Faculty Profile

Tom Rosendahl

Associate Professor - Department of Leadership and Organizational Behaviour

Biography

Tom Rosendahl is associate professor in market communication at the Norwegian School of Management, Department of Leadership and Organisational Management. The PhD degree is from the Department of Business Administration, School of Business, Economics and Law, Göteborg University (thesis presented 1997). His last book, from 2008, is entitled Marketing in a Cross Disciplinary Perspective.

Research areas
Marketing Communications (and Marketing Management); Project Communication and Internal Communication; Change Management; Globalization and Cross-Cultural Communication.

Teaching area
Change Management; Organisational Theory; Marketing Communication; Marketing.

Publications

Olaisen, Johan Leif; Revang, Øivind & Rosendahl, Tom (2018)

Verdiskapende kommunikasjon i endringsprosesser - Et bedriftseksempel fra en avdeling i Statoil

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 21(4), s. 49- 58. - Full text in research archive

Statoils konsernstrategi for 2010 var at alle avdelingene skulle endres fra matriseorganisering til nettverksorganisering i en dynamisk virtuell organisasjon. Dette skulle medføre at alle operasjoner i Statoil ble integrerte (IO). Statoil Stjørdal var et pionereksempel på IO som skulle legge grunnlaget for IO i hele Statoil. IO var grunnlaget for dagens digitaliseringsstrategi i selskapet hvor alle prosesser digitaliseres. Vi fant i vår empiriske kvalitative undersøkelse at den kritiske suksessfaktoren for integrerte operasjoner var ledelsens strategi- og kommunikasjonsplan sammen med de ansattes deltakelse som utformet og styrte prosessen. De ansattes kompetanse medførte at de ble premissleverandører for hele endringsprosessen. Deres indre motivasjon var drivkraften. Det var ikke behov for noen form for belønninger. Milepeler ble markert, og de ansatte deltok i tilpasninger og kommunikasjon av disse. Det var da ikke behov for eksterne rådgivere. Dette var ordinære ansatte i Statoil som gjennom å ta et ansvar for teknologi, innovasjon og endring leverte ekstraordinære resultater. Denne studien av IO-implementeringen indikerte også at grunnleggende endringsprosesser tar lengre tid enn planlagt. Alle lederne fremstod over tid som klare støttespillere og initiativtakere til endringsprosessene. Lederne balanserte over tid demokratisk ledelse og maktbasert ledelse for å oversette Statoils strategi til lokale meningsskapende forhold i Stjørdal. De ansatte opplevde dette som en relasjonsgjensidighet. Formelle og uformelle nettverk ble gradvis viktigere i prosessen.

Olaisen, Johan; Revang, Øivind & Rosendahl, Tom (2015)

Intellectual Property Rights As Basics For Collaborative Innovations And Knowledge Sharing

Zaho, Xiande; Zhang, Jie J. & Han, Hyun Jeong (Spring) (red.). Proceedings of QUIS14: Accelerate the Impact of Service Research

Olaisen, Johan; Revang, Øivind & Rosendahl, Tom (2015)

Virtual Global Teams As Value Creating Tools For Knowledge Sharing And Collaborative Innovations

Zaho, Xiande; Zhang, Jie J. & Han, Hyun Jeong (Spring) (red.). Proceedings of QUIS14: Accelerate the Impact of Service Research

Rosendahl, Tom; Olaisen, Johan & Revang, Øivind (2014)

Internal Communication as Value Creation in a Change Process - A case Study of Norwegian Statoil

Journal of Applied Management and Entrepreneurship, 19(3), s. 101- 128.

Rosendahl, Tom & Olaisen, Johan (2013)

Knowledge Sharing in Virtual Teams

Edvardsson, Bo; Witell, Lars & Colurcio, Maria (red.). Ist Workshop on Service Innovation Research. conference papers

Olaisen, Johan & Rosendahl, Tom (2013)

Contracting Intellectual Property Rights

Edvardsson, Bo; Witell, Lars & Colurcio, Maria (red.). Ist Workshop on Service Innovation Research. conference papers

Rosendahl, Tom; Egir, Asbjørn, Due-Sørensen, Lars Kristian & Ulsund, Hans Jørgen (2013)

Integrated Operations from a Change Management Perspective

Hepsø, Irene & Hepsø, Vidar (red.). Integrated Operations in the Oil and Gas Industry: Sustainability and Capability Development

Rosendahl, Tom; Egir, Asbjørn & Rolland, Erik (2013)

How to Implement Multidisiplinary Work Process in the Oil Indudtry

Hepsø, Irene & Hepsø, Vidar (red.). Integrated Operations in the Oil and Gas Industry: Sustainability and Capability Development

Rosendahl, Tom & Hepsø, Vidar (2013)

Preface

Hepsø, Irene & Hepsø, Vidar (red.). Integrated Operations in the Oil and Gas Industry: Sustainability and Capability Development

The Preface is an introduction and analysis of the cases presented later in the book. It is a separate scientific work and not a traditional preface

Rosendahl, Tom; Egir, Asbjørn, Due-Sørensen, Lars Kristian & Ulsund, Hans Jørgen (2012)

Integrated Operations: Change Management in the Norwegian Oil and Gas Industry

Beta, 26(1), s. 40- 62.

Rosendahl, Tom (2009)

Tourist attractions and their market communication: Off the peg or tailor-made?

Journal of Promotion Management, 15(1/2), s. 269- 285.

Rosendahl, Tom & Gottschalk, Petter (2009)

Stages of integrated market communication in tourism

Information Technology & Tourism, 11, s. 129- 138.

Rosendahl, Tom & Egir, Asbjørn (2008)

Multidisiplinære team og oljeindustrien - hvordan implementere Concurrent Design i StatoilHydro?

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 11(6), s. 78- 92.

Andersen, Mona Kjenner; Olaisen, Johan, Rosendahl, Tom & Solstad, Tone Laila (2007)

Research note: Intern kommunikasjon i endringsprosesser

Beta, s. 45- 61.

Rosendahl, Tom (2007)

Marked - teorier og metodiske grep

Kultur og turistattraksjoner: Jakten på det norske. Jakten på opplevelser (red)

Lyngnes, Sølvi & Rosendahl, Tom (2006)

Turistattraksjonenes markedskommunikasjon: Konfeksjon eller skreddersøm?

Beta, 20(2)

Rosendahl, Tom; Bjerke, Rune, Gopalakrishna, Pradeep & Sandler, Dennis (2005)

Ad Element Liking and Its Relationship to Overall Ad Liking: A European Cross-Cultural Investigation

Journal of Promotion Management, 12(1)

Filstad, Cathrine & Rosendahl, Tom (2004)

Globalisering av kunnskap i kompetanseledelse og organisatorisk læring

Beta, 18(1)

Rosendahl, Tom (2003)

Global thinking or local commitment in multinational knowledge management and organisational learning?

Junghagen, Sven and Henrik Linderoth (Eds.): Intelligent Management in the Knowledge Economy

Bjerke, Rune; Rosendahl, Tom & Gopalakrishna, Pradeep (2003)

A cross-cultural Investigation: Liking of three facial cream print advertisments in three different European cultures

?, 10, s. 16- 20.

Rosendahl, Tom (2000)

Kulturelle forskjeller

Kunne ikke finne tidsskrift Folgerø,

Olaisen, Johan & Rosendahl, Tom (1999)

Lokal tilpasning av internasjonale kompetansestrategier

Underveis til fremtiden. Kunnskapsledelse i teori og praksis

Olaisen, Johan; Revang, Øivind & Rosendahl, Tom (2017)

Trivialism or Pluralism in Service Research: Making Research Engaged and Scientific

[Academic lecture]. International Research Symposium on Service Excellence in Management.

Olaisen, Johan; Revang, Øivind & Rosendahl, Tom (2015)

Intellectual Property Rights as Basics for Collaborative Innovations and Knowledge Sharing

[Academic lecture]. Quality in Services (Quis 14).

Rosendahl, Tom; Olaisen, Johan & Revang, Øivind (2013)

Internal Communication as Value Creation in a Change Process

[Academic lecture]. Quis 13, The 13th International Research. Symposium on Service Excellence in Management.

Rosendahl, Tom & Olaisen, Johan (2013)

Knowledge Sharing in Virtual Teams

[Academic lecture]. SIR Service Innovation Research, First Workshop on Service Innovation Research.

Rosendahl, Tom & Olaisen, Johan (2013)

Contracting Intellectual Property Rights: Promoter or Inhibitor for Knowledge Sharing and Innovation?

[Academic lecture]. SIR Service Innovation Research, First Workshop on Service Innovation Research.

Rosendahl, Tom; Olaisen, Johan, Osen, Elisabeth & Loftesnes, Signe (2013)

Intellectual Property Rights: Promoter or Inhibitor for Knowledge Sharing?

[Academic lecture]. EURAM 2013 Annual Conference of European Academy of Management.

Rosendahl, Tom; Olaisen, Johan & Letrud, Elise Nettelhorst (2013)

Knowledge Sharing in Virtual Teams. Social Interaction Ties as Fasilitators for the Sharing of High Quality Knowledge

[Academic lecture]. EURAM 2013 Annual Conference of European Academy of Management.

Rosendahl, Tom; Egir, Asbjørn, Due-Sørensen, Lars Kristian & Ulsund, Hans Jørgen (2012)

Integrated Operations - Change Management within the Norwegian Oil and Gas Industry

[Academic lecture]. European Academy of Management 12th Conference.

Rosendahl, Tom & Johannessen, Jon-Arild (2010)

Prosjektkommunikasjon

[Textbook]. Cappelen Damm Akademisk.

Rosendahl, Tom & Egir, Asbjørn (2009)

Multidisiplinære team

[Article in business/trade/industry journal]. HR Norges nyhetsbrev

Rosendahl, Tom & Egir, Asbjørn (2009)

Suksessformel for innføring av effektive team

[Article in business/trade/industry journal]. Ukeavisen ledelse

Gottschalk, Petter & Rosendahl, Tom (2009)

Tourist attractions in Norway: An exploratory study of market communication strategies

[Academic lecture]. Fourteenth Biennial World Marketing Congress.

Gottschalk, Petter & Rosendahl, Tom (2009)

Developing integrated market communication for tourist attractions in Norway

[Academic lecture]. Fourteenth Biennial World Marketing Congress.

Gottschalk, Petter & Rosendahl, Tom (2009)

Stages in integrated communication for Nordic tourist attractions

[Academic lecture]. 18th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research.

Rosendahl, Tom & Syvertsen, Carsten M. (2008)

Tourist attraction-strategic market communication used as tools to promote ecological tourism, the case of la Gomera(Spain)

[Academic lecture]. 17th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research.

Rosendahl, Tom; Egir, Asbjørn & Olaisen, Johan (2008)

How to Implement Concurrent Design - A StatoilHydro Case

[Academic lecture]. European Academy of Management 8th Conference.

Rosendahl, Tom & Lyngnes, Sølvi (2005)

Norske turistattraksjoners markedskommunikasjon - hva og hvordan

[Academic lecture]. The 14th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research.

Rosendahl, Tom; Grund, Jan, Hennestad, Bjørn, Karlsson, Agneta, Johannessen, Jon-Arild & Olaisen, Johan (2003)

Strategic Management of Dynamic Capabilities: The relation between internal training, dynamic core competence, strategic competence development and innovation”

[Academic lecture]. European Academy of Management 3rd Conference.

Rosendahl, Tom (2001)

Teori og praksis i reiselivsmarkedsføring

[Academic lecture]. the 9th Nordic Tourism Conference.

Ellingsen, Kristen Albert & Rosendahl, Tom (2001)

Markedsføring for reiselivet

[Textbook]. Cappelen Damm Akademisk.

Rosendahl, Tom & Ellingsen, Kristen Albert (2001)

Teori og praksis i reiselivsmarkedsføring

[Academic lecture]. The 9th Nordic tourism research conference..

Hodne, Torbjørn & Rosendahl, Tom (2000)

Praktisk markedsføring 3

[Scientific book]. Cappelen.

Rosendahl, Tom (2000)

Internasjonal markedsføring. Globalisering

[Scientific book]. Cappelen Damm Akademisk.

Olaisen, Johan & Rosendahl, Tom (2000)

Global thinking and local commitment

[Academic lecture]. The IMACT Conference.

Blindheim, Trond; Rosendahl, Tom & Nørgaard, Per (1998)

Praktisk markedsføring 2

[Scientific book]. Cappelen Damm AS.

Rosendahl, Tom & Bjerke, Rune (1998)

Reklame over alle grenser - tverrkulturell markedskommunikasjon

[Scientific book]. Cappelen Damm Akademisk.

Blindheim, Trond & Rosendahl, Tom (1995)

Praktisk markedsføring 1

[Scientific book]. Cappelen Damm Akademisk.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
1997 University of Gothenburg Ph.D Dr. Philos.
1991 Norwegian Teachers' College of Trade and Commerce Master of Science
Work Experience
Year Employer Job Title
1999 - Present BI Norwegian Business School Associate Professor
1998 - 1999 Høgskolen i Østfold Associate Professor
1991 - 1997 SLHK / Høgskolen i Buskerud Assistant Professor/ PhD candidate