-
Employee Profile

Jul Fredrik Kaltenborn

Adjunct Lecturer - Department of Law and Governance

Publications

Kaltenborn, Jul Fredrik (2019)

Teknologinøytralitet og datakriminalitet – særlig om klassifiseringen av begrepet datasystem

Tidsskrift for strafferett, 19(2), s. 148- 167. Doi: 10.18261/issn.0809-9537-2019-02-03

Kaltenborn, Jul Fredrik (2019)

Når de ressurssterke ransakes

Dagens næringsliv [Kronikk]

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2007 University of Oslo Master Cand. Jur.