-
Employee Profile

Johan Vorland Wibye

Associate Professor - Department of Law and Governance

Publications

Brinkmann, Matthias & Wibye, Johan Vorland (2023)

Towards Non-essentialism – Tracking Rival Views of Legitimacy as a Right to Rule

Oxford Journal of Legal Studies, 43(3), s. 497- 519. Doi: 10.1093/ojls/gqad006

It is common in the literature to claim that legitimacy is the right to rule and that, accordingly, Hohfeldian rights analysis can be used to understand the concept. However, we argue that authors in the legitimacy literature have not generally realised the full potential of Hohfeldian analysis. We discuss extant approaches in the literature that conceptually identify legitimacy with one particular Hohfeldian incident, or, more rarely, a determinate set of incidents. Against these views, and building on parallel debates in property theory, we suggest that Hohfeldian analysis pushes one towards the claim that legitimacy possesses no determinate essence. We provide a rationale for this novel view and disarm a series of objections.

Wibye, Johan Vorland (2022)

Reviving the Distinction between Positive and Negative Human Rights

Ratio Juris, 35(4), s. 363- 382. Doi: 10.1111/raju.12363 - Full text in research archive

Wibye, Johan Vorland (2022)

Liberty to Request Exemption as Right to Conscientious Objection

The New Bioethics, 28(4), s. 327- 340. Doi: 10.1080/20502877.2022.2114135 - Full text in research archive

Wibye, Johan Vorland (2022)

Beyond Acts and Omissions — Distinguishing Positive and Negative Duties at the European Court of Human Rights

Human Rights Review Doi: 10.1007/s12142-022-00663-3 - Full text in research archive

Wibye, Johan Vorland (2021)

En rett for enhver plikt – om korrelasjonstesen og dens påståtte unntak

Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, 169(2), s. 9- 29.

Wibye, Johan Vorland & Høgberg, Alf Petter (2021)

Klimadommens forsvinningsnummer – når borgere blir tredjeparter til konstitusjonelle rettighetsbestemmelser

Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, s. 61- 74.

Wibye, Johan Vorland (2019)

Pliktkollisjoner som tolkningsresultat

Jussens venner, 54, s. 359- 387. Doi: 10.18261/issn.1504-3126-2019-06-02 - Full text in research archive

Wibye, Johan Vorland (2019)

Rettslige friheter

Tidsskrift for Rettsvitenskap, 132(5), s. 403- 442. Doi: 10.18261/issn.1504-3096-2019-05-01 - Full text in research archive

Wibye, Johan Vorland (2018)

Hohfelds rettigheter

Tidsskrift for Rettsvitenskap, 5, s. 493- 533. Doi: 10.18261/issn.1504-3096-2018-05-02 - Full text in research archive

Falkanger, Aage Thor & Wibye, Johan Vorland (2015)

Den norske sivilombudsmannens adgang til å uttale seg om forvaltningens skjønn

Sigurdjónsdóttir, Berglind Bára; Kristjánsson, Hafsteinn Dan, Gammeltoft-Hansen, Hans, Björgvinsson, Kjartan Bjarni, Hreinsson, Páll & Spanó, Róbert Ragnar (red.). Afmælisrit Tryggvi Gunnarsson Sextugur 10. juni 2015

Wibye, Johan Vorland (2022)

PluriCourts Lunch Seminar: Conflicts Between Duties

[Academic lecture]. PluriCourts Lunch Seminar.

Wibye, Johan Vorland (2020)

Mer om Hohfelds rettigheter – Et svar til Lindberg

[Article in business/trade/industry journal]. Tidsskrift for Rettsvitenskap, 133(4), s. 476- 480. Doi: 10.18261/issn.1504-3096-2020-04-04

Wibye, Johan Vorland (2019)

Prostitusjonsinntekter, samvittighetsforbehold og plassering av rettigheter

[Article in business/trade/industry journal]. Lov og Rett, 58(04), s. 255- 260. Doi: 10.18261/issn.1504-3061-2019-04-05

Ikdahl, Ingunn; Franklin, Christian, Hennig, Martin & Wibye, Johan Vorland (2019)

Ikke stykkevis og delt - Rapport om Arbeids- og velferdsetatens EØS-rettslige forpliktelser

[Report]. Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Rapporten ble utarbeidet i henhold til mandat fra Arbeids- og velferdsdirektøren om å «gjennomgå hvilke EØS-rettslige forpliktelser Arbeids- og velferdsetaten har i forbindelse med forvaltningen av sine ytelser og tjenester». Mandatet sa videre at rapporten skal «bidra inn i NAV sin pågående gjennomgang av etatens praksis og retningslinjer for EØS-rettslige forpliktelser på våre områder».

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2020 University of Oxford Master
2020 Universitetet i Oslo PhD in Law
2015 Universitetet i Oslo Bachelor
2012 University of Oxford Master of Laws
2010 Universitetet i Oslo Master of Laws
1900 NA Other