-
Employee Profile

Stine Winger Minde

Lecturer - Department of Law and Governance

Publications

Bråthen, Tore & Minde, Stine Winger (2022)

Styrets arbeid med bærekraft

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret

Minde, Stine Winger (2022)

Styrets arbeid med bærekraft etter norsk rett

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret

Minde, Stine Winger (2022)

Styrets arbeid med bærekraft etter norsk rett

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret

Bråthen, Tore & Minde, Stine Winger (2017)

Nye norske regler om utarbeidelse og oppbevaring av selskapsdokumentasjon og kommunikasjon mellom aksjonærer og selskap

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 104- 115.

Minde, Stine Winger (2016)

Bedriftsdemokrati i stiftelser - finnes det? Herunder om skillet mellom alminnelige og næringsdrivende stiftelser

Anderssen, Harald B & Bråthen, Tore (red.). Moderne Forretningsjus III

Minde, Stine winger (2015)

Er anvendelsen av regler om myndighetsmisbruk og regler om samtykkenektelse én og samme øvelse?

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 47- 63.

Minde, Stine winger (2015)

Samtykkenektelse i forretningsforetak - Status etter Rt. 2013 s. 241 (Stangeskovene)

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 1- 19.

Minde, Stine winger (2011)

Mellom stat og marked - om enkelte styringsutfordringer ved virksomhetstypen studentsamskipnad

Bråthen, Tore (red.). Moderne forretningsjus II

Minde, Stine Winger (2008)

Studentsamskipnader - foreninger, stiftelser, selskaper eller rett og slett studentsamskipnader?

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 63- 79.

Minde, Stine Winger & Bråthen, Tore (2022)

Bærekraftig bedriftsledelse får rødt lys i EU

Dagens næringsliv [Kronikk]

Langfeldt, Sverre Faafeng; Bråthen, Tore, Viken, Monica & Minde, Stine Winger (2022)

Lov og rett for næringslivet

[Textbook]. Fagbokforlaget.

Minde, Stine Winger; Viken, Monica, Bråthen, Tore & Langfeldt, Sverre Faafeng (2021)

Lov og rett for næringslivet

[Popular scientific book]. Fagbokforlaget/Focus forlag.

Minde, Stine Winger & Viken, Monica (2021)

Innføring i forretningsjus

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Minde, Stine Winger (2021)

Ny anbefaling om god selskapsledelse og eierstyring

[Popular scientific article]. Revisjon og Regnskap, 8, s. 28- 32.

Minde, Stine Winger; Viken, Monica, Bråthen, Tore & Langfeldt, Sverre Faafeng (2020)

Lov og rett for næringslivet

[Textbook]. Fagbokforlaget/Focus forlag.

Minde, Stine Winger & Viken, Monica (2020)

Innføring i forretningsjus

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Minde, Stine Winger & Bråthen, Tore (2020)

Bærekraftig corporate governance i lys av norsk aksjelovgivning

[Academic lecture]. Bærekraftig corporate governance i lys av norsk aksjelovgivning.

Minde, Stine Winger; Viken, Monica, Bråthen, Tore & Langfeldt, Sverre Faafeng (2019)

Lov og rett for næringslivet

[Textbook]. Gyldendal/Focus Forlag.

Minde, Stine Winger & Viken, Monica (2019)

Innføring i forretningsjus

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Minde, Stine Winger (2019)

Endringer i norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse

[Popular scientific article]. Revisjon og Regnskap, 1, s. 44- 46.

Minde, Stine Winger; Viken, Monica, Bråthen, Tore & Langfeldt, Sverre Faafeng (2018)

Lov og rett for næringslivet

[Textbook]. Gyldendal/Focus Forlag.

Minde, Stine Winger & Viken, Monica (2018)

Innføring i forretningsjus

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Minde, Stine Winger; Viken, Monica, Bråthen, Tore & Langfeldt, Sverre Faafeng (2017)

Lov og rett for næringslivet

[Textbook]. Gyldendal/Focus Forlag.

Minde, Stine Winger & Viken, Monica (2017)

Innføring i forretningsjus

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Minde, Stine Winger (2017)

Juridisk metode og oppgaveteknikk til eksamen

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Minde, Stine Winger; Viken, Monica, Bråthen, Tore & Langfeldt, Sverre Faafeng (2016)

Lov og rett for næringslivet

[Textbook]. Gyldendal/Focus Forlag.

Minde, Stine Winger & Viken, Monica (2016)

Innføring i forretningsjus

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Minde, Stine Winger & Bråthen, Tore (2016)

NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping

[Report]. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Informasjonsforvaltning.

Minde, Stine winger & Viken, Monica (2015)

Innføring i forretningsjus

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Langfeldt, Sverre Faafeng; Bråthen, Tore, Viken, Monica & Minde, Stine winger (2015)

Lov og rett for næringslivet

[Textbook]. Gyldendal/Focus Forlag A/S.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2008 University of Oslo Master Cand. Jur.
2008 University of Southampton Other
Work Experience
Year Employer Job Title
2009 - Present BI Norwegian Business School Lecturer
2016 - 2016 Nærings- og fiskeridepartementet Secreatry for the company law comittee
2012 - 2013 KPMG Law DA Associate lawyer
2008 - 2009 G&G Advokatfirma Case handler
2007 - 2008 Velferdstinget i Oslo Leader