Faculty Profile

Irina Eidsvold-Tøien

Associate Professor - Department of Law and Governance

Biography

Dr. (PhD) Irina Eidsvold-Tøien fullførte sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo innen opphavsrett med avhandlingen «Skapende, utøvende kunstnere». Eidsvold-Tøien er ansatt som førsteamanuensis ved BI Handelshøyskolen i Oslo. Tidligere har hun arbeidet som juridisk sjef for komponistorganisasjonen TONO og som advokat med immaterielle rettigheter og rettsinformatikk som arbeidsfelt. I tillegg til å undervise i opphavsrett for kreative næringer («Creative Industries Management») og i standard jusfag på forretningsjusstudiet, er hun fagansvarlig for det nye personvernkurset på BI (GDPR). I tillegg er hun forsker og deltar bl.a. i et prosjekt som vurderer konsekvensene av digitalisering innen kulturfeltet på en rekke fagområder (film, bok, museum og medier) og foretar også utredninger for Kulturdepartementet om kartlegging av pengestrømmene på film- og musikkfeltet.

Publications

Eidsvold-Tøien, Irina & Viken, Monica (2019)

Hvor effektive er de norske opphavsrettslige håndhevingsregler?

NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd, 40(3), s. 318- 356.

Artikkelen sammenligner håndhevingsreglene for opphavsrett (musikk, bøker, filmer etc.) i Norge, Danmark og Sverige. Regelverket er pålagt gjennom et EU-direktiv. Slik vi ser det,har Norge de minst effektive reglene. Det er nesten ingen saker for domstolene på tross av mange anmeldelser og undersøkelser som viser stort omfang av piratkopiering og ulovlig bruk av opphavsrettsbeskyttet innhold. Vår anbefaling er at det norske regelverket bør endres for å komme på linje med det danske, som virker som det mest velfungerende.

Eidsvold-Tøien, Irina (2017)

Creative, Performing Artists: Copyright for Performers

NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd, 86(2), s. 130- 146. - Full text in research archive

Eidsvold-Tøien, Irina (2016)

Opphavsrett for utøvende kunstnere – internasjonale skranker?.

Anderssen, Harald B & Bråthen, Tore (red.). Moderne Forretningsjus III

Eidsvold-Tøien, Irina (2016)

Skapende, utøvende kunstnere - Beskyttelsen av utøvende kunstneres prestasjoner etter norsk rett

Universitetsforlaget.

Eidsvold-Tøien, Irina (2012)

Originalitetskriteriet i EU-retten- ny kurs?

Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret, 14(4), s. 5- 9.

Eidsvold-Tøien, Irina (2012)

Originalitetsbegrepet i EU-retten- ny kurs?

NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd, 4, s. 403- 423.

I artikkelen foretas en gjennomgang av avgjørelser fremmet overfor EU-domstolen innen opphavsrett de siste tre årene (6)- og det gis en kort beskrivelse av sakene og temaene knyttet til originalitetskriteriet, som er grunnkravet for at noe skal få opphavsrettslig vern både i EU-retten og etter norsk rett. Domstolen synes å anrette et prosessorientert-perspektiv for vurderingen av hvorvidt et åndsverk er originalt. Dersom det - når åndsverket skapes - foreligger frie, kreative valg på uttrykket, er verket originalt, hevder Domstolen. Dette i motsetning til å vurdere graden av originalitet i selve åndsverket, som ville vært et resultatorientert perspektiv på vurderingen.

Eidsvold-Tøien, Irina (2011)

Immaterialrett. Er utøvende kunstneres prestasjoner beskyttet som opphavsrett? Presentasjon av phd-prosjekt innen immaterialrett

Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret, s. 24- 25.

Eidsvold-Tøien, Irina (2017)

Kunstnerne har grunn til bekymring

DN, Dagens Næringsliv [Avis]

Eidsvold-Tøien, Irina & Thune Husvik, Mari (2017)

Den skapende, utøvende skuespilleren

[Fagblad]

Eidsvold-Tøien, Irina (2016)

Arendalsuka- hva innebærer forslag til endringer av åndsverkloven?

Offentlig møte [Internett]

Eidsvold-Tøien, Irina (2016)

Kan man stjele en dans?

Dagens næringsliv [Avis]

Eidsvold-Tøien, Irina (2016)

Skuespillere er mindre verdt

Klassekampen [Avis]

Røyseng, Sigrid; Gaustad, Terje, Eidsvold-Tøien, Irina & De Paoli, Donatella (1)

Grenseløs norsk film – mellom Hollywood og lokal patriotisme

Dagsavisen - Nye Meninger [Kronikk]

Eidsvold-Tøien, Irina & Gaustad, Terje (2019)

Economic Concequenses of Nuances in National Implementationn of International Law

[Academic lecture]. The Society for Economic Research on Copyright Issues.

Different hypoteses on why the Norwegian enforcement Regulation is not sufficiently efficient

Eidsvold-Tøien, Irina; Torp, Øyvind, Marcus, Gjems Theie, Molde, Audun, Gaustad, Terje, Sommerstad, Harald, Espelien, Anne & Gran, Anne-Britt (2019)

Hva nå - Digitaliseringens innvirkning på norsk musikkbransje https://www.bi.no/globalassets/forskning/centre-for-creative-industries/publications/musikkutredning.pdf

[Report]. BI Centre for Creative Industries, Rapport nr. 1.

Eidsvold-Tøien, Irina (2018)

Utredning av musikkfeltets økonomi, verdikjede, markedsstruktur og pengestrømmer

[Report]. BICCI:-publikasjon.

Gaustad, Terje; Gjems Theie, Marcus, Eidsvold-Tøien, Irina, Torp, Øyvind, Gran, Anne-Britt & Espelien, Anne (2018)

Utredning av pengestrømmene i verdikjeden for norske filmer og serier.

[Report]. Menon-publikasjon nr.5/2018.

Gran, Anne-Britt; Torp, Øyvind, Gjems Theie, Marcus & Eidsvold-Tøien, Irina (2017)

Musikkbransjen i Norge 2011-2015 - Økonomisk analyse av fem delbransjer og elleve undergrupper

[Report]. Handelshøyskolen BI, Centre for Creative Industries.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2015 University of Oslo Ph.D Dr. Juris
2001 University of Oslo Master Cand. Jur.
Work Experience
Year Employer Job Title
2016 - Present BI Norwegian Business School Associate professor
2006 - 2011 TONO Lawyer
2001 - 2006 Bull & Co Lawyer