkonto i lys av bustadoppføringslova § 47

Bråthen, Tore (red.). Moderne forretningsjus II

Viken, Monica; Ericson, Ingvild B & Bergsåker, Trygve (2007)

Rettspraksis om eiendomsmeglingsloven

Bergsåker, Trygve (red.). Rettspraksis om eiendomsmeglingsloven

Ericson, Ingvild (2023)

Barns personvern - en undervurdert utfordring (DigiUng-podden, i regi av Helsedirektoratet, Bufdir og Direktoratet for e-helse)

[Radio]

Ericson, Ingvild & Kvalø, Kirsten Kolstad (2023)

Barns personvern er et samfunnsansvar

Dagsavisen [Kronikk]

Ericson, Ingvild (2020)

Kan barn forstå hva de samtykker til?

BI Business Review [Kronikk]

Ericson, Ingvild (2020)

13-årsgrensen i sosiale apper kan noen ganger være absolutt

Barnevakten [Internett]

Ericson, Ingvild (2011)

http://e24.no/media/frykter-lure-fotballfans-kan-true-angrefristen/20097218

E24.no [Internett]

Ericson, Ingvild (2023)

MyGame, strømming av breddeidrett og de unges personvern – hvor går grensen?

[Academic lecture]. Norsk forening for Jus og EDB.

Ericson, Ingvild & Kvalø, Kirsten Kolstad (2023)

Barns rett til digitalt privatliv og personvern

[Academic lecture]. Menneskerettslige perspektiver i den digitale tidsalderen.

Ericson, Ingvild & Kvalø, Kirsten Kolstad (2022)

Barns digitale personvern – i lys av Personvernkommisjonens innstilling

[Academic lecture]. Seminar - JOT (Jus og teknologi).

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2003 L'Université d'Aix-Marseille III Master of European Business Law
2002 University of Oslo Master Cand. Jur.
1997 University of Oslo Other
Work Experience
Year Employer Job Title
2019 - Present University of Oslo, Department of Private Law PhD Candidate
2016 - 2021 BI Norwegian Business School Associate Dean
2016 - 2019 BI Norwegian Business School Lecturer
2013 - 2016 District Court of Drammen Deputy Judge
2012 - 2013 HELP Forsikring AS Associate lawyer
2003 - 2013 BI Norwegian Business School Lecturer
2004 - 2005 Advokat S. C. Valen (Law firm) Investigator
2003 - 2003 L'Université d'Aix-Marseille III Guest lecturer
2001 - 2003 Adv. Launy, Bråthen and Foyn (Law firm) Investigator