Employee Profile

Ola Morris Innset

Postdoctoral Fellow - Department of Law and Governance

Biography

My research interests lie at the intersections between political economy, intellectual history and economic- and political history. I did my PhD in History and Civilisation at the European University Institute from 2013 to 2017, with a thesis in intellectual micro-history on early neoliberalism. It won the History of Economics Society annual dissertation prize and was published as the book Reinventing Liberalism - The Politics, Philosophy and Economics of Early Neoliberalism (1920 - 1947) by Springer in 2020. After finishing my PhD I wrote and published a monograph in Norwegian on the history of market reforms in Norway, entitled Markedsvendingen - Nyliberalismens historie i Norge (Fagbokforlaget, 2020).

I am currently working on a project related to the role of the Norwegian state as the largest owner in publicly listed companies. I am interested in everything that has to do with the relationships between markets and politics, the economy and the state, capitalism and democracy. I am also one of the editors of the litterature journal Vinduet, and I have previously published two novels.

Twitter

Publications

Innset, Ola (2020)

Markedsvendingen. Nyliberalismens historie i Norge

Fagbokforlaget.

Innset, Ola (2020)

Reinventing Liberalism. The Politics, Philosophy and Economics of Early Neoliberalism (1920 - 1947)

Springer.

Aven, Håvard Brede & Innset, Ola (2018)

Konservatisme, nyliberalisme og statsdrift. Høyres syn på statseid industri 1945–1981

Historisk Tidsskrift (Norge), 97(2), s. 132- 151. Doi: 10.18261/issn.1504-2944-2018-02-04

Det har blitt hevdet at Høyres økonomiske politikk i etterkrigsårene stort sett bestod i å «stabbe imot» men la seg trekke med av Arbeiderpartiets økonomiske politikk. I denne artikkelen viser vi imidlertid at Høyre aktivt støttet statseid industri i flere tilfeller, og at Høyre formulerte begrunnelser for dette i tråd med sine konservative idealer. Dette beviser dermed ikke floskelen om at «alle nordmenn er sosialdemokrater», men forteller oss isteden noe om hvordan merkelapper som «konservativ» og «sosialdemokratisk» er sterkt foranderlige. I etterkrigsårene var det høyst uklart for de fleste hva en konservativ økonomisk politikk egentlig innebar, og denne artikkelen kontrasterer og sammenligner Høyres forsøk på å definere dette med den samtidige utviklingen av nyliberalisme som et transnasjonalt politisk prosjekt. De tidlige nyliberalistene ønsket en sterk stat for å legge til rette for markedsmekanismer, noe som eksemplifiserer hvordan bildet av økonomisk politikk som en pendel mellom stat og markeder er forenklende og tidvis misvisende.

Innset, Ola (2017)

Markets, Knowledge and Human Nature: Friedrich Hayek, Karl Polanyi and Twentieth-century Debates on Modern Social Order

European History Quarterly Doi: 10.1177/0265691417720866

Innset, Ola (2016)

Nyliberalisme - filosofi eller politisk rasjonalitet?

Agora

Hverven, Sigurd; Dybedahl, Oscar, Innset, Ola & Kristjánsson, Mímir (2019)

Avkledd liberalisme

Nytt Norsk Tidsskrift, s. 41- 52. Doi: 10.18261/issn.1504-3054-2019-01-05

Innset, Ola; Nguyen Vu, Thuc Linh & Hansson, John-Erik (2015)

Precarity and Neoliberalism, Resistance and Solidarity: Work in the New University

Krisis: Tijdschrift voor actuele filosofie

Innset, Ola (1)

Breiviks banalitet

Minervanett [Kronikk]

Innset, Ola (1)

Totalitære utopier

Manifest tidsskrift [Kronikk]

Innset, Ola (1)

Konstruktivt ubehag

Manifest tidsskrift [Kronikk]

Innset, Ola (1)

Marx og oss

Le Monde Diplomatique [Kronikk]

Innset, Ola (1)

Ulikt tenkte tanker (29.08.2017)

Klassekampen [Kronikk]

Innset, Ola (1)

Workers of Europe: Compete? (Roarmag#10)

Roaramag.org [Kronikk]

Innset, Ola (1)

Transnasjonalt gjennombrud - 18.9.2020

Agenda Magasin [Kronikk]

Innset, Ola (1)

Med markedet mot bunnen - 18.9.2020

Klassekampen [Kronikk]

Hverven, Sigurd; Innset, Ola, Dybedahl, Oscar & Kristjánsson, Mímir (1)

Trump og høyrepopulistene er liberalismens lausunger

Dagbladet [Kronikk]

Herning, Linn & Innset, Ola (2020)

Når staten skal leke butikk

Hverven, Sigurd; Innset, Ola, Kristjánsson, Mímir & Dybedahl, Oscar (red.). Markedsmennesker: Kritikk av tidsånden

Hverven, Sigurd; Innset, Ola, Kristjánsson, Mímir & Dybedahl, Oscar (2020)

Forord: Markedet og det nye mennesket

Hverven, Sigurd; Innset, Ola, Kristjánsson, Mímir & Dybedahl, Oscar (red.). Markedsmennesker: Kritikk av tidsånden

Hverven, Sigurd; Innset, Ola, Kristjánsson, Mímir & Dybedahl, Oscar (2020)

Markedsmennesker: Kritikk av tidsånden

[Popular scientific book]. Dreyer Forlag A/S.

Innset, Ola (2017)

Nyliberalisme - ny eller gammel?

Hverven, Sigurd; Innset, Ola, Kristjánsson, Mímir & Dybedahl, Oscar (red.). Ingen mennesker er født frie: Kritikk av liberalismen

Hverven, Sigurd; Innset, Ola, Kristjánsson, Mímir & Dybedahl, Oscar (2017)

Ingen mennesker er født frie: Kritikk av liberalismen

[Popular scientific book]. Dreyer Forlag A/S.

Innset, Ola (2016)

Ny liberalisme, ny kapitalisme

[Article in business/trade/industry journal]. Røyst

Innset, Ola (2016)

The Slippery Slopes

[Article in business/trade/industry journal]. The Baffler

Innset, Ola (2015)

Totalitær Anti-totalitarist? –Franz Borkenaus ferd fra Komintern til CIA

Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nik. (red.). Demokratisk beredskap. Intellektuell motstand mot totalitære fristelser

Innset, Ola (2014)

Franz Borkenau. Europa 1900 - 1957

[Popular scientific book]. Dreyer Forlag A/S.

Innset, Ola (2013)

Baklengs inn i framtida

[Article in business/trade/industry journal]. Fortid

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2017 European University Institute PhD