-
Employee Profile

Thorunn Falkanger

Teaching Professor - Department of Law and Governance

Area of Expertise

Publications

Falkanger, Thorunn (2016)

Hvilke tilliggende servituttrettigheter følger med ved kjøp av en eiendom?

Anderssen, Harald B & Bråthen, Tore (red.). Moderne Forretningsjus III

Falkanger, Thorunn (2015)

Ombygging og kulturminnevern

Tidsskrift for eiendomsrett, s. 74- 111.

Falkanger, Thorunn (2011)

Odelsrekkefølgen : slik den er etter lovendringene i 2009

Bråthen, Tore (red.). Moderne forretningsjus II

Johnsen, Lars Halvor Ova; Falkanger, Thorunn & Fjeldheim, Paul Henning (2022)

Eiendomsmegling Oppgavesamling Jus, praktisk eiendomsmegling og oppgjør

[Textbook]. Cappelen Damm Akademisk.

Margrethe, Røse Solli; Fodstad Skumsrud, Nina & Falkanger, Thorunn (2020)

Salg av landbrukseiendom - Konsesjon og konsesjonsrisiko

[Popular scientific article]. Eiendomsmegleren, s. 46- 49.

Fjeldheim, Paul Henning; Falkanger, Thorunn & Johnsen, Lars Halvor Ova (2020)

Eiendomsmegleren som medhjelper ved tvangssalg

[Non-fiction book]. Cappelen Damm Akademisk.

Johnsen, Lars Halvor Ova; Falkanger, Thorunn & Fjeldheim, Paul Henning (2017)

Eiendomsmegling Oppgavesamling Jus, praktisk eiendomsmegling og oppgjør

[Textbook]. Cappelen Damm Akademisk.

Fjeldheim, Paul Henning & Falkanger, Thorunn (2017)

Forskriftssamling for eiendomsmeglerstudiet

[Scientific book]. Focus Forlag.

Johnsen, Lars Halvor Ova; Falkanger, Thorunn & Fjeldheim, Paul Henning (2017)

Eiendomsmegling oppgavesamling

[Textbook]. Cappelen Damm Akademisk.

Falkanger, Thorunn & Fjeldheim, Paul Henning (2016)

Forskriftssamling for eiendomsmeglerstudiet

[Scientific book]. Focus Forlag.

Fjeldheim, Paul Henning & Falkanger, Thorunn (2015)

Forskriftssamling for eiendomsmeglerstudiet

[Scientific book]. Focus Forlag.

Falkanger, Thorunn (2014)

Hva innebærer det at en bygning er fredet, er vernet eller lokalt listeført?

[Article in business/trade/industry journal]. Eiendomsmegleren, s. 16- 18.

Falkanger, Thorunn (2013)

Hva innebærer det at en bygning er fredet, formelt vernet eller lokalt listeført?

[Article in business/trade/industry journal]. Eiendomsmegleren, s. 16- 18.

Falkanger, Thorunn (2012)

Planlegging og utbygging

[Textbook]. Norges Eiendomsmeglerforbund.

Falkanger, Thorunn (2012)

Tolkning og urimelighetsrevisjon: Begrensninger i omsetningspris i borettslag på Bygdøy

[Article in business/trade/industry journal]. Eiendomsmegleren, s. 50- 51.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
1988 University of Oslo Master Cand. Jur.
Work Experience
Year Employer Job Title
2006 - Present BI Norwegian Business School Senior lecturer
2011 - 2017 BI Norwegian Business School Associate Dean
2000 - 2008 Merkantilt Institutt Lecturer
2003 - 2005 ICA Norge AS Attourney
1997 - 1999 Advokatfirmaet Wahl and Nøkleby Attourney
1994 - 1997 Ministry of Justice Adviser
1991 - 1993 Avokatene Meedby and Leistad Attourney
1989 - 1991 Ministry of Justice Dommerfullmektig/konstituert sorenskriver i Alta
1988 - 1989 Statkraft Executive Officer