-
Employee Profile

Ragnvald Sannes

Senior Lecturer - Department of Strategy and Entrepreneurship

Biography

Sannes holds a Licentiate Degree in Business Administration from Stockholm School of Economics and a master of Science in Economics and Management from BI Norwegian School of Management. He works within the area of Information Technology Management and focus on the relationship between business and information technology. He do research, speaking and advisory consulting within these issues.

Research areas

Sannes' research goal is to contribute to a holistic understanding of the relationship between business and information technology, ranging from the organisational and managerial issues at the strategic level to the individual use of technology at the operational level. Research activities inlude IT strategy, IT governance, IT management and change, and self-service applications of technology in organisational and consumer contexts.

Teaching areas
Sannes' teaching include introductory courses in Strategy, Digital Business, Business Development and Technology, bachelor thesis seminars, and executive education in Strategic Business Development and Innovation.

Publications

Kolbjørnsrud, Vegard & Sannes, Ragnvald (2022)

Problemløsing med kunstig intelligens: Bruk av Spacemaker i tidligfase eiendomsutvikling

Praktisk økonomi & finans, 38(1), s. 47- 64. Doi: 10.18261/pof.38.1.4 - Full text in research archive

Intelligent teknologi brukes i stadig større grad til å støtte problemløsing i organisasjoner. I denne studien utforsker vi hva som skjer med komplekse problemløsingsprosesser når kunstig intelligens introduseres og hvordan samhandlingen menneske-maskin kan organiseres. Vi følger bruken av programvaren Spacemaker i tidligfase eiendomsutvikling i to store nordiske virksomheter; OBOS og Nordr. Programvaren brukes til å støtte, akselerere og forbedre design- og analysearbeidet. Konkret fører dette til flere og raskere iterasjoner, åpnere og mer involverende prosesser og grundigere vurderinger på et tidligere stadium. Dette øker den kollektive intelligensen i team av mennesker og maskiner utover det hver av partene kan klare på egen hånd. Vi diskuterer hvilke implikasjoner funnene våre har for innføring av teknologi, hvordan AI kan brukes til å åpne lukkede ekspertdrevne problemløsingsprosesser samt begrensingene slike systemer har og menneskers rolle i hybrid menneske-maskinsamhandling. I tillegg drøfter vi hva dette kan bety for norsk BAE-næring.

Kolbjørnsrud, Vegard; Kvålshaugen, Ragnhild & Sannes, Ragnvald (2020)

Strategiske gevinster ved robotisering i bygg- og anleggsnæringen

Praktisk økonomi & finans, 36(1), s. 18- 32. - Full text in research archive

Digitalisering er på full fart inn i bygg- og anleggsnæringen (BA-næringen). Prosjektstyring, konstruksjon og byggeprosess digitaliseres og de analoge byggetegningene erstattes av interaktive, digitale modeller som kan deles på tvers av fag og organisasjoner. Ny teknologi gir mange muligheter for å organisere arbeidet annerledes. Tungt og farlig arbeid kan blant annet erstattes av roboter. Digitale tvillinger av byggerier kan bidra til mange muligheter med tanke på effektivisering av byggeprosessen, forenkling av drift og vedlikehold og støtte til mye annen teknologi som for eksempel bruk av roboter. Denne artikkelen fokuserer på muligheter og betingelser for mer bruk av roboter i BA-næringen. Robotisering i BA-næringen forventes å mer enn doble seg allerede innen 2023 til $166 millioner, så her går utviklingen veldig fort.1 Innovasjoner i semi- og fullautomatiserte roboter kan hjelpe BA-næringen til å bygge mer effektivt (mindre sløsing, til lavere kostnader, raskere) og sikrere. Spørsmålet er hvordan robotisering kan gi gevinster og hva som er betingelsene for å utnytte potensialet som ligger i automatisering og robotisering av byggeprosess. Vi vil derfor undersøke hva roboter kan brukes til i byggeprosessen og hva som kreves av omstilling for å utnytte og få effekter av roboter. Vi har gjort en undersøkelse av hvilke type roboter som finnes som kan støtte verdiskapingen i byggeprosessen. Studien baserer seg på gjennomgang av litteratur om robotisering med spesielt fokus på BA-næringen.

Andersen, Espen & Sannes, Ragnvald (2018)

Er du klar for digitalisering?

Praktisk økonomi & finans, 34(3), s. 196- 213. Doi: 10.18261/issn.1504-2871-2018-03-04 - Full text in research archive

Andersen, Espen; Johnson, John Chandler, Kolbjørnsrud, Vegard & Sannes, Ragnvald (2018)

The data-driven organization: Intelligence at SCALE

Sasson, Amir (red.). At the Forefront, Looking Ahead: Research-Based Answers to Contemporary Uncertainties of Management

Evolving at an unprecedented pace, digital technologies promise to automate not only labor-intensive and repetitive work, but also the traditional and exclusive domain of educated humans—knowledge work. This is evident in the new ways of reaching customers and coordinating activities, as well as in the fact that companies conducting a business built on the new technologies now constitute the world’s largest enterprises. The presence and evolution of these companies challenge established divisions of labor between man and machine, and almost casually redraws the boundaries between industries. Machine learning and analytics challenge the managers leading and the managerial scientists studying organizations. Everybody says they want to be data driven—but what does a company really need to do to achieve that? This article will explore the managerial, organizational, and strategic implications of allowing an ever increasing number of organizational decisions to be taken not by managers employing intuition and common sense, but by algorithms and learning systems based on massive amounts of data derived from electronically based customer interactions. We argue that these companies can be thought of as “intelligent enterprises” with enhanced abilities to sense, comprehend, act, learn and explain (SCALE) their environment and their interactions with it. To acquire these capabilities, managers need to cede authority over some decisions while acquiring new capabilities and roles for themselves.

Andersen, Espen & Sannes, Ragnvald (2017)

Hva er digitalisering?

Magma forskning og viten, 20(6), s. 18- 24. - Full text in research archive

Sannes, Ragnvald & Andersen, Espen (2017)

Er norske bedrifter digitale sinker? :

Magma forskning og viten, 20(6), s. 43- 53. - Full text in research archive

Dam-Nielsen, Per-Jørgen; Sannes, Ragnvald & Vigeland, Dan (2013)

Er "teknisk gjeld" en hensiktsmessig metafor?

NOKOBIT: Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi, s. 215- 228.

Larsen, Tor Jermund & Sannes, Ragnvald (2011)

Publishing Academic Articles: The Diffusion of Intellectual Contribution from Small Local Events to the Larger International Professional Community

NOKOBIT: Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi, s. 131- 143.

People submit articles to conferences for many reasons. Yet, the research question raised in this article addresses the role of small, local conferences in creating an environment as the first publication step toward publication in international journals and conferences. Within this umbrella four propositions are forwarded, specifying aspects of: (1) the formal educational background of individual academicians, (2) the hiring policies of academic institutions, (3) citation pattern differences between authors with a Ph.D. and other formal academic background, and (4) citation pattern differences between articles solely published at the local conference and articles being re-published in an international outlet. Publications at NCIS served as the data base. The analyses yielded strong support to the four propositions.

Sannes, Ragnvald (2001)

Self-Service Banking: Value Creation Models and Information Exchange

Informing Science, 4(4), s. 139- 148.

Hellberg, Bengt Roland & Sannes, Ragnvald (1991)

Customs clearance and electronic data interchange

International Journal of Production Economics, s. 91- 101.

Heggernes, Tarjei Alvær & Sannes, Ragnvald (2019)

Ragnvald Sannes, Senter for digitalisering, BI

https://play.acast.com/s/digital-forretningsforstaelse [Internett]

Andersen, Espen; Johnson, Chandler, Kolbjørnsrud, Vegard & Sannes, Ragnvald (2018)

Smart nok for smarte organisasjoner?

Dagens næringsliv [Kronikk]

Andersen, Espen & Sannes, Ragnvald (2016)

Norske toppledere på bunn i digitalisering

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Sannes, Ragnvald (2011)

Hvorfor er IT i helsevesenet så vanskelig?

ComputerWorld Norge [Kronikk]

Sannes, Ragnvald (2000)

Kommentar om bank og kundeservice

? [Kronikk]

Sannes, Ragnvald (2000)

Kommentar om netthandel

? [Kronikk]

Sannes, Ragnvald (2000)

Slakter nettbankene

? [Kronikk]

Sannes, Ragnvald (2000)

Slakter nettbankene

Dagbladet [Kronikk]

Sannes, Ragnvald & Andersen, Espen (1)

Digitalisering : fra visjon til transformasjon!

Magma forskning og viten [Kronikk]

Sannes, Ragnvald (1)

12 fakta om UMTS

Næringslivets Ukeavis [Kronikk]

Kolbjørnsrud, Vegard & Sannes, Ragnvald (2023)

Solving Problems with Artificial Intelligence: Augmenting Design Work in Architecture and Property Development

[Academic lecture]. 5th Nordic Workshop on Digital Foundations of Business, Operations, Strategy, and Innovation.

Andersen, Lars Espen & Sannes, Ragnvald (2019)

Norske digitaliseringscase

[Article in business/trade/industry journal]. Magma forskning og viten, s. 12- 13.

Brønn, Peggy Simcic; Buhmann, Alexander, Sannes, Ragnvald & Torp, Øyvind (2017)

Successful use of technology in corporate communications

[Popular scientific article]. Communication for Leaders, 4(2), s. 6- 7.

Sannes, Ragnvald & Langeggen, Dagmar (2014)

Studenter og digitale tekster

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Mårtensson, Pär & Sannes, Ragnvald (2011)

Real Learning through Real Projects for Management Students: Project-Based Learning for Innovation and Change

[Academic lecture]. Nordic Academy of Management.

Sannes, Ragnvald (2005)

Dataanalyse og statistikk. En praktisk innføring for diplom- og prosjektoppgaver.

[Textbook]. BI Nettstudier.

Sannes, Ragnvald (2001)

Customer channel choices in retail banking: A test of individual differences for transactional services

[Academic lecture]. NOKOBIT-2000.

Sannes, Ragnvald & Kyvik, Harald (2000)

En kartlegging av norske bankers Internettkontor: En ekspertbedømmelse

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Eikebrokk, Tom Roar; Sørebø, Øystein, Sørebø, Øystein & Sannes, Ragnvald (2000)

Technology Acceptance in Situations with Alternative Technologies

[Academic lecture]. Norsk konferanse for organisasjoners bruk av IT (NOKOBIT).

Sørebø, Øystein; Sørebø, Øystein, Eikebrokk, Tom Roar & Sannes, Ragnvald (1998)

Technology acceptance in situations with alternative technologies

[Academic lecture]. NOKOBIT 1998 - Norsk Konferanse for Organisasjoners Bruk av Informasjonsteknologi.

Artikkelen utvikler en modell for forståelse av brukeraksept i flervalgssituasjoner. Utgangspunktet er modellen "Technology Acceptance Model" av Davis (1989), som anvendes til å forklare aksept av programvare. Modellen er kun anvendt til å forklare aksept i situasjoner hvor det ikke finnes alternativer. Forfatterne tilpasser modellen til flervalgssituasjoner og tester den empirisk. The Technology Acceptance Model (TAM) has been widely used to predict users' acceptance of computer technology based on perceived usefulness and ea of use. However, the empirical tests of this model have given mixed and inconclusive results. In part, this may be due to the fact that the tests generally have treated every setting analogous with a one choice situation, that is, a situation where the user has no alternatives to choose among. In this paper, it is argued for that some situations are opposite, i.e. multiple-choice situations involving several technologies, and that these situations require a particular approach. To address this issue, the paper reports on a study of white-collar workers in a Norwegian oil com pany where users could choose among several technologies when they communicate with others. The setting provides empirical data for assessing how well TAM explains the usage of the different communication technologies when the situation is treated as a one choice situation versus a multiple-choice situation. The results demonstrate that TAM explains the usage behavior for 6 out of 7 technologies better when th

Hellberg, Bengt Roland & Sannes, Ragnvald (1990)

Improvements in Production Economics - Customs Clearance by EDI

[Report]. BI: Arbeidsnotat 1990/16, Bedritsøkonomisk Institutt (BI).

Hellberg, Bengt Roland & Sannes, Ragnvald (1990)

Improvements in Prodution Economics - Customs Clearance by EDI

[Academic lecture]. 6th Int. Working Seminar on Production Economics.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
1992 Stockholm School of Economics Ph.Lic
1986 BI Norwegian School of Economics Master
Work Experience
Year Employer Job Title
2009 - Present BI Norwegian Business School Senior Lecturer
2010 - 2011 The Ministry of Agriculture and Food Senior Advisor
1995 - 2009 BI Norwegian Business School Assistant Professor
2008 - 2008 The Ministry of Agriculture and Food Senior Advisor
1992 - 2003 Institute for Management of Innovation and Technology (IMIT) Researcher (project basis)
1992 - 1995 Institute for Management of Innovation and Technology (IMIT) Project administration
1990 - 1994 Stockholm School of Economics Lecturer
1987 - 1990 BI Norwegian Business School Research assistant
1982 - 1986 Berkel A/S IT Consultant
1980 - 1982 Berkel A/S Junior Accountant