-
Employee Profile

Nina Marianne Iversen

Professor - Campus Bergen

Department of Marketing

Biography

Nina M. Iversen started her carrier at NHH in 1995. In 1999, she finished the Cand. merc. at the Institute of Marketing, NHH. She received her dr. oecon in marketing in 2003. She then worked in a post. doc. position at NHH, and became an associate professor at NHH in January 2007. From 1995 she has also been employed as a senior researcher at SNF. Iversen now work full time as a full professor at BI (since 2012), and has a 20% position at HVL. She has published several articles in the Journal of Business Research and International Marketing Review, contributed to book chapters on eco-food marketing and place branding. She has been leader of and responsible for a number of NFR financed research projects within the field of international marketing, eco-food and place branding, visitor behavior and destination marketing. Her research focus is on consumer behavior and brand management in general and on brand extensions, country-of-origin effects and place branding in particular. The methodological focus covers different techniques within both qualitative as well as quantitative approaches such as experiments and SEM. The teaching obligations at BI relates to international marketing, marketing management, tourism marketing and experiential marketing.

Publications

Iversen, Nina Marianne; Foley, Carmel & Hem, Leif Egil (2023)

THE ROLE OF IMMERSIVE FESTIVAL EXPERIENCES, IDENTITY, AND MEMORY IN CULTURAL HERITAGE TOURISM

Event Management, 27(1), s. 33- 50. Doi: 10.3727/152599522X16419948694847

This article provides insights for attracting short-haul visitors to cultural heritage festivals. We show how a set of experience dimensions work as value drivers to enhance a cultural heritage experience. Drawing on the experience literature we use structural equation modeling to test the relationships between attitude, memory, and revisit intentions. Empirical data were collected from short-haul visitors (from Scandinavia, Europe, and UK) at five Norwegian Viking festivals. Through an integrative framework we examine how appraisals of the experience are impacted by (1) identification with a festival theme, (2) entertainment value, (3) storytelling, and (4) personal interest. Key findings: attendee perceptions of experience dimensions have a positive influence upon their attitudes, memories, and revisit intentions; the formation of good and abundant memories strengthens the attitude–loyalty relationship; self-identification with heritage theme strengthens revisit intentions. The findings are timely as global emergencies increase the appeal of short-haul tourism.

Iversen, Nina Marianne; hem, leif egil & Olsson, Ulf H. (2022)

Willingness to buy US products in three Southeast European countries: The effects of cognitive, affective and conative components of country-of-origin image.

JEEMS. Journal of East European Management Studies Doi: 10.5771/0949-6181-2022-3-487 - Full text in research archive

Sun, Ya-Yen; Gössling, Stefan, Hem, Leif Egil, Iversen, Nina Marianne, Walnum, Hans Jakob, Scott, Daniel & Oklevik, Ove (2022)

Can Norway become a net-zero economy under scenarios of tourism growth?

Journal of Cleaner Production, 363 Doi: 10.1016/j.jclepro.2022.132414 - Full text in research archive

Iversen, Nina Marianne & Hem, Leif Egil (2021)

Fra statiske til dynamiske merker i en digital opplevelseskontekst

Magma forskning og viten, s. 46- 56.

Dagens digitale forbrukere møter merker på smarttelefoner, nettbrett, datamaskiner og spillkonsoller. De digitale plattformene gir merkeeiere et større rom til å skape gode merkeopplevelser. Denne artikkelen beskriver utviklingen fra klassisk merketeori til teori som belyser dagens digitale merkeopplevelser. Historisk la trykte medier sterke føringer på hvordan merker kunne kommuniseres. Papiraviser og magasiner var lite fleksible, og endringer medførte store kostnader. Dagens digitale plattformer gjør det mulig å endre, bevege, levendegjøre og personifisere merker på nye, mer interaktive måter. Det er mulig å gå fra en statisk merkebeskrivelse til en mer dynamisk, minnerik og levende merkeopplevelse. Denne transformasjonen av merkers opplevelsesinnhold forskes det mye på, men mye gjenstår før merkeeiere utnytter potensialet i å skape dynamiske og minnerike merkeopplevelser (Brasel & Hagtvedt, 2016). Formålet med artikkelen er å presentere sentrale effekter av digitalisering på merkeledelse. Digitaliseringen øker interaksjonen mellom merkeeiere og merkebrukere. Denne interaksjonen skaper en dynamikk som gir merkebrukere bedre mulighet til å påvirke merkeeiers valg av verdier og merkeelementer og til å sosialt forhandle om hva som utgjør merkets identitet. Artikkelen presenterer en modell som illustrerer hvordan merkeledelse i stadig større grad er et resultat av en dynamisk, gjensidig og iterativ samskapingsprosess som foregår mellom merkeeiere og merkebrukere. Artikkelen belyser også to forskningsretninger: (1) sensorisk markedsføring og sansebasert opplevelsesdesign, og (2) sosial identitetsteori som belyser dynamisk, prosessbasert og kollektiv identitetsutvikling både i og utenfor bedriften. Disse perspektivene er med på å forklare hvordan mange merker utvikles mot en mer dynamisk merkeidentitet som følge av mer fleksibel bruk av digitaliserte merkeelementer.

Hem, Leif Egil & Iversen, Nina Marianne (2020)

Merkelogoen som virkemiddel for å utvikle sterke merker

Magma forskning og viten, s. 68- 76.

Sterke merker gir bedrifter et konkurransefortrinn. Valg og utvikling av hensiktsmessige merkeelementer er viktig for å lykkes med å etablere og forsterke sterke merker. Merkeelementer er merkenavn, logo, webadresse, slagord, merkekarakter, lydlogo, pakning, farge, design, form og lukt. Merkelogoen er det mest fremtredende tekstuelle og/eller visuelle elementet ved et merke. Det er derfor viktig at det legges tilstrekkelig med tid og ressurser i arbeidet med å utvikle merkelogoen slik at denne fremstår som en integrert del av merket. Denne artikkelen gir en oversikt over merkelogoens betydning og presenterer en typologi for merkelogoen. Artikkelen tar også opp når det er nødvendig å foreta justeringer og oppdateringer av merkelogoen. I tillegg presenteres det et nytt begrep – midlertidige logoendringer. Den klassiske logolitteraturen har forfektet at logoer i minst mulig grad bør endres fordi kundene skal kunne fortsette å kjenne igjen merket over tid. Nye, digitale flater gjør det mulig å gjøre midlertidige endringer på merkelogoen på en kostnadseffektivt måte. Hvorvidt dette er en effektiv måte å underbygge en merkeposisjon på, er derimot uavklart. Artikkelen avsluttes derfor med en modell som stiller noen sentrale spørsmål som må avklares før man kan avdekke effekter av midlertidige logoendringer.

Hem, Leif Egil & Iversen, Nina Marianne (2019)

Hvordan påvirker været vårt forbruk?

Magma forskning og viten, 22(4), s. 23- 32.

Jacobsen, Jens Kristian Steen; Iversen, Nina Marianne & Hem, Leif Egil (2019)

Hotspot crowding and over-tourism: Antecedents of destination attractiveness

Annals of Tourism Research, 76, s. 53- 66. Doi: 10.1016/j.annals.2019.02.011 - Full text in research archive

This study develops a unique model capturing antecedents of place attractiveness in tourism hotspot crowding contexts. A structural equation model reveals three density dimensions: one destination image variable and two avoidance versus approach reactions that influence assessments of crowding attitude and destination appraisals. Perceived density dimensions affect destination appraisals with varying intensities and valences. Both positive and negative sentiments are present – the former as excitement, fun and conviviality resulting from peoplewatching and socialising, and the latter as discomfort and resentment resulting from personal space violations and reduced feelings of uniqueness. Many tourist types are included in this study in historic town centres and villages in iconic fjord landscapes in Norway. Cruise passengers are more crowding tolerant than self-organised travellers.

Iversen, Nina Marianne & Hem, Leif Egil (2018)

Effects of nature-based visitor motivations on appraisals of destination & attraction desirability: a Norwegian case study

Beta, 32(2), s. 204- 233. Doi: 10.18261/issn.1504-3134-2018-02-05

Iversen, Nina Marianne & Hem, Leif Egil (2018)

Spredning av delingstjenester

Magma forskning og viten, s. 37- 46.

Jakubanecs, Aleksandrs; Fedorikhin, Alexander & Iversen, Nina Marianne (2018)

Consumer responses to hedonic food products: Healthy cake or indulgent cake? Could dialecticism be the answer?

Journal of Business Research, 91, s. 221- 232. Doi: 10.1016/j.jbusres.2018.06.016

Iversen, Nina Marianne & Hem, Leif Egil (2016)

Markedsføring og delingsøkonomi : muligheter og utfordringer

Magma forskning og viten, 19(6), s. 49- 59.

Iversen, Nina Marianne; Hem, Leif Egil & Mehmetoglu, Mehmet (2016)

Lifestyle Segmentation of Tourists Seeking Nature- Based Experiences: The Role of Cultural Values and Travel Motives

Journal of Travel & Tourism Marketing, 33, s. 38- 66. Doi: 10.1080/10548408.2014.998359

The increasing globalization of markets and the criticality of reaching the right lifestyle segments make the relationship between personal motives and cultural values an important area for academic research and managerial practice. The authors seek to provide an understanding of this relationship in a tourism context, specifically in terms of the links between travel motivations and a set of cultural values – materialism, uncertainty avoidance, horizontal and vertical individualism, and horizontal and vertical collectivism. The study examined whether the importance ratings of cultural values differ across segments of tourists grouped on the basis of their travel motives. An Internet survey was used and the sample included 1546 potential tourists visiting the nature-based destination Fjord Norway. Results showed that travel motives and cultural values can serve as discriminators between lifestyle segments. The three motive segments were the nature and novelty, the status, and the relaxation segment. The segments evaluate the destination differently and vary in behavioral intentions.

Iversen, Nina Marianne (2015)

Markedsinnsikt i økotrender og norsk opprinnelse: En markedssegmenteringsanalyse av økomat-markedet i Norge.

Iversen, Nina Marianne; Hem, Leif Egil, Myskja, Bjørn Kåre & Iversen, Tor-Henning (red.). Norske Matvarer - Verdier, muligheter og utfordringer

Mæhle, Natalia; Iversen, Nina Marianne, Hem, Leif Egil & Otnes, Cele (2015)

Exploring consumer preferences for hedonic and utilitarian food attributes

British Food Journal, 117(12), s. 3039- 3063. Doi: 10.1108/BFJ-04-2015-0148

Iversen, Nina Marianne; Hem, Leif Egil, Myskja, Bjørn Kåre & Iversen, Tor-Henning (2015)

Norske Matvarer - Verdier, muligheter og utfordringer

Fagbokforlaget.

Kan vi stole på kvaliteten på maten vi kjøper? Hvor viktig er det at maten er produsert eller dyrket i Norge? I alle kulturer spiller maten en sentral rolle. Det å skaffe, tilberede og spise mat inngår i grunnleggende fellesskapshandlinger og er forbundet med lange tradisjoner. Men i vår tid blir matproduksjonen i stadig større grad teknologisert og globalisert. I denne boken drøfter forskere i biologi, økonomi og etikk flere sentrale spørsmål knyttet til denne utviklingen, bl.a.: - Hvor viktig er det for forbrukerne at ingrediensene er sunne, næringsrike eller uten rester av sprøytemidler? Lar vi «grønne verdier» styre våre produktvalg hvis varene koster mer? - I hvilken grad er det mulig å erstatte importerte matvarer med norske? Er det moralsk forsvarlig å beskytte norsk matproduksjon gjennom tollbarrierer og subsidier hvis det begrenser fattige lands muligheter til å konkurrere? - Hvorfor er genmodifisering så omstridt? Kan det løse problemene med matmangel? Gjennom de faglige bidragene og eksempler fra de deltakende bedriftenes arbeid med noen av disse temaene, gir boken et aktuelt innblikk i sentrale utfordringer for norsk matproduksjon.

Hem, Leif Egil; Iversen, Nina M. & Olsen, Lars Erling (2014)

Category characteristics' effects on brand extension attitudes: A research note

Journal of Business Research, 67(8), s. 1589- 1594. Doi: 10.1016/j.jbusres.2013.10.002

Bravo, Rafael; Iversen, Nina M. & Pina, Jose M (2011)

Expansion strategies for online brands going offline

Marketing Intelligence & Planning, 29(2), s. 195- 213. Doi: 10.1108/02634501111117629

Iversen, Nina M. & Hem, Leif Egil (2011)

Reciprocal transfer effects for brand extensions of global or local origin: evidence from Norway

International Marketing Review, 28(4-5), s. 365- 411. Doi: 10.1108/02651331111149949

Iversen, Nina M. & Hem, Leif Egil (2008)

Provenance associations as core values of place umbrella brands - A framework of characteristics

European Journal of Marketing, 42(5-6), s. 603- 626. Doi: 10.1108/03090560810862534

Originality/value - The article ends with a recommendation that researchers in place branding should carefully analyze provenance associations according to the suggested criteria.

Iversen, Nina Marianne; Bolann, Elin & Hem, Leif Egil (2006)

Norges omdømme.

Dagens næringsliv [Kronikk]

Iversen, Nina Marianne; Hem, Leif Egil & Bolann, Elin (2004)

Merkevaren Vestlandet.

Sunnmørsposten [Kronikk]

Blumenthal, Veronica; Landa-Mata, Iratxe, Iversen, Nina M., Hem, Leif E., Holmen, Rasmus Bøgh, Flotve, Bjørg Langset & Krohn, Christin (2023)

Evaluering av Fjord Norge AS

[Report]. Transportøkonomisk institutt.

Denne rapporten presenterer resultatene av en evaluering av landsdelsselskapet Fjord Norge AS (FjN). Selskapet dekker de tre vestlandsfylkene Vestland, Møre og Romsdal og Rogaland. Evalueringen er basert på en kombinasjon av dokumentanalyser, spørre¬undersøkelse, intervjuer med destinasjonsselskaper og samarbeidspartnere og innhentet statistikk knyttet til reiselivsutviklingen på Vestlandet. Rapporten fokuserer hovedsakelig på perioden 2018-2022 og resultatene er derfor delvis preget av pandemiårene. Evalueringen viser at Fjord Norge AS nå er nødt til å ta noen strategiske valg. Selskapet presterer godt på noen områder, slik som pressearbeid og bransjebearbeidelse, mens det på andre områder er behov for forbedring. Samtidig tvinger endringer i reiselivsbransjen og i utenforliggende strukturer fram et behov for et tydeligere og mer avgrenset fokus – framfor å forsøke å «gape over alt» slik dagens strategi delvis bærer preg av. Det er også et behov for en avklaring rundt roller og arbeidsfordeling mellom FjN og den øvrige reiselivsstrukturen på Vestlandet.

Blumenthal, Veronica; Farstad, Eivind, Haukeland, Jan Vidar, Hem, Leif Egil, Iversen, Nina Marianne, Lerfald, Merethe, Moe, Windy & Sagheim, Kristine Blekastad (2022)

CreaTur – Delingsøkonomi i Innlandet

[Report]. Høgskolen i Innlandet.

CreaTur er et forskningsprosjekt gjennomført i perioden 2019-2022 Hovedmålet med CreaTur er å undersøke hvordan delingsøkonomien kan øke verdiskaping og sysselsetting for Innlandets reiselivsbedrifter og kreative næringer.

Iversen, Nina Marianne; Bolann, Elin & Hem, Leif Egil (2019)

Self-congruence and Novelty as Drivers in Adventure Tourism.

[Academic lecture]. Australia and New Zealand Association for Leisure Studies Conference (ANZMAC) 2019.

Iversen, Nina Marianne; Bolann, Elin & Hem, Leif Egil (2019)

The Role of Novelty among Soft- and Hard Adventure Tourists.

[Academic lecture]. Australia and New Zealand Association for Leisure Studies Conference (ANZMAC) 2019.

Iversen, Nina Marianne; Bolann, Elin & Hem, Leif Egil (2019)

Drivers of Experience Value among Soft-, and Hard- adventure Tourists: The Role of Match with Self-image and Variety Seeking.

[Academic lecture]. The 7th International Adventure Conference 2019.

Walnum, Hans Jakob; Gössling, Stefan, Simonsen, Morten, Iversen, Nina Marianne, Hem, Leif Egil, Dybedal, Petter & Jacobsen, Jens Kristian Steen (2019)

Sustainable cruises: Understanding and optimizing people, planet and profit - Oppsummering og synteserapport

[Report]. Vestlandsforsking.

Iversen, Nina Marianne; Bolann, Elin & Hem, Leif Egil (2018)

Understanding the Role of the Self in Defining Motivations of the Adventure Tourist Traveller.

[Academic lecture]. The 6th International Adventure Conference 2018.

Iversen, Nina Marianne; Hem, Leif Egil & Jacobsen, Jens Kristian Steen (2018)

Perceived Crowding and Tourism: Promotion and Prevention Reactions

[Academic lecture]. ICIBIR Conference.

Jacobsen, Jens Kristian Steen; Iversen, Nina Marianne & Hem, Leif Egil (2018)

Perceptions of people density in tourism destinations

[Academic lecture]. 27th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research.

Iversen, Nina Marianne & Bolann, Elin (2016)

Skidestinasjoner som merkevare og deres markedstilpasning. Case: Destinasjon Myrkdalen.

Viken, Arvid (red.). Turisme: Destinasjonsutvikling

Iversen, Nina Marianne (2015)

Merkevarebygging i turismesektoren

Ellingsen, Kristen Albert & Blindheim, Trond (red.). Regional merkevarebygging

Hem, Leif Egil; Iversen, Nina Marianne & Bolann, Elin (2008)

The Host of Brand Extensions

[Academic lecture]. Latin American Advances in Consumer Research.

Olsen, Lars Erling; Iversen, Nina M. & Hem, Leif Egil (2007)

Feedback Effects of Brand Extensions: Are Flagship Products Less Vulnerable?

[Academic lecture]. Johan Arndts Markedsføringskonferanse.

Hem, Leif Egil; Iversen, Nina M. & Olsen, Lars Erling (2007)

A Pleasant Stay Depends on the Host: The Role of Characteristics of the Extension Category on Brand Extension Evaluations

[Academic lecture]. Thought Leaders International Conference on Brand Management.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2003 Norwegian School of Economics, NHH Ph.D Dr. Oecon.
1999 Norwegian School of Economics Master Cand. Merc.
1995 University of Surrey Master of Science
Work Experience
Year Employer Job Title
2017 - Present Høyskolen på Vestlandet Professor
2013 - Present BI Norwegian Business School Professor
2012 - Present Buskerud University College (HIBU) Professor
2008 - 2015 Samfunns- og Næringslivsforskning (SNF) Senior Researcher
2006 - 2010 NFR-prosjektet Allianse Vest, SNF Project leader
2007 - 2008 Norwegian School of Economics, NHH Associate Professor
2005 - 2007 Norwegian School of Economics, NHH Post.doc
2005 - 2006 BI Norwegian Business School Lecturer
2003 - 2004 Samfunns- og Næringslivsforskning (SNF) Researcher
1999 - 2003 Norwegian School of Economics, NHH PhD candidate
1998 - 1999 Samfunns- og Næringslivsforskning (SNF) Project co-worker
1996 - 1997 Possibility A.S. Project leader
1996 - 1996 Grand Hotell Terminus Manager of conference department
1995 - 1996 Norwegian University of Science and Technology, Plantebiosenteret Project co-worker