-
Employee Profile

Geir Knutsen

Lecturer - Campus Bergen

Department of Marketing

Publications

Aamlid, Trygve; Svalheim, Ellen, Hanslin, Hans Martin, Sundsdal, Kristine, Knutsen, Geir, Pettersen, Trond, Hetland, Ove, Beisland, Atle & Pedersen, Elise Krey (2021)

Utvikling av NIBIO Landvik til nasjonalt kompetansesenter for blomstereng og naturfrø - Rapport til Agder fylkekommune for prosjektperioden 2017-2020

[Report]. NIBIO.

I forbindelse med prosjektet ‘Fra grasmark til blomstereng’ mottok NIBIO i 2017-2020 støtte fra Aust- og Vest Agder (nå Agder) kompetansefond til å utvikle NIBIO Landvik til ‘Norsk kompetanse-senter for blomstereng og naturfrø’. Prosjektet bestod av to deler, nemlig (1) Innsamling av lokale frøpopulasjoner og utvikling av frøavlsteknikk for urter til blomstereng, og (2) Utvikling av metoder for omdanning av monoton grasmark til artsrik blomstereng gjennom innsåing av norsk frøblanding. I del 1 av prosjektet ble det fra 2017 til 2019 samla inn frø og etablert oppformeringsfelt med rundt 60 populasjoner av 30 naturengarter typiske for slåtteenger på Sørøstlandet. Flesteparten av oppformeringsfelta lå på Landvik, men et økende antall kontraktfrøavlere ble også engasjert i produksjonen. Det ble utført et stort antall frøavlsforsøk, spesielt med ulike frøhøstingsmetoder. Salget av blomsterengfrø (eksl. grasfrø) økte fra 7 kg i 2018 til 50 kg i 2019 og 110 kg i 2020. I del 2 av prosjektet ble det i 2017 etablert seks forsøksfelt fra Grimstad i sør til Nannestad i nord for å finne fram til optimal skjøtsel før og etter innsåing av norsk blomsterengblanding i eksisterende monoton grasmark. Forsøka viste at det sikreste tiltaket for å redusere konkurransen fra graset og øke tilslaget ved såing er å slå grasmarka to ganger pr sesong med raking/fjerning av avklippet. Dette bør gjennomføres i minst to år før og minst to år etter innsåing av blomsterengfrøet. Gjennom prosjektet har det blitt holdt mange foredrag og det har vært et stort antall medie-oppslag. Vi vurderer at målet for prosjektet er oppnådd og at NIBIO Landvik pr 1.1. 2021 er godt etablert som ‘Norsk kompetansesenter of blomstereng og naturfrø’.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2017 Norwegian Business School Executive Master of Management
2016 Norwegian Business School Executive Master of Management
2015 Norwegian Business School Executive Master of Management
1994 University of Agder Master of Science in Business
1984 Bergen Lærerhøyskole Bachelor
Work Experience
Year Employer Job Title
1993 - Present BI Norwegian Business School Lecturer
2000 - 2001 Kløverhuset (kjøpesenter) Shopping center manager
1991 - 1993 BI Norwegian Business School Part-time teacher
1988 - 1993 Anton Johannesen High School Secondary education teacher with a master's degree
1988 - 1993 Markedsføringsskolen i Bergen Secondary education teacher with a master's degree
1984 - 1985 Fusa Kommune Teacher