-
Employee Profile

Eirik Haus

Lecturer - Department of Marketing

Publications

Moe, Helene Tronstad; Døving, Runar, Undheim, Kristin & Haus, Eirik (2019)

Kjøp av tjenester til hjemmet. Diskursiv normalisering – moralsk motstand.

Norsk sosiologisk tidsskrift, 3(5), s. 308- 324. Doi: 10.18261/issn.2535-2512-2019-05-01 - Full text in research archive

Det kjøpes lite tjenester til hjemmet. Vår kvantitative undersøkelse avdekker også stor motstand mot kjøp av tjenester i hjemmet. I den offentlige diskursen, derimot, fremstilles det som om slike tjenester etterspørres i økende grad. Artikkelen analyserer denne diskrepansen mellom diskurs, holdning og praksis. I denne studien søker vi å identifisere og analysere den offentlige diskursen rundt kjøp av tjenester i hjemmet. Diskursanalysen viser at tjenester i hjemmet inngår i en rekke polariserte diskurser om moral, fremskritt og kvinnekamp. Forskning på tjenestekjøp er en viktig referanse i disse diskursene, men funnene feilrepresenteres systematisk og støtter en forestilling om at både tilbud og etterspørsel etter tjenester til hjemmet er i rask vekst. Vi finner det vi har valgt å kalle en «diskursiv normalisering» i offentligheten, som står i sterk kontrast til det vi tolker som en moralsk praksis. Den peker på hvordan kjøp av tjenester bryter grenser mellom økonomiske sfærer preget av ulike moralkodekser.

Haus, Eirik (2017)

Programmatiske reklamekjøp :

Magma forskning og viten, 20(4), s. 30- 36.

Haus, Eirik (2016)

Prismatchingsgarantier – konkurransehemmer eller konkurransefremmer?

Magma forskning og viten, 19(8), s. 42- 49.

Anti, Marit & Haus, Eirik (2014)

Cultural values as an antecedent to market orientation

Interdisciplinary Journal of Research in Business, 3(7), s. 14- 26.

Olsen, Lars Erling & Haus, Eirik (2022)

At markedssjefen ikke er i ledergruppen er en varslet utvikling

kampanje.com [Kronikk]

Olsen, Lars Erling & Haus, Eirik (1)

Reklame kan være god kommunikasjon

kampanje.com [Kronikk]

Oppen, Marit & Haus, Eirik (2024)

Arbeidsbok i Stata for Kvantitative og kvalitative metoder i merkantile fag

[Textbook]. Cappelen Damm Akademisk.

Haus, Eirik & Olsen, Lars Erling (2022)

Markedsføring - pensum på 1-2-3

[Non-fiction book]. Cappelen Damm Akademisk.

Oppen, Marit; Mørk, Bjørn Erik & Haus, Eirik (2020)

Kvantitative og kvalitative metoder i merkantile fag- en introduksjon

[Textbook]. Cappelen Damm Akademisk.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2006 Buskerud University College Master of Science
1998 BI Bachelor
Work Experience
Year Employer Job Title
2018 - Present BI Norwegian Business School Lecturer
2011 - 2018 Kristiania University College Associate professor
2010 - 2011 Respons Analyse Senior Analyst
2007 - 2010 BI- Norwegian School of Management Phd Candidate
2006 - 2007 Finnmark University College Associate professor