-
Employee Profile

Knut Bergo

Professor - Department of Law and Governance

Biography

I have a Master of Law degree from the University of Oslo (UIO) in 1991 and a doctor of law degree from UIO in 2002, where I was a doctoral student 1996-1999. I was a lawyer at the law firm Wikborg Rein 1992-2003, partner 2000-2003. I was partner in the law firm Wiersholm 2003-20116 and a partner in the law firm Schjødt 2018-2021. As a lawyer I specialised in banking and finance, M&A and securities regulation, and since 2018 also in sustainability law. I have written a number of books and articles in topics ranging from securities law to general jurisprudence and legal philosophy.

Publications

Bergo, Knut (2023)

Avveiningsmodellen- en analyse av norske særtrekk

Jussens venner, 58, s. 252- 303.

I norsk rettskildelære handler rettsanvendelse om konkrete helhetsvurderinger der et antall rettskilder skal veies ved motstrid. Denne metoden – avveiningsmodellen – gir dommerne en større tolkingsfrihet enn de har i andre vesteuropeiske land og de overnasjonale europeiske rettssystemene som EMK og EU-retten. De sistnevnte reglene har lenge vært viktige deler av norsk rett, og skal tolkes med metodene som brukes av EMD og EU-domstolen. Disse reglene stiller samtidig krav til en lovbasert metode i strafferetten og det meste av forvaltningsretten. Det er heller ingen nyhet at avveiningsmodellen ikke er dekkende for Høyesteretts rettskildebruk i de fleste saker. Modellen har likevel vært paradigme for norsk juss i flere generasjoner. Artikkelen analyserer noen av årsakene til dette.

Bergo, Knut (2000)

Høyesteretts forarbeidsbruk

Cappelen Damm Akademisk.

Bergo, Knut (1)

Rett, rimelighet og stammepolitikk

Lov og Rett [Kronikk]

Bergo, Knut (1)

The Words that Maketh Murder

Lov og Rett [Kronikk]

Bergo, Knut (1)

Sanksjonering av markedsmisbruk - tid for reformer

Lov og Rett [Kronikk]

Bergo, Knut (1)

Lov om juridisk metode

Lov og Rett [Kronikk]

Bergo, Knut (1)

Det motsatte av dugnad

Lov og Rett [Kronikk]

Bergo, Knut (2022)

Rett praksis - lærebok i norsk juridisk metode

[Textbook]. Fagbokforlaget.

Bergo, Knut (2022)

Petroleumsskatteloven - statens indirekte økonomiske engasjement på sokkelen

[Article in business/trade/industry journal]. Lov og Rett

Bergo, Knut (2022)

Sannsynlighet, forventning og mulighet - kommentarer til HR-2022-695-A

[Article in business/trade/industry journal]. Tidsskrift for forretningsjus

Bergo, Knut (2019)

Rettskildelærens gjenstand og metoder - en kritikk

Høgberg, Alf Petter & Sunde, Jørn Øyrehagen (red.). Juridisk metode og tenkemåte

Bergo, Knut (2019)

Tolking og anvendelse av lov, forskrift og forarbeider

Høgberg, Alf Petter & Sunde, Jørn Øyrehagen (red.). Juridisk metode og tenkemåte

Bergo, Knut (2005)

Makt, demokrati og rettferdighet

Kinander, Morten (red.). Makt og rett (Om Makt- og Demokratiutredningens konklusjoner om rettsliggjøring av politikken og demokratiets forvitring

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2002 University of Oslo Dr. juris
Work Experience
Year Employer Job Title
2018 - 2021 Lawfirm Schjødt Partner
2019 - 2020 BI Adjunct Professor
2003 - 2016 Lawfirm Wiersholm Partner
2000 - 2003 Wikborg Rein Lawfirm Partner
1992 - 2000 Wikborg Rein Lawfirm Associate
1996 - 1999 University of Oslo PhD Candidate