-
Employee Profile

Elisabeth Andvik

Associate Professor - Campus Bergen

Department of Leadership and Organizational Behaviour

Publications

Schei, Vidar; Sverdrup, Therese E. & Andvik, Elisabeth (2020)

“Let’s get out of here!”: Cognitive motivation and maximizing help teams solving an escape room.

Frontiers in Psychology, 11 Doi: 10.3389/fpsyg.2020.02196 - Full text in research archive

Kvalnes, Øyvind & Andvik, Elisabeth (2023)

Hvordan bryte ned profesjonsgrenser og skape samarbeidsmirakler

Ytringsklima (podkast) [Internett]

Andvik, Elisabeth & Myklemyr, Anita (2023)

Klarte å hjelpe barn som hadde vært kasteballer i systemet

Dagens Perspektiv [Fagblad]

Andvik, Elisabeth; Elgen, Irene Bircow & Greve, Gottfried (1)

Vi må hindre at enda flere unge blir uføretrygdet

Dagens næringsliv [Kronikk]

Andvik, Elisabeth (1)

Skal vi få mange, suksessfulle gründere, må det bli kult å feile også

BI Business Review [Kronikk]

Andvik, Elisabeth (1)

Knekte samarbeidskoden – hjalp utsatte barn

BI Business Review [Kronikk]

Alle som har jobbet i tverrfaglige team vet hvor utfordrende det kan være å samarbeide med kolleger fra helt ulike profesjoner og fagområder. Få steder er det dog viktigere å mestre tverrfaglig samarbeid enn i helse og omsorg. Forskning viser til store samarbeidsbarrierer, særlig utfordringer knyttet til makt-ubalanse og manglende forståelse for roller og gjensidig avhengighet. Det fører igjen til negativ konkurranse mellom ulike profesjoner. På Haukeland kartla jeg forskjeller i gruppedynamikk over tid. På denne måten identifiserte jeg hvordan effektive team løste oppgavene. Disse teamene avklarte tydelig forventningene seg imellom ved å reflektere over koordinering av oppgaver, om relasjoner i gruppen, om ledelsesoppgavene, samt om hvordan hver enkelt kunne tilpasse seg hverandres praksis. Andviks 5 råd for effektivt tverrfaglig teamarbeid 1. Vurder om oppgavene trenger et tverrfaglig team Tverrfaglige team er best egnet for komplekse oppgaver. I noen tilfeller kan det være mest hensiktsmessig med en enklere organisering. 2. Jobb med rekrutteringen og arkitekturen for samhandling Se etter mennesker som er interesserte i å samarbeide med andre og som har lyst til å lære av og sammen med andre. De må ha forståelse for teamets gjensidige avhengighet og anerkjenne likeverdighet. 3. Prioriter oppstarten og avklar forventningene til samarbeidet Diskuter formål, oppgavefordeling og koordinering i tillegg til og hvordan teamet skal jobbe sammen. Oppstarten har en vedvarende innvirkning på teamets fremtidige samhandlingsmønster. 4. Velg en fleksibel rollestruktur som utfordrer tradisjonelle hierarkier og makt-ubalanse Fleksible rollestrukturer bidrar til å fremme ulike perspektiv og læring. Observer hverandre for å lære av andres tilnærming og la lederrollen gå på omgang. Rollespill der man øver på å løse oppgaver slik en annen profesjon ville gjort det, kan gi nye og verdifulle perspektiver. Gode team har en åpen og utforskende tilnærming til problemet og samarbeidsmetodikk. 5. Sett av tid til å reflektere over hvordan teamet jobber sammen Gi og ta imot konstruktive og direkte tilbakemeldinger på hvordan egen atferd påvirker samhandlingen i teamet. Det bidrar både til at man ser egen atferd og samspillet utenfra. Hva fungerte i dag? Hva kan bli bedre?

Andvik, Elisabeth (1)

Når indikator blir diktator

BI Business Review [Kronikk]

Key Performance Indicators (KPIer), måleparamertere som brukes for å måle suksess, er vanlig praksis i mange bedrifter. Til tross for at de har til hensikt å motivere, kan de dessverre også være kilde til redusert motivasjon blant ansatte. Studien viser til at KPIer som overvåkningssystem innen ledelse kan skape et stressende arbeidsmiljø hvor avvik kan føre til skuffelse, stress og demotivasjon for ansatte. For å unngå dette, er utøvelsen av ledelse av avgjørende betydning. Hvordan kan ledere skape KPIer som motiverer? Involver ansatte i målsettingsprosessen gjennom åpen kommunikasjon, deltakelse i målformulering og tydelige retningslinjer som incentiverer kvalitet. Dette fremmer økt eierskap, selvstendighet og motivasjon. Prioriter læringsmål fremfor kun resultatmål og unngå overdreven konkurranse. En støttende, tillitsbasert ledelsesstil, feirer læringsprosessen fremfor å kritisere feil. Dette kan fremme mestring, forbedringskultur, motvirke juks og uetisk praksis. Utvikle varierte KPIer som dekker ulike aspekter av jobben. Dette reduserer opplevelsen av urettferdighet og øker motivasjonen blant ansatte.

Andvik, Elisabeth (2023)

Tverrfaglig Samarbeid i Toppidretten

[Academic lecture]. Fagsamling Olympiatoppen.

Andvik, Elisabeth (2023)

Hvordan sikre utvikling av mangfoldskompetanse

[Academic lecture]. Trainee Blue Sea.

Andvik, Elisabeth (2023)

Samarbeid på tvers i primærhelsetjenesten

[Academic lecture]. Tverrfaglig samarbeid i Barn og ungdomstjenesten.

Andvik, Elisabeth (2023)

Tverrfaglig samarbeid fra A til Å

[Academic lecture]. Fagutviklingsdag Oslo Universitetssykehus.

Andvik, Elisabeth (2023)

Tverrt og faglig eller tverrfaglig?

[Academic lecture]. Vårkonferanse: Nye arbeidsformer og samarbeid på tvers.

Andvik, Elisabeth (2023)

Reisen fra individuelle eksperter til tverrfaglige ekspertteam

[Academic lecture]. Arendalsuken.

Andvik, Elisabeth; Elgen, Irene Bircow & Nordfonn, Ingrid Lovise (2023)

Klarte å hjelpe barn som hadde vært kasteballer i systemet

[Article in business/trade/industry journal]. Dagens Perspektiv

Andvik, Elisabeth (2022)

Samarbeid på tvers i Medieklynger

[Academic lecture]. Årssamling TV2.

Andvik, Elisabeth (2022)

Samarbeid på tvers i ROP enheter

[Academic lecture]. Kompetanse kick off i ROP nettverket.

Andvik, Elisabeth (2022)

From boundary guard to rebel: The interplay of boundary strategies in interprofessional teams

[Academic lecture]. EGOS 38th Colloquium.

Andvik, Elisabeth (2022)

Transforming Knowing in Practice Across Boundaries in Interprofessional Teams

[Academic lecture]. Academy of Management Annual Meeting.

Andvik, Elisabeth (2022)

The First Decisive Minutes: How Initial Interaction Patterns Matter for Solving Complex Problems

[Academic lecture]. Annual Meeting Academy of Management Conference.

Andvik, Elisabeth (2021)

Hvordan kan ensomme ryttere bli tre musketerer?

[Academic lecture]. Forsker Grand Prix 2021.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2022 NHH Norwegian School of Economics Philosophiae doctor
2011 NHH Norwegian School of Economics MSc in Organization and Strategy
2009 NHH Norwegian School of Economics Bachelor in Economics and Business Administration
Work Experience
Year Employer Job Title
2022 - Present BI Norwegian Business School Associate Professor
2019 - 2021 BI Norwegian Business School Lecturer
2012 - 2021 NHH Norwegian School of Economics PhD Scholar
2014 - 2015 Kristiania University College Lecturer
2012 - 2014 University of Oslo Teaching associate and grading
2011 - 2012 pwc Management Consultant