Faculty Profile

Ole Gjems-Onstad

Adjunct Professor - Department of Law and Governance

Publications

Gjems-Onstad, Ole (2020)

Manglende konsekvenstenkning i menneskerettsjussen

Kritisk juss

Gjems-Onstad, Ole (2020)

Piketty: 90 % formues-, arve- og inntektsskatt

Skatterett

Gjems-Onstad, Ole (2020)

La gründere flytte - formuesskattens dilemmaer i krisenes tidsalder

Cappelen Damm Akademisk.

Gjems-Onstad, Ole (2018)

Menneskerettigheter - en verden uten helvete

Cappelen Damm Akademisk.

Gjems-Onstad, Ole (2016)

Uforutsigbar omgåelsesnorm

Skatterett, 35(2), s. 156- 170. Doi: 10.18261/issn.1504-310X-2016-02-04

Gjems-Onstad, Ole (2016)

Opphevet arveavgift - konsekvenser

Anderssen, Harald B & Bråthen, Tore (red.). Moderne Forretningsjus III

Gjems-Onstad, Ole (2016)

Bedre skatt: En skattereform for omstilling og vekst. Meld.St. 4 (2015-2016)

Skatterett, 2016(1), s. 2- 9. Doi: 10.18261/issn.1504-310X

Gjems-Onstad, Ole & Melz, Peter (2015)

NPOs (Charities) and VAT

Vanistendahl, Frans (red.). Taxation of charities

Gjems-Onstad, Ole (2015)

Scheel-utvalget: For mye - for sent

Skatterett, s. 3- 18.

Gjems-Onstad, Ole (2015)

BI-dommen: Omsetningsbegrep

Gjems-Onstad, Ole & Dyrnes, Cecilie Aasprong (red.). Aktuell merverdiavgiftsrett

Gjems-Onstad, Ole (2015)

MVA: Underprioritert i skatteetaten

Gjems-Onstad, Ole & Dyrnes, Cecilie Aasprong (red.). Aktuell merverdiavgiftsrett

Gjems-Onstad, Ole & Dyrnes, Cecilie Aasprong (2015)

Aktuell merverdiavgiftsrett

Gyldendal Juridisk.

Gjems-Onstad, Ole (2014)

Over 80 % inntektsskatt og gjerne 5 % formuesskatt

Skatterett, 2014(4), s. 305- 317. Doi: 10.18261/issn.1504-310x-2020-02-05

Gjems-Onstad, Ole (2014)

The Pricing of Electronic Newspapers

World journal of VAT GST law, 3(2), s. 127- 129. Doi: 10.5235/20488432.3.2.127

Gjems-Onstad, Ole (2014)

En bedre klageordning

Skatterett, 33(2), s. 104- 118. Doi: 10.18261/issn.1504-310x-2016-01-02

Gjems-Onstad, Ole (2014)

OECD and Base Erosion: What is needed: A paradigmatic shift in international taxation or perfecting the old TP paradigm?

Gjems-Onstad, Ole; Banoun, Bettina & Skaar, Arvid Aage (red.). Høyt skattet. Festskrift til Frederik Zimmer

Gjems-Onstad, Ole; Banoun, Bettina & Skaar, Arvid Aage (2014)

Høyt skattet. Festskrift til Frederik Zimmer

Universitetsforlaget.

Gjems-Onstad, Ole (2013)

Internasjonal skatterett og internprising - life is a losing game?

Gjems-Onstad, Ole & Furuseth, Eivind (red.). Praktisk internasjonal skatterett og internprising

Gjems-Onstad, Ole & Furuseth, Eivind (2013)

Praktisk internasjonal skatterett og internprising

Gyldendal Juridisk.

Gjems-Onstad, Ole (2013)

Valg av selskapsform

Gjems-Onstad, Ole & Folkvord, Benn (red.). Aktuell bedriftsbeskatning

Gjems-Onstad, Ole (2013)

Cross-border electronic services and the need for international cooperation: the Norwegian experience

World journal of VAT GST law, 2(3), s. 243- 252. Doi: 10.5235/20488432.2.3.243

Gjems-Onstad, Ole & Folkvord, Benn (2013)

Aktuell bedriftsbeskatning

Gyldendal Juridisk.

Fjørtoft, Tore & Gjems-Onstad, Ole (2013)

Norway and Scandinavian Countries

Cracogna, Dante; Fici, Antonio & Hagen, Henrÿ (red.). International Handbook of Cooperative Law

Gjems-Onstad, Ole & Dyrnes, Cecilie Aasprong (2012)

MVA og omstruktureringer - et norsk perspektiv

Skattenytt, s. 516- 525.

Gjems-Onstad, Ole (2012)

Merverdiavgift og inntektsskatt - momenter til sammenligning med særlig vekt på internasjonale forhold

Gjems-Onstad, Ole; Dyrnes, Cecilie Aasprong & Kildal, Tor S. (red.). Praktisk merverdiavgiftsrett

Gjems-Onstad, Ole; Dyrnes, Cecilie Aasprong & Kildal, Tor S. (2012)

EUs merverdiavgiftsdirektiv - veileder for norske brukere

Gjems-Onstad, Ole; Dyrnes, Cecilie Aasprong & Kildal, Tor S. (red.). Praktisk merverdiavgiftsrett

Gjems-Onstad, Ole; Dyrnes, Cecilie Aasprong & Kildal, Tor S. (2012)

Praktisk merverdiavgiftsrett

Gyldendal Juridisk.

Gjems-Onstad, Ole & Kildal, Tor S. (2011)

MVA-kommentaren

Gyldendal Akademisk.

Gjems-Onstad, Ole (2011)

Skatteprosess - with Hugo P Matre - editor + chapter 1 Oversikt 2 pages and ch 20 Kritiske perspektiver på norsk skatteforvaltningsrett - 27 pages

Gyldendal Akademisk.

Gjems-Onstad, Ole (2011)

Omsetningsbegrepet i merverdiavgiftsretten

Bråthen, Tore (red.). Moderne forretningsjus II

Gjems-Onstad, Ole (2011)

Nye regler om skattefri omorganisering

Skatterett, s. 204- 228.

Gjems-Onstad, Ole (2010)

Taxation of Worker. Norway

Joerg Manfred Moessner (ed), Taxation of Workers in Europe

Gjems-Onstad, Ole (2010)

Deferred compensation. Norway

Joerg Manfred Moessner (ed), Taxation of Workers in Europe

Gjems-Onstad, Ole (2009)

MVA - elektroniske tjenester over landegrensene

Praktisk økonomi & finans, 25(1), s. 11- 19.

Gjems-Onstad, Ole (2009)

Omgåelse og merverdiavgift

Skatterett, 28(2), s. 115- 142.

Gjems-Onstad, Ole (2009)

Gjør ikke skatteyterne til dine fiender skatteunndragelsesutvalget NOU 2009:4 : en kritikk

Skatterett, 28(3), s. 212- 242.

Gjems-Onstad, Ole (2009)

Tvangslønn - status 2008

Aune, Helga; Fauchald, Ole Kristian, Lilleholt, Kåre & Michalsen, Dag (red.). Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag

Fjørtoft, Tore & Gjems-Onstad, Ole (2009)

Samvirkeforetak – reglene om økonomiforhold, skatt og avgift

Gyldendal Akademisk.

Gjems-Onstad, Ole (2008)

Bokføringsloven er ikke for amatører - NOU 2008:7 Kulturmomsutvalget

Skatterett, s. 212- 223.

Gjems-Onstad, Ole (2008)

Det nye sesam, sesam: Innbetalt kapital

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 11(6), s. 25- 34.

Gjems-Onstad, Ole (2007)

Nonprofit organisations in Norway - legal framework

Rett og toleranse, Festskrift til Helge Johan Thue 70 år, Frantzen et al

Gjems-Onstad, Ole (2006)

Høyesterett som høyrisikosport - nye dommer om merverdiavgift

Dog fred er ej det bedste- : festskrift til Carl August Fleischer på hans 70-årsdag 26. august 2006 / redigert av Ole Kristian Fauchald, Henning Jakhelln, Aslak Syse

Gjems-Onstad, Ole (2005)

Kort avskrivningstid: Norske skattereformer - 1992 og 2004-2006

Ståhl, Kristina & Thorell, Per (red.). Iustus förlag

Gjems-Onstad, Ole (2005)

Den vanskelige skatten - Norsk skatterett 1930-2005

Revisjon og Regnskap, s. 38- 59.

Gjems-Onstad, Ole (2005)

Aksjonærmodell og fritaksmetode - skatteetatens utfordringer sett utenfra

Skatterett, s. 218- 237.

Gjems-Onstad, Ole (2004)

Rettslige rammebetingelser for ikke-erversmessig (non-profit) aktiviteter etter norsk rett

Lennart Lynge Andersen og Katarina Olsson: Stiftelser i Norden III, G.A.Ds forlag

Gjems-Onstad, Ole (2004)

Lovavdeling, selskapsrett og reelle hensyn

Lov og Rett, s. 129- 130.

Gjems-Onstad, Ole (2004)

Rettslig prøving av bindende forhåndsuttalelser - Svar Til Thorbjørn Gjølstad

Skatterett, s. 195- 199.

Gjems-Onstad, Ole (2004)

Modernisert folketrygd - NOU 2004:1 - en utfordring

Skatterett, s. 118- 138.

Gjems-Onstad, Ole (2004)

På'n igjen! - Høyres skattereform 2004-2006

Skatterett, s. 97- 117.

Gjems-Onstad, Ole (2003)

Norway

Wolfgang Schön (ed): Tax Competition in Europe

Gjems-Onstad, Ole (2003)

Problems of Equity in Modern Income Taxation

Scandinavian Studies in Law, 44, s. 119- 128.

Gjems-Onstad, Ole (2003)

Rettslig overprøving av bindende forhåndsuttalelser - NÅ!

Skatterett, s. 119- 128.

Gjems-Onstad, Ole (2003)

Banoun - part 4 - must be read

Skatterett, s. 279- 289.

Fjørtoft, Tore & Gjems-Onstad, Ole (2003)

A New Legislative Foundation for Co-operatives in Norway

Review of International Co-operation, 96(1), s. 18- 30.

Fjørtoft, Tore & Gjems-Onstad, Ole (2003)

Cooperative Law in Norway – Time for Codification?

Scandinavian Studies in Law, 45, s. 119- 137.

Gjems-Onstad, Ole (2002)

Tax Benefits for Public Benefit Civile Society Organizations

Governance and Taxation of Public Benefit Non Profit Organizations

Gjems-Onstad, Ole (2002)

Computing capital gains on shares: A ten-year old - and successful(?) - experiment

Bulletin for International Fiscal Documentation, s. 364- 370.

Gjems-Onstad, Ole (2002)

Femte forsøk - mot ny norsk samvirkelov

Tidsskrift for Rettsvitenskap, s. 214- 238.

Gjems-Onstad, Ole (2001)

Uttaksmerverdiavgift

Revisjon og Regnskap, 71

Gjems-Onstad, Ole (2001)

Samvirkeforetak og beskatning

Skatterett, 20(4)

Gjems-Onstad, Ole (2001)

Menneskeretter og tilleggsskatt

Skatterett, 20, s. 127- 149.

Gjems-Onstad, Ole (2001)

Rettferdig beskatning - paradokset som ikke skal koste?

Skatterett, 20, s. 111- 126.

Gjems-Onstad, Ole G. (1999)

Regnskap og skatt - hvor atskilt?

Festskrift til Terje Hansens 60 årsdag

Gjems-Onstad, Ole G. (1999)

Capital Gain Taxation of Shares - the Norwegian Opening Value Adjustment Method in Liber Amicorum Leif Mutén

International Studies in Taxation: Law and Economics. Series on International Taxation

Gjems-Onstad, Ole G. (1999)

Review: Bjørn Westberg: Mervärdeskatt

Tidsskrift for Rettsvitenskap, s. 509- 514.

Gjems-Onstad, Ole G. (1999)

Regnskapsregler som skattelovgivning

Praktisk økonomi & finans, s. 59- 68.

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Internasjonalisering og konkurranseevne - utfordringer for skatte- politikken

Skatterett, s. 9- 25.

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Rettskilder i skatteretten - et norsk perspektiv

Skattenytt, s. 2- 14.

Gjems-Onstad, Ole & Spilling, Olav R. (1998)

Skatt og SMB

SMB 98 - fakto om små og mellomstore bedrifter i Norge

Gjems-Onstad, Ole (2020)

Århundrets julaften

nrk.no/ytring [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2020)

Piketty vil beskatte arv, formue og inntekt med 90 prosent

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2020)

Ettertidens dom

NRK Ytring [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2020)

Ikke ødelegg sommeren

NRK Ytring [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2019)

Torturkomité på ville veier

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2019)

Takk himmelen for barnevernet!

NRK Ytring [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2019)

Norge har verdens hardeste formuesskatt

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2019)

Myten om nullskattyterne

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2019)

La bare gründerne flytte

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole & Andersen, Mads Bryde (2019)

Dom fra menneskerettighedsdomstol kan påtvinge Danmark global sundhedsindvandring

Berlingske tidende [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2019)

Et norsk Spotify kan vi bare glemme

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2019)

Korttenkt om streikeretten

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole & Bryde Andersen, Mads (2018)

Bent Jensen-sagen viser, at der er noget galt med Menneskerettighedsdomstolen

Berlingske tidende [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2018)

Uforstand fra Menneskerettighetsdomstolen

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2018)

Feilskjær fra EMD må kritiseres

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2018)

Sammen om døden

nrk.no/ytring [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2017)

Støre med formuesskattens dødskyss?

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2017)

Unyansert om menneskerettigheter

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2017)

Menneskerettsjusen er en demokratisk utfordring

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2017)

Menneskerettsdramaet

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2017)

Menneskerettigheter i sort og hvitt

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2017)

Hyperinflatert og devaluert

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2017)

Eksistensiell blindvei

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2015)

Misvisende promillereform

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2015)

Høyres skattefelle

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2015)

Fiksjonen om selvangivelsen

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2015)

Sangkoret Boligskatt

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2014)

Piketty: Enøyd Vive la France!

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2014)

Rikinger og formuesskatt

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2013)

Udemokratiske snubletråder

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2013)

Tea Party og Stoltenberg

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2013)

Sjokkartet annerledes fra NRK

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2012)

Fagforeningspolitiet

VG : Verdens gang [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Århundrets julaften

nrk.no/ytring [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

NRK-angrep på Smiths Venner

nrk.no/ytring [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Århundrets julaften

nrk.no/ytring [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Norges nye sosialist

nrk.no/ytring [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Seier for menneskerettighetene

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Ideelt for skatteplanlegging

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Næringsfiendtlig populisme

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Skjebneår for formuesskatten

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Formue er tyveri

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Mulighet for alle

Dyade [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Ubevæpnet politi

VG : Verdens gang [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Ta ansvar eller løpe fra det

VG : Verdens gang [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

SVs to lovsamlinger

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Et skudd i foten

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Rettsak utengrenser

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Livsfjerne norske ideologier

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Blindhetens rettssak

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

VAT: best bet against international tax planning

World journal of VAT GST law [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Dell-dommen: 0,62 % skatt av 1 400 millioner kr - en seier!

Skatterett [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Black letter-jus

VG : Verdens gang [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole; Kildal, Tor S., Aasprong Dyrnes, Cecilie & Mikelsen, Anders B (2020)

Lærebok i merverdiavgift

[Textbook]. Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Gjems-Onstad, Ole & Lund Hetland, Merete (2020)

Aldringens smerte

[Popular scientific article]. Dyade, s. 61- 63.

Gjems-Onstad, Ole & Lund Hetland, Merete (2020)

Skamkortet i samfunnsdebatten

[Popular scientific article]. Dyade, s. 57- 59.

Gjems-Onstad, Ole & Lund Hetland, Merete (2020)

Detronisert Gud - skamløst individ

[Popular scientific article]. Dyade, s. 51- 54.

Gjems-Onstad, Ole & Lund Hetland, Merete (2020)

Hvordan bearbejdes skam?

[Popular scientific article]. Dyade, s. 45- 49.

Gjems-Onstad, Ole & Lund Hetland, Merete (2020)

Med meg er det ikke skittent - det skamfulle kjønnslivet

[Popular scientific article]. Dyade, s. 39- 42.

Gjems-Onstad, Ole & Lund Hetland, Merete (2020)

Skam eller skyld? - Lukker du øjnene eller ørerne, når nogen bebrejder dig?

[Popular scientific article]. Dyade, s. 31- 37.

Gjems-Onstad, Ole & Lund Hetland, Merete (2020)

Det ensomste sted på jorde - Hvor kommer skammen fra

[Popular scientific article]. Dyade, s. 25- 29.

Gjems-Onstad, Ole & Lund Hetland, Merete (2020)

Vindu til skammen

[Popular scientific article]. Dyade, s. 5- 11.

Gjems-Onstad, Ole & Lund Hetland, Merete (2020)

Meditasjon - kongevei til å forstå skammen

[Popular scientific article]. Dyade, s. 3- 3.

Gjems-Onstad, Ole (2020)

Tretti års odysse med norsk skatterett

Gjems-Onstad, Ole (red.). Skattelovsamlingen 2019-2020

Gjems-Onstad, Ole; Furuseth, Eivind, Grundekjøn, Ole Tellef, Kildal, Tor S. & Kristensen, Roy K (2019)

Oppgaver i skatterett

[Textbook]. Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Gjems-Onstad, Ole (2019)

Erfaringer fra indre fordypelse

[Popular scientific article]. Dyade, 2019(4), s. 48- 51.

Gjems-Onstad, Ole (2019)

Kulturkamp i eteren

[Popular scientific article]. Dyade, 2019(4), s. 28- 30.

Gjems-Onstad, Ole; Folkvord, Benn, Furuseth, Eivind & Ferdowsi, Sanaz Ormaz (2018)

Norsk bedriftsskatterett

[Non-fiction book]. Gyldendal Juridisk.

Gjems-Onstad, Ole; Mikelsen, Anders & Dyrnes, Cecilie Aasprong (2018)

Merverdiavgift i et nøtteskall

[Textbook]. Gyldendal Juridisk.

Mikelsen, Anders Bernhard; Gjems-Onstad, Ole, Dyrnes, Cecilie & Kildal, Tor S. (2017)

Merverdiavgift-spørsmål og svar (7. utgave)

[Textbook]. Gyldendal Juridisk.

Gjems-Onstad, Ole; Kildal, Tor S., Dyrnes, Cecilie & Mikelsen, Anders Bernhard (2017)

Lærebok i merverdiavgift

[Textbook]. Gyldendal Juridisk.

Gjems-Onstad, Ole (2017)

Liv i bevegelse - prosess i meditasjon og fellesskap

[Popular scientific article]. Dyade, s. 1- 64.

Gjems-Onstad, Ole (2016)

Ved menneskerettighetenes grense

[Popular scientific article]. Dyade, s. 61- 64.

Gjems-Onstad, Ole & Hersoug, Tor (2016)

Gode messer, dårlig mat

[Popular scientific article]. Dyade, s. 53- 55.

Gjems-Onstad, Ole (2016)

Det muliges kunst

[Popular scientific article]. Dyade, s. 19- 21.

Gjems-Onstad, Ole; Kildal, Tor S., Dyrnes, Cecilie Aasprong, Kristensen, Roy K & Mikelsen, Anders Bernhard (2016)

MVA-kommentaren, 5. utgave

[Textbook]. Gyldendal Juridisk.

Gjems-Onstad, Ole (2015)

Aktualisering i Acem-meditasjon - velsignelse eller forbannelse

[Popular scientific article]. Dyade, s. 1- 64.

Gjems-Onstad, Ole (2015)

Barlaup-saken - Dobbeltbeskatning og mye attåt

[Article in business/trade/industry journal]. Gyldendal Rettsdata

Ferdowsi, Sanaz Ormaz; Furuseth, Eivind, Gjems-Onstad, Ole & Folkvord, Benn (2015)

Norsk Bedriftsskatterett

[Textbook]. Gyldendal Juridisk.

Gjems-Onstad, Ole (2015)

Infrastrukturtiltak og utviklingskostnader varemerker - Bjørvika- og Stabburet-sakene - eller Høyesterett som Erasmus Montanus

[Article in business/trade/industry journal]. Gyldendal Rettsdata

Gjems-Onstad, Ole (2015)

Høyesterettsdom om Total: Prinsippløs dom om grunnleggende prinsippet.

[Article in business/trade/industry journal]. Gyldendal Rettsdata

Gjems-Onstad, Ole (2014)

Levende stillhet - styrken i det meditative

[Popular scientific article]. Dyade, s. 1- 64.

Gjems-Onstad, Ole (2014)

Mer avklaring om goodwill fra Høyesterett - 11 år med fem dommer og en kjennelse fra Riksskattenemnda

[Popular scientific article]. Gyldendal Rettsdata

Gjems-Onstad, Ole (2014)

Polaris-dommen - Adresseavisen som e-avis

[Report]. Gyldendal rettsdata.

Gjems-Onstad, Ole (2014)

Merverdiavgift i et nøtteskall

[Textbook]. Gyldendal Juridisk.

Gjems-Onstad, Ole (2014)

Høyesterett: ConocoPhillips - Avklarende om fisjoner og fritaksmetoden

[Report]. Gyldendal Rettsdata.

Gjems-Onstad, Ole & Kildal, Tor S. (2013)

Merverdiavgift - Spørsmål og svar

[Textbook]. Gyldendal Juridisk.

Gjems-Onstad, Ole & Kildal, Tor S. (2013)

Lærebok i merverdiavgift

[Textbook]. Gyldendal Juridisk.

Gjems-Onstad, Ole (2013)

Internasjonal skatterett - mange dimensjoner

Gjems-Onstad, Ole & Furuseth, Eivind (red.). Praktisk internasjonal skatterett og internprising

Gjems-Onstad, Ole (2013)

Dyvi-dommen: Something is rotten - med Høyesteretts omgåelsesstandard

[Report]. Gyldendal Rettsdata.

Gjems-Onstad, Ole (2013)

Høyesterett: Tja til aksjespleis

[Report]. Gyldendal Rettsdata.

Gjems-Onstad, Ole (2013)

Milde Moses - prostitusjon og slabbedaskeri i Oslo tingrett! Kommentar i database

[Report]. Rettsdata Gyldendal.

Gjems-Onstad, Ole (2012)

Meditative veier - forskjeller og likheter

[Popular scientific article]. Dyade, s. 1- 64.

Gjems-Onstad, Ole (2012)

Skattemaster med internasjonal deltagelse

[Popular scientific article]. Revisjon og Regnskap, 2012(2), s. 54- 56.

Gjems-Onstad, Ole (2012)

Norsk bedriftsskatterett

[Scientific book]. Gyldendal Juridisk.

Gjems-Onstad, Ole (2011)

Skatterett - Spørsmål og svar - with Tor S Kildal

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Gjems-Onstad, Ole & Lund Hetland, Merete (2010)

Ni dages skambearbejdelse

[Popular scientific article]. Dyade, s. 13- 23.

Gjems-Onstad, Ole (2010)

Å se med bevisstheten - Bilder, billedforbud og det billedløse - meditative perspektiver

[Popular scientific article]. Dyade, s. 1- 64.

Gjems-Onstad, Ole (2010)

Deferred compensation, Norway In Joerg Manfred Moessner, ed. Taxation of Workers in Europe

[Article in business/trade/industry journal]. EATLP International Tax Series, 6, s. 279- 280.

Gjems-Onstad, Ole (2010)

Taxation of Worker, Norway In Joerg Manfred Moessner, ed. Taxation of Workers in Europe

[Article in business/trade/industry journal]. EATLP International Tax Series, 6, s. 193- 196.

Gjems-Onstad, Ole & Kildal, Tor S. (2010)

Ytring: Kvinneidrett er annenrangs - sier Finansdepartementet og den rødgrønne regjeringen!

[Article in business/trade/industry journal]. ?, 29(2), s. 17- 119.

Gjems-Onstad, Ole (2009)

Der du aldri har vært - Acem-meditasjon og reflekterende kommunikasjon

[Popular scientific article]. Dyade, s. 1- 64.

Gjems-Onstad, Ole (2008)

For mange regler - juridiske illusjoner

[Popular scientific article]. Dyade, s. 1- 64.

Gjems-Onstad, Ole (2008)

Nytt ambisiøst studium: Master i skatte- og avgiftsrett

[Article in business/trade/industry journal]. Revisjon og Regnskap, s. 62- 63.

Gjems-Onstad, Ole (2007)

Who's there. Shakespeare - meditative temaer

[Popular scientific article]. Dyade, s. 1- 78.

Gjems-Onstad, Ole (2006)

Tvangslønn

[Article in business/trade/industry journal]. Revisjon og Regnskap, s. 48- 53.

Gjems-Onstad, Ole (2006)

Skattesystemet etter skattereformen

[Article in business/trade/industry journal]. Revisjon og Regnskap

Gjems-Onstad, Ole (2005)

Levende døde - slaveriets psykologi

[Popular scientific article]. Dyade, s. 1- 72.

Gjems-Onstad, Ole & Kildal, Tor S. (2005)

Merverdiavgift : spørsmål og svar

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Gjems-Onstad, Ole (2005)

Skattelover og sentrale forskrifter, Studenthefte 2005/2006

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Gjems-Onstad, Ole; Bryne, Eivind & Kildal, Tor S. (2005)

Lærebok i merverdiavgift

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Gjems-Onstad, Ole & Kildal, Tor S. (2005)

MVA-kommentaren

[Scientific book]. Gyldendal Akademisk.

Gjems-Onstad, Ole (2005)

Norway's Tax Reform 2004-2006

[Article in business/trade/industry journal]. Bulletin for International Fiscal Documentation, Vol 59(4), s. 141- 145.

Gjems-Onstad, Ole (2004)

Tiden venter ikke - eksistensielle refleksjoner om tid

[Popular scientific article]. Dyade, s. 1- 64.

Gjems-Onstad, Ole (2004)

Skattelovsamlingen 03-2004

[Scientific book]. Gyldendal Akademisk.

Gjems-Onstad, Ole (2004)

Refund of Input VAT to Norwegian NPOs

[Article in business/trade/industry journal]. ?, 15, s. 244- 246.

Gjems-Onstad, Ole (2003)

Stillhetens kompass - meditativ etikk

[Popular scientific article]. Dyade, s. 1- 64.

Gjems-Onstad, Ole (2003)

Lover og sentrale forskrifter

[Scientific book]. Gyldendal Akademisk.

Gjems-Onstad, Ole (2003)

Skattelovsamlingen 2002-2003

[Scientific book]. Gyldendal Akademisk.

Gjems-Onstad, Ole & Kildal, Tor S. (2003)

Forslag til ny teknisk revidert merverdiavgiftslov med samleforskrift

[Scientific book]. Gyldendal Akademisk.

Gjems-Onstad, Ole (2003)

Sparegrisen : Skauge-utvalgets skatteomlegging og aksjonærmodell

[Scientific book]. Gyldendal Akademisk.

Gjems-Onstad, Ole (2003)

Norsk bedriftsskatterett

[Scientific book]. Gyldendal Akademisk.

Gjems-Onstad, Ole (2002)

Skattelovsamlingen 2001-2002

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Gjems-Onstad, Ole (2002)

Skatteetaten sett utenfra

[Article in business/trade/industry journal]. ?, s. 1334- 1351.

Gjems-Onstad, Ole & Kildal, Tor S. (2002)

MVA-Kommentaren

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Gjems-Onstad, Ole (2001)

Historiens psykologi - lineær og syklisk historieforståelse

[Popular scientific article]. Dyade, s. 1- 55.

Kildal, Tor S. & Gjems-Onstad, Ole (2001)

Merverdiavgift : spørsmål og svar

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Kildal, Tor S. & Gjems-Onstad, Ole (2001)

MVA-kommentaren

[Scientific book]. Gyldendal Akademisk.

Gjems-Onstad, Ole (2001)

Omgåelse, minoritetsinteresse, utsatt skatt

[Report]. Den norske revisorforening.

Gjems-Onstad, Ole (2001)

Norsk bedriftsskatterett

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Bråthen, Tore & Gjems-Onstad, Ole (2001)

Moderne forretningsjus

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Gjems-Onstad, Ole (2000)

Inkvisisjonens psykologi - hvordan vi dømmer og dømmes

[Popular scientific article]. Dyade, s. 1- 58.

Gjems-Onstad, Ole (2000)

EØS-avtalen med kommentarer

[Textbook]. Ad Notam Gyldendal.

Gjems-Onstad, Ole G. & Kildal, Tor S. (1999)

Skatterett - Spørsmål og svar

[Textbook]. Ad Notam Gyldendal.

Gjems-Onstad, Ole G. (1999)

Bli hørt - Tal bedre

[Textbook]. Dyade Fagbøker.

Gjems-Onstad, Ole G. (1999)

Arbeidsrett - Spørsmål og svar

[Textbook]. Ad Notam Gyldendal.

Gjems-Onstad, Ole G. (1999)

Selskapsrett : Spørsmål og svar

[Textbook]. Ad notam Gyldendal.

Gjems-Onstad, Ole G. (1999)

Skattelover og sentrale forskrifter. Studenthefte 1999

[Textbook]. Ad Notam Gyldendal.

Gjems-Onstad, Ole G. (1999)

Norsk Bedriftsskatterett

[Textbook]. Ad Notam Gyldendal.

Gjems-Onstad, Ole G. (1999)

Norsk Elektronisk Skattebibliotek

[Textbook]. IndexData.

Gjems-Onstad, Ole G. (1999)

Ajourføringshefte 1999 til Skattelovsamlingen 1998/99

[Textbook]. Ad Notam Gyldendal.

Gjems-Onstad, Ole G. (1999)

Skattelovsamlingen 1998/99

[Textbook]. Ad Notam Gyldendal.

Gjems-Onstad, Ole G. (1999)

Valg av selskapsform

[Textbook]. Ad Notam Gyldendal.

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Delingsfred

[Popular scientific article]. Økonomisk Rapport

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Representasjon

[Popular scientific article]. ?

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Det Store Oppskrivningsåret

[Popular scientific article]. Økonomisk Rapport

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Statlig selskapsskatt

[Popular scientific article]. Økonomisk Rapport

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Dyrere stiftelser

[Popular scientific article]. Økonomisk Rapport

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Usmukk dom

[Popular scientific article]. Økonomisk Rapport

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Ny skattelov

[Popular scientific article]. Økonomisk Rapport

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Arveavkall og Lånekassen

[Popular scientific article]. Økonomisk Rapport

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Av-gift

[Popular scientific article]. Økonomisk Rapport

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Skatteskadeverk

[Popular scientific article]. Økonomisk Rapport

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Farvel til Norge?

[Popular scientific article]. Økonomisk Rapport

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Fallskjerm-Skatt

[Popular scientific article]. Økonomisk Rapport

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Svart aksjetriksing

[Popular scientific article]. Økonomisk Rapport

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Pensjonsformuen

[Popular scientific article]. Økonomisk Rapport

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Arve-Synder

[Popular scientific article]. Økonomisk Rapport

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Frispark for idrettsskatt

[Popular scientific article]. Økonomisk Rapport

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Frispark for idrettsskatt

[Popular scientific article]. Økonomisk Rapport

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Regnskapslabyrint

[Popular scientific article]. Økonomisk Rapport

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Merkverdig merverdi

[Popular scientific article]. Økonomisk Rapport

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Delingsmareritt

[Popular scientific article]. Økonomisk Rapport

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Finn G-punktet

[Popular scientific article]. Økonomisk Rapport

Gjems-Onstad, Ole (1998)

300 timers-kravet

[Popular scientific article]. Økonomisk Rapport

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
1984 University of Oslo Ph.D Dr. Juris
1979 University of Oslo Master Cand. Jur.
Work Experience
Year Employer Job Title
2000 - Present University of Oslo Adjunct professor
1993 - Present Queensland University of Technology Adjunct professor
1985 - Present BI Norwegian Business School Professor
2002 - 2006 University of Stavanger Adjunct professor