-
Employee Profile

Hugo Firmo

PhD Candidate - Department of Strategy and Entrepreneurship

Publications

Firmo, Hugo & Sjøvaag, Marit (2023)

Naturpositive mudringsmuligheter

Dagsavisen [Kronikk]

Firmo, Hugo & Sjøvaag, Marit (2023)

Naturpositive mudringsmuligheter - Ambisjonen om å minimere negative konsekvenser ved mudring er legitim, men utilstrekkelig

Dagsavisen [Internett]

Soldal, Olav B.; Firmo, Hugo & Skaldehaug, Espen Roy (2023)

Etterspurt: Nye finansverktøy for å verdsette en grønnere fremtid

Energi og Klima [Internett]

Bygballe, Lena Elisabeth; Firmo, Hugo & Kvålshaugen, Ragnhild (2021)

Nye forretningsmodeller for sirkulær økonomi i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE). En litteraturstudie.

[Report]. Handelsh√łyskolen BI.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2020 School of Business, Economics and Law (University of Gothenburg) MSc in Innovation and Industrial Management
2018 Instituto Superior Técnico (University of Lisbon) B.Sc.
Work Experience
Year Employer Job Title
2021 - Present BI Norwegian Business School PhD Candidate
2021 - 2021 BI Norwegian Business School Research Assistant