-
Employee Profile

Kjersti Berge Evensen

Associate Professor - Campus Stavanger

Department of Leadership and Organizational Behaviour

Publications

Evensen, Kjersti Berge & Melbye, Elisabeth Lind (2023)

Proximity and information sharing in hospitals and nursing homes: Development of an instrument assessing health personnel’s perceptions of proximity and information sharing with kitchen personnel

Journal of Interprofessional Care Doi: 10.1080/13561820.2023.2202187 - Full text in research archive

Aardal, Vilde; Evensen, Kjersti Berge, Willumsen, Tiril & Bull, Vibeke Hervik (2022)

The complexity of dental anxiety and its association with oral health-related quality of life: An exploratory study

European Journal of Oral Sciences Doi: 10.1111/eos.12907 - Full text in research archive

Bryne, Emilie; Hean, Sarah Catherine Patricia Duff, Evensen, Kjersti Berge & Bull, Vibeke Hervik (2022)

Exploring the contexts, mechanisms and outcomes of a torture, abuse and dental anxiety service in Norway: a realist evaluation

BMC Health Services Research, 22(1) Doi: 10.1186/s12913-022-07913-7 - Full text in research archive

Bryne, Emilie; Hean, Sarah Catherine Patricia Duff, Evensen, Kjersti Berge & Bull, Vibeke Hervik (2022)

Seeing the person before the teeth: A realist evaluation of a dental anxiety service in Norway

European Journal of Oral Sciences, 130(3) Doi: 10.1111/eos.12860

Evensen, Kjersti Berge & Bull, Vibeke Hervik (2021)

A health promotion intervention to improve oral health of prisoners: results from a pilot study

International Journal of Prisoner Health Doi: 10.1108/IJPH-11-2020-0085

Bryne, Emilie; Hean, Sarah Catherine Patricia Duff, Evensen, Kjersti Berge & Bull, Vibeke Hervik (2021)

More than just a dental practitioner: A realist evaluation of a dental anxiety service in Norway

European Journal of Oral Sciences Doi: 10.1111/eos.12820 - Full text in research archive

Erga, Aleksander Hagen; Kvernenes, Katrine Valvatne, Evensen, Kjersti Berge & Vika, Margrethe Elin (2017)

Behandling av odontofobi for pasienter med post-traumatiske plager : en litteraturoversikt

Den norske tannlegeforenings tidende, 127(8), s. 682- 686.

Evensen, Kjersti Berge & Hansen, Håvard (2016)

Cooperation and information sharing in institutional food chains

British Food Journal, 118(10), s. 2388- 2403. Doi: 10.1108/BFJ-01-2016-0011

Wang, Catharina E.; Berge, Kjersti, Arnesen, Yngvild, Breivik, Camilla, Johnsen, Lars Inge, Bruun-Hansen, Trond, Jentoft, Greta & Skre, Ingunn (2007)

Psykhjelpen på Tvibit: En psykologisk rådgivningstjeneste på ungdommens kulturhus midt i Tromsø sentrum

Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 44(3), s. 247- 253.

Melbye, Elisabeth Lind & Evensen, Kjersti Berge (2023)

Gi matomsorg for eldre et helhetlig perspektiv!

Dagens medisin [Kronikk]

Bjaalid, Gunhild; Berge Evensen, Kjersti & Evensen, Kjersti Berge (2015)

Nytt Sykehus -Nye muligheter

Stavanger Aftenblad [Kronikk]

Evensen, Kjersti Berge & Melbye, Elisabeth Lind (1)

Tre S-er for å forebygge under­ernæring i sykehjem: Screening, samhandling, servering

Stavanger Aftenblad [Kronikk]

I det siste har Aftenbladet skrevet om underernæring i sykehjem i Stavanger. Disse artiklene har satt søkelys på matkvalitet og spisemiljø. Dette er viktige faktorer for mat- og måltidsglede, men utgjør bare deler av en lang «ernæringskjede» av ulike aktører med ulik faglig bakgrunn og ulik grad av nærhet til pasienten. Som forskere på helsetjenester til sårbare grupper mener vi det er nødvendig å se nærmere på og optimalisere hele det komplekse systemet som utgjør mat- og ernæringstjenester til pleietrengende eldre. Helsedirektoratets nasjonale, faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring (heretter retningslinjen) ble revidert i vår. Den understreker at det er viktig å screene risiko for underernæring, gjennomføre individuelle kartlegginger, sikre tilpasset og tilstrekkelig ernæring, videreformidle ernæringsrelevant informasjon og organisere ernæringsarbeidet forsvarlig.

Evensen, Kjersti Berge & Hansen, Håvard (1)

Lytt til dem som spiser maten

Aftenbladet [Kronikk]

Evensen, Kjersti Berge (2016)

EMDR-terapi ved Aspergers syndrom

[Article in business/trade/industry journal]. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 53(8), s. 619- 623.

Evensen, Kjersti Berge & Hansen, Håvard (2015)

Does the left hand know what the right hand is doing? A qualitative study of integrational practices in institutional food chains

[Academic lecture]. Norwegian Food Market Research Conference.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2019 Handelshøyskolen, Universitetet i Stavanger PhD