-
Employee Profile

Linda Lai

Professor - Department of Leadership and Organizational Behaviour

Publications

Lai, Linda (2023)

The effects of social vs. personal power on universal dimensions of social perception

Frontiers in Psychology, 13 Doi: 10.3389/fpsyg.2022.1050287

Solberg, Elizabeth; Lai, Linda & Dysvik, Anders (2021)

When Midway Won’t Do: The Curvilinear Relationship Between Intrinsic Motivation and Willingness to be Flexible

Journal of Managerial Psychology, 36(2), s. 156- 169. Doi: 10.1108/JMP-02-2020-0107 - Full text in research archive

Intrinsic motivation is held as critical for employees’ willingness to be flexible (WTBF). Yet empirical research suggests that employees who find work intrinsically satisfying could resist work changes. In this study, we predict that the relationship between intrinsic motivation and employees’ WTBF will become more positive as intrinsic motivation advances beyond moderate levels. We also examine the role developmental supervisor support plays in generating the critical threshold of intrinsic motivation needed for it to be positively related with WTBF. Our study provides insight into how and when intrinsic motivation increases employees’ WTBF and into the degree of developmental support needed to facilitate a positive relationship between these variables.

Mayiwar, Lewend & Lai, Linda (2019)

Replication of Study 1 in "Differentiating Social and Personal Power" by Lammers, Stoker, and Stapel (2009)

Social Psychology, 50(4), s. 261- 269. Doi: 10.1027/1864-9335/a000388 - Full text in research archive

We performed an independent, direct, and better powered (N = 295) replication of Study 1, an experiment (N = 113) by Lammers, Stoker, and Stapel (2009). Lammers and colleagues distinguished between social power (influence over others) and personal power (freedom from the influence of others), and found support for their predictions that the two forms of power produce opposite effects on stereotyping, but parallel effects on behavioral approach. Our results did not replicate the effects on behavioral approach, but partially replicated the effects on stereotyping. Compared to personal power, social power produced less stereotyping, but neither form of power differed significantly from the control condition, and effect sizes were considerably lower than the original estimates. Potential explanations are discussed.

Lai, Linda (2014)

Makt og påvirkningskraft: Slik får du gjennomslag på jobben.

Cappelen Damm Akademisk.

Farbrot, Audun & Lai, Linda (2014)

Hva fikk deg til å lese denne artikkelen? : effekter av å bruke spørsmål i overskrifter på Internett

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 17(3), s. 40- 48.

Lai, Linda & Farbrot, Audun (2013)

What makes you click? The effect of question headlines on readership in computer-mediated communication

Social influence, 9(4), s. 289- 299. Doi: 10.1080/15534510.2013.847859

Lai, Linda (2011)

Maximizing and customer loyalty: Are maximizers less loyal?

Judgment and decision making, 6(4), s. 307- 313.

Lai, Linda (2011)

Employees’ perceptions of the opportunities to utilize their competences: exploring the role of perceived competence mobilization

International Journal of Training and Development, 15(2), s. 140- 157. Doi: 10.1111/j.1468-2419.2011.00376.x

Lai, Linda (2011)

Kompetansemobilisering og egenmotivasjon

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, s. 47- 55.

Lai, Linda (2010)

Maximizing without difficulty: A modified maximizing scale and its correlates

Judgment and decision making, 5(3), s. 164- 175.

Lai, Linda & Kapstad, Janne (2009)

Perceived competence mobilization: an explorative study of predictors and impact on turnover intentions

International Journal of Human Resource Management, 20(9), s. 1985- 1998. Doi: 10.1080/09585190903142423

Lai, Linda (2005)

On the role of cognitive biases in persuasion

Scandinavian Journal of Organizational Psychology, 16(2), s. 9- 20.

Lai, Linda (2004)

Lederens påvirkningskraft

Martinsen, Øyvind (red.). Martinsen, Ø (red): Perspektiver på ledelse

Lai, Linda (2003)

Introduksjon

Robert B. Cialdini (ed.): Påvirkning - Teori og praksis(Introduksjon til norsk oversettelse av Robert B. Cialdini, "Influence", 4th edition, Allyn and bacon 2002.)

Lai, Linda (2003)

Kompetanse - hva er kompetanse?

Virksomheten som læringsarena: Når kompetanse skaper verdi

Lai, Linda & Farjoun, Moshe (1997)

Similarity judgments in strategy formulation: Role, process and implications

Strategic Management Journal, 18(4), s. 255- 273.

Lai, Linda & Grønhaug, Kjell (1994)

Managerial Problem Finding: Conceptual Findings and Research Findings.

Scandinavian Journal of Management, 10(1), s. 1- 15.

Lai, Linda (1994)

The Norwegian banking crisis: Managerial escalation of decline and crisis

Scandinavian Journal of Management, 10(4), s. 397- 408.

Lai, Linda (2022)

Kontorlandskap neppe verd besparelsen.

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2022)

Ledelse som gir høy gjennomtrekk.

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2022)

Ikke alle har samme forutsetning for god selvledelse. Det gjelder også ledere.

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2022)

La-det-skure-ledelse er mer destruktivt enn mange tror.

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2022)

Hvordan kan man håndtere giftige ledere?

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2022)

God ledelse fordrer god relasjon.

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2022)

Politikere, ukultur og kollektiv maktsyke.

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2022)

Hva er en medarbeiders "beste alder"?

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2021)

Hva kjennetegner de beste bedriftslederne i krisetider?

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2021)

Ropstad, makten og motivasjonen

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2021)

Fungerer karisma på nett?

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2021)

Hva avgjør valget mellom hjemmekontor eller jobbkontor på en gitt dag?

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2021)

Superledelse vil bli stadig viktigere

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2021)

Utfordringer post pandemi

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2021)

Ledelse i en utrygg tid

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2020)

Støtte til individuell utvikling er smart

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2020)

Finnes det en oppskrift på god ledelse?

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2020)

Lederes karisma er et tveegget sverd

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2020)

Glemmer mange ledere noe av det viktigste ved ledelse?

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2020)

Fleksibel organisering stiller nye krav til ledere

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2020)

Er god ledelse kulturavhengig?

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2020)

En leders dagsform spiller faktisk stor rolle

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2019)

Effektene av lederens humør kan være store

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2019)

Ledelse som kan gi mer selvopptatthet

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2019)

Makt kan undergrave tillit

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2019)

Bør ledere være personlige på Facebook?

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2019)

Makt svekker moralsk vurderingsevne

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2019)

Pass opp for giftig ledelse

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2019)

Må en leder være "utadvendt"?

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2019)

Undervurdert ledelse

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2018)

Ledelse, kjønn og faglige interesser.

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2018)

Leder eller venn?

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2018)

Kvinnefellen i ledelse

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2018)

Digital personlighet

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2018)

Slik kan sjefen fremme kreativitet og innovasjon

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2018)

Referanser er overvurdert

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2018)

Metoo og maktfellen

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2017)

Demotiverende ledelse.

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2017)

EQ-bløffen.

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2017)

Leder-glorien.

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2017)

Myk påvirkning er effektiv ledelse.

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2017)

Motivasjon for å gjøre en forskjell.

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2017)

Når ledelse fungerer best.

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2017)

Dårlig ledelse koster dyrt.

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2017)

Raus ledelse

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2016)

Maktens misbrukere.

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2016)

Engasjement overvurdert?

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2016)

Hva vil Trump som leder?

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2016)

Beundringsverdig ledelse.

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2016)

Vinnerfellen.

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2016)

Generasjonsmyten.

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2016)

Opprør mot drikksekkledelse.

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2016)

HR-fellene

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2015)

Juksesyken.

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2015)

Seks digitale krav til ledere.

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2015)

Giftige ledere.

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2015)

Kvakksalvere i ledelse.

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2015)

Lederfellen.

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2015)

Styr unna destruktive ledere.

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2015)

Ledersyken.

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2015)

Ord som motiverer.

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lai, Linda (2007)

Maksimalt fornøyd - etter innfallsmetoden

Elektronikkbransjen [Avis]

Lai, Linda (2007)

Se opp for beslutningsfellene

Ukeavisen Ledelse [Avis]

Lai, Linda (2021)

Strategisk kompetanseledelse (4. utg.)

[Non-fiction book]. Fagbokforlaget.

Lai, Linda (2017)

Makt og påvirkning

Einarsen, Ståle; Martinsen, Øyvind L. & Skogstad, Anders (red.). Organisasjon og ledelse

Martinsen, Øyvind L. & Lai, Linda (2017)

Problemløsning, beslutninger og kreativitet i organisasjoner.

Einarsen, Ståle; Martinsen, Øyvind L. & Skogstad, Anders (red.). Organisasjon og ledelse

Solberg, Elizabeth & Lai, Linda (2016)

When midway won’t do: the consequences of mediocre development support on employee flexibility

[Academic lecture]. Academy of Management Annual Meeting.

Lai, Linda (2013)

Myten om kunnskapsarbeideren. (Gjestespalte om ledelse.)

[Popular scientific article]. Kapital

Lai, Linda & Farbrot, Audun (2013)

Hva får deg til å klikke? (Gjestekommentar om ledelse.)

[Popular scientific article]. Dagens næringsliv

Lai, Linda (2013)

Være seg selv-syken. (Gjestekommentar om ledelse.)

[Popular scientific article]. Kapital

Lai, Linda (2013)

Mastersyken (Gjestespalte om ledelse.)

[Popular scientific article]. Kapital

Lai, Linda (2013)

Strategisk kompetanseledelse

[Scientific book]. Fagbokforlaget.

Lai, Linda (2012)

De skjulte beslutningsfellene

[Popular scientific article]. Ukeavisen ledelse

Lai, Linda (2012)

Fire tegn på målesyke

[Popular scientific article]. Kapital

Lai, Linda (2012)

Ruset på makt. (Gjestekommentar)

[Popular scientific article]. Kapital

Lai, Linda (2011)

Ta kompetansegevinst

[Popular scientific article]. Kapital, s. 143- 143.

Lai, Linda (2004)

Strategisk kompetansestyring

[Scientific book]. Fagbokforlaget.

Lai, Linda (1999)

Dømmekraft

[Scientific book]. Tano Aschehoug.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
1991 Nowegian School of Economics, NHH Ph.D Dr. Oecon.
1986 BI Norwegian Business School Master of Science in Business
Work Experience
Year Employer Job Title
2010 - Present BI Norwegian Business School Professor
1992 - 2011 BI Norwegian Business School Associate Professor
1992 - 1992 University of Illinois at Champaign-Urbana (USA) Guest Professor
1991 - 1991 BI Norwegian Business School Post Doctoral Fellow
1987 - 1991 BI Norwegian Business School PhD candidate
1990 - 1990 University of Illinois at Champaign-Urbana (USA) Research Fellow