-
Employee Profile

Vegard Kolbjørnsrud

Associate Professor - Department of Strategy and Entrepreneurship

Biography

Vegard is an Associate Professor in Strategy at BI Norwegian Business School and a Senior Research Fellow with Accenture. He is researching and teaching on strategy, new organizational forms, digitalization, and business models. His areas of expertise also include governance and organization design, communities and crowdsourcing, open innovation, digital strategy as well as the impact of AI on management. Vegard is responsible for the National Top Management Program in Healthcare together with Bjørn Erik Mørk and Academic Coordinator for the Executive MBA Digital track.

Vegard has recently published in journals like Harvard Business Review, Strategic Organization, and Journal of Organization Design and his research has been covered in national and international news media such as Forbes, Socialter, Aftenposten, Dagens Næringsliv, NRK P1, and Kapital. He is a frequently used speaker at business and academic conferences and seminars in Norway and abroad.

Vegard has 16 years of strategy consulting experience from Accenture where he has done more than 30 strategy, business development, and improvement projects for clients across digital media, telecom, and IT/high tech industries, as well as in public administration.

Vegard holds a PhD in strategic management from BI Norwegian Business School (2014). His PhD project is on governance and organization of collaborative communities within the domains of enterprise IT analytics, sustainable products and services, drug discovery, and digital marketing and communication. Vegard also holds a “Siviløkonom” (1998) and Master of Science in Strategy (1999) degrees from the BI Norwegian Business School.

Publications

Kolbjørnsrud, Vegard (2023)

Organizing intelligent digital actors

Snow, Charles C. & Fjeldstad, Øystein Devik (red.). Designing Adaptive Organizations

Kolbjørnsrud, Vegard (2023)

Designing the Intelligent Organization: Six Principles for Human-AI Collaboration

California Management Review, 66(2), s. 44- 64. Doi: 10.1177/00081256231211020 - Full text in research archive

This article presents principles and practical guidelines for how managers can succeed in growing the intelligence of their organizations by harnessing the complementary strengths of humans and artificial intelligence (AI). Organizational intelligence is the ability of collectives of intelligent human and digital actors to solve problems and adapt. Six principles for human-AI collaboration in organizations are explored—addition, relevance, substitution, diversity, collaboration, and explanation—and how they play out in leading organizations is discussed. Finally, practical guidelines are outlined for how leaders can enable their organizations to successfully make the change.

Kolbjørnsrud, Vegard & Sannes, Ragnvald (2022)

Problemløsing med kunstig intelligens: Bruk av Spacemaker i tidligfase eiendomsutvikling

Praktisk økonomi & finans, 38(1), s. 47- 64. Doi: 10.18261/pof.38.1.4 - Full text in research archive

Intelligent teknologi brukes i stadig større grad til å støtte problemløsing i organisasjoner. I denne studien utforsker vi hva som skjer med komplekse problemløsingsprosesser når kunstig intelligens introduseres og hvordan samhandlingen menneske-maskin kan organiseres. Vi følger bruken av programvaren Spacemaker i tidligfase eiendomsutvikling i to store nordiske virksomheter; OBOS og Nordr. Programvaren brukes til å støtte, akselerere og forbedre design- og analysearbeidet. Konkret fører dette til flere og raskere iterasjoner, åpnere og mer involverende prosesser og grundigere vurderinger på et tidligere stadium. Dette øker den kollektive intelligensen i team av mennesker og maskiner utover det hver av partene kan klare på egen hånd. Vi diskuterer hvilke implikasjoner funnene våre har for innføring av teknologi, hvordan AI kan brukes til å åpne lukkede ekspertdrevne problemløsingsprosesser samt begrensingene slike systemer har og menneskers rolle i hybrid menneske-maskinsamhandling. I tillegg drøfter vi hva dette kan bety for norsk BAE-næring.

Kolbjørnsrud, Vegard; Kvålshaugen, Ragnhild & Sannes, Ragnvald (2020)

Strategiske gevinster ved robotisering i bygg- og anleggsnæringen

Praktisk økonomi & finans, 36(1), s. 18- 32. - Full text in research archive

Digitalisering er på full fart inn i bygg- og anleggsnæringen (BA-næringen). Prosjektstyring, konstruksjon og byggeprosess digitaliseres og de analoge byggetegningene erstattes av interaktive, digitale modeller som kan deles på tvers av fag og organisasjoner. Ny teknologi gir mange muligheter for å organisere arbeidet annerledes. Tungt og farlig arbeid kan blant annet erstattes av roboter. Digitale tvillinger av byggerier kan bidra til mange muligheter med tanke på effektivisering av byggeprosessen, forenkling av drift og vedlikehold og støtte til mye annen teknologi som for eksempel bruk av roboter. Denne artikkelen fokuserer på muligheter og betingelser for mer bruk av roboter i BA-næringen. Robotisering i BA-næringen forventes å mer enn doble seg allerede innen 2023 til $166 millioner, så her går utviklingen veldig fort.1 Innovasjoner i semi- og fullautomatiserte roboter kan hjelpe BA-næringen til å bygge mer effektivt (mindre sløsing, til lavere kostnader, raskere) og sikrere. Spørsmålet er hvordan robotisering kan gi gevinster og hva som er betingelsene for å utnytte potensialet som ligger i automatisering og robotisering av byggeprosess. Vi vil derfor undersøke hva roboter kan brukes til i byggeprosessen og hva som kreves av omstilling for å utnytte og få effekter av roboter. Vi har gjort en undersøkelse av hvilke type roboter som finnes som kan støtte verdiskapingen i byggeprosessen. Studien baserer seg på gjennomgang av litteratur om robotisering med spesielt fokus på BA-næringen.

Kolbjørnsrud, Vegard (2018)

Collaborative organizational forms: on communities, crowds, and new hybrids

Journal of Organization Design, 7(11), s. 1- 21. Doi: 10.1186/s41469-018-0036-3 - Full text in research archive

In this article, I examine collaborative organizational forms in terms of their institutional properties and the mechanisms by which they solve the universal problems of organizing. Based on three ideal forms—markets, hierarchies, and communities—I propose a framework for analyzing and mapping organizational forms. The framework expands our understanding of the ideal forms and derives a set of analytically distinct hybrids at the intersection of the ideal types. The framework also specifies the main conditions that drive organizations to change form and move toward another hybrid or ideal form. The theoretical review of collaborative organizational forms is illustrated and informed by three empirical cases of new forms within the domains of drug discovery, software development, as well as professional services. Further, I discuss plural forms and the role of hierarchy in collaborative forms. Finally, I outline implications for research and practice in terms of comparative analysis of organizational forms, the role of crowds, as well as the interplay between new technologies and new organizational forms.

Andersen, Espen; Johnson, John Chandler, Kolbjørnsrud, Vegard & Sannes, Ragnvald (2018)

The data-driven organization: Intelligence at SCALE

Sasson, Amir (red.). At the Forefront, Looking Ahead: Research-Based Answers to Contemporary Uncertainties of Management

Evolving at an unprecedented pace, digital technologies promise to automate not only labor-intensive and repetitive work, but also the traditional and exclusive domain of educated humans—knowledge work. This is evident in the new ways of reaching customers and coordinating activities, as well as in the fact that companies conducting a business built on the new technologies now constitute the world’s largest enterprises. The presence and evolution of these companies challenge established divisions of labor between man and machine, and almost casually redraws the boundaries between industries. Machine learning and analytics challenge the managers leading and the managerial scientists studying organizations. Everybody says they want to be data driven—but what does a company really need to do to achieve that? This article will explore the managerial, organizational, and strategic implications of allowing an ever increasing number of organizational decisions to be taken not by managers employing intuition and common sense, but by algorithms and learning systems based on massive amounts of data derived from electronically based customer interactions. We argue that these companies can be thought of as “intelligent enterprises” with enhanced abilities to sense, comprehend, act, learn and explain (SCALE) their environment and their interactions with it. To acquire these capabilities, managers need to cede authority over some decisions while acquiring new capabilities and roles for themselves.

Kolbjørnsrud, Vegard (2017)

Kunstig intelligens og lederens nye jobb

Magma forskning og viten, 2017(6), s. 33- 42.

Kunstig intelligens (Artificial Intelligence, AI), IT-applikasjoner som kan sanse, forstå, handle og lære, forventes å få stor innvirkning på alle deler av arbeidslivet, også for ledere på alle nivåer. Denne studien fokuserer på hvordan kunstig intelligens kommer til å påvirke lederes jobb, og hvordan ledere og virksomheter kan forberede seg. Den er basert på en spørreundersøkelse blant 1 770 ledere i 14 land og intervjuer med 37 toppledere med ansvar for digitalisering. Vi finner at ledere bruker over halvparten av tiden sin på administrative oppgaver som intelligente maskiner kan gjøre for dem i fremtiden. Etter hvert som administrative rutineoppgaver automatiseres, blir oppgaver som krever dømmekraft, kreativitet og sosial kompetanse, stadig viktigere. Intelligente systemer vil spille en viktig rolle her også, men da som støtte, korrektiv og sparringpartner. Vi finner signifikante variasjoner i holdninger og forventninger til AI på tvers av ledernivåer og geografi, noe som kan få betydelige implikasjoner for hvordan virksomheter kan og bør ta i bruk slike teknologier. Nordiske ledere er blant de mest skeptiske til å ta i bruk og stole på kunstig intelligens. Implikasjonene oppsummeres i fem konkrete råd til ledere og virksomheter.

Kolbjørnsrud, Vegard (2017)

Agency problems and governance mechanisms in collaborative communities

Strategic Organization, 15(2), s. 141- 173. Doi: 10.1177/1476127016653727

Kolbjørnsrud, Vegard; Amico, Richard & Thomas, Robert J. (2017)

Partnering with Al: How organizations can win over skeptical managers

Strategy & Leadership, 45(1), s. 37- 43. Doi: 10.1108/SL-12-2016-0085

Kolbjørnsrud, Vegard; Amico, Richard & Thomas, Robert J. (2016)

How Artificial Intelligence Will Redefine Management

Harvard Business Review

Kolbjørnsrud, Vegard & Bang, Tor (2023)

Kunstig intelligens i utdanning: Hvordan bør vi forholde oss til AI? Podkast i serien "Aktualitet og samfunn"

Handeslhøyskolen BI podcast [Internett]

Kolbjørnsrud, Vegard (2023)

BI-forsker: Slik vil kunstig intelligens forandre lederrollen, 3 råd til ledere

Dagens Perspektiv [Fagblad]

Kolbjørnsrud, Vegard (2023)

På lag med maskinene

Lederne [Internett]

Kolbjørnsrud, Vegard; Martinkenaite, Ieva & Kjuus, Johanne (2023)

Hvordan kommer kunstig intelligens til å påvirke måten vi jobber og leder på? Podkast, episode 103

Abelia [Internett]

Kolbjørnsrud, Vegard; Lund, Kristin Skogen & Borgen, Thomas (2022)

Strategy as Practice: Big and Agile Organizations

Handeslhøyskolen BI podcast [Internett]

Kolbjørnsrud, Vegard (2019)

Designe smidige og smarte organisasjoner

SmidigDig 2019 [Internett]

Kolbjørnsrud, Vegard (2019)

Fra stive strukturer til raske team

Dagens Perspektiv [Fagblad]

Kolbjørnsrud, Vegard (2019)

- Kan vi forvente at offentlig sektor blir smidig og smart?

HR Norge [Internett]

Kolbjørnsrud, Vegard (2019)

Slik gjør du organisasjonen smidigere

BI Business Review [Internett]

Kolbjørnsrud, Vegard (2019)

Samfunnet trenger smidigere bedrifter der ansatte får mer frihet

Forskning.no [Fagblad]

Kolbjørnsrud, Vegard (2019)

Hvordan designe smidige og smarte organisasjoner?

BI Business Review [Internett]

Kolbjørnsrud, Vegard (2018)

Digitization opens vast opportunities for agile businesses, but most are rigged for stability and control

Accenture [Internett]

Andersen, Espen; Johnson, Chandler, Kolbjørnsrud, Vegard & Sannes, Ragnvald (2018)

Smart nok for smarte organisasjoner?

Dagens næringsliv [Kronikk]

Kolbjørnsrud, Vegard (2018)

Emerging Economies 'More Open' To AI For Business Management

Forbes [Fagblad]

Kolbjørnsrud, Vegard (2018)

Digitalisering utfordrer lederne i kraftnæringen

EnergiNorge.no [Internett]

Kolbjørnsrud, Vegard (2018)

How artificial intelligence will change leadership

BI Business Review [Internett]

Kolbjørnsrud, Vegard (2018)

Hvordan endrer kunstig intelligens lederjobben?

Interimleder Blogg [Internett]

Kolbjørnsrud, Vegard (2018)

Automatisering gir muligheter

Finago Blogg [Internett]

Kolbjørnsrud, Vegard (2018)

– Hva blir advokatbransjens svar på Airbnb?

Advokatbladet [Fagblad]

Kolbjørnsrud, Vegard (2018)

Oslo Legal Tech Meetup: Hvilke applikasjonsområder har kunstig intelliges for jus?

Aktiv Debatt Web-TV [Internett]

Kolbjørnsrud, Vegard (2018)

Mon RH est une machine

Socialter [Fagblad]

Kolbjørnsrud, Vegard (2017)

HR i fremtiden

NHO Medlem @ genfk [Internett]

Kolbjørnsrud, Vegard (2017)

Sundin kliver fram i det digitala

Folkbladet [Avis]

Kolbjørnsrud, Vegard (2017)

Nordiske ledere mest skeptiske til å ta i mot råd fra roboter

Dagens Perspektiv [Internett]

Kolbjørnsrud, Vegard (2017)

Digital transformasjon – transformasjon av lederskap og betydning av kunstig intelligens

Difi Web TV (Digitaliseringskonferansen) [Internett]

Kolbjørnsrud, Vegard (2017)

Robotene kommer, enten vi vil det eller ikke

Handelshøyskolen BI [Internett]

Kolbjørnsrud, Vegard (2017)

Hvordan endrer kunstig intelligens lederjobben?

BI Business Review [Internett]

Kolbjørnsrud, Vegard (2017)

Flere kvinner blir valgt når roboten rekrutterer

Dagens Næringsliv [Avis]

Kolbjørnsrud, Vegard (2017)

Når roboter rekrutterer

NRK P2 [Radio]

Kolbjørnsrud, Vegard (2017)

– Går glipp av mye når man bare jakter på utadvendte jobbkandidater

Dagens Næringsliv [Avis]

Kolbjørnsrud, Vegard (2017)

Teknologi og menneskelighet

Abelia [Internett]

Kolbjørnsrud, Vegard (2017)

Blir fremtiden som Westworld?

Handelshøyskolen BI [Internett]

Kolbjørnsrud, Vegard (2017)

Nordiske ledere mest skeptiske til å ta i mot råd fra roboter

Ukeavisen Ledelse [Fagblad]

Kolbjørnsrud, Vegard (2017)

Bytter ut kampanjer med data

Dagens Næringsliv [Avis]

Kolbjørnsrud, Vegard (2017)

Her er egenskapene ledere trenger å utvikle når teknologien overtar rutinejobbene

HR Norge [Internett]

Kolbjørnsrud, Vegard (2017)

Ønsker du å lykkes med kunstig intelligens?

BI Business Review [Internett]

Kolbjørnsrud, Vegard (2017)

Klar for å jobbe med maskiner?

BI Business Review [Internett]

Kolbjørnsrud, Vegard (2017)

Norske sjefer er skeptiske til kunstig intelligens

Forskning.no [Internett]

Kolbjørnsrud, Vegard (2016)

Цифровые технологии и роботы за пять лет лишат работы до 5 млн человек в развитых странах мира

PRIME [Internett]

Kolbjørnsrud, Vegard (2016)

Skeptisk til kunstig intelligens

Dagens næringsliv [Kronikk]

Norske ledere er verdens mest skeptiske i synet på kunstig intelligens, og også blant de minst kunnskapsrike, viser en fersk studie.

Kolbjørnsrud, Vegard (2016)

也许明天你公司的CEO,只是一台人工智能设备

BI Fudan [Internett]

Kolbjørnsrud, Vegard (2016)

Jobber hvorsomhelst nårsomhelst

Kapital [Fagblad]

Kolbjørnsrud, Vegard (2016)

Scene fra en helt vanlig norsk arbeidsplass i 2035

Bergens Tidende [Avis]

Kolbjørnsrud, Vegard (2016)

Dette er din nye sjef

Aftenposten [Avis]

Kolbjørnsrud, Vegard (2016)

Er roboter fremtidens ledere?

Laagendalsposten [Avis]

Kolbjørnsrud, Vegard (2015)

Ble doktor på jobb

Kapital [Fagblad]

Kolbjørnsrud, Vegard (2015)

Robotene banker på

Dagens Næringsliv [Avis]

Kolbjørnsrud, Vegard (2015)

Roboter får lederambisjoner

Dagens Næringsliv [Avis]

Kolbjørnsrud, Vegard (2015)

– En robot i ledergruppen høres jo litt sci-fi ut

Hegnar.no [Internett]

Kolbjørnsrud, Vegard (2015)

Intelligente maskiner i styrerommet og på arbeidsplassen

NRK P1, Norgesglasset [Radio]

Kolbjørnsrud, Vegard (2015)

Roboter kommer inn i ledergruppen

Ukeavisen Ledelse [Fagblad]

Kolbjørnsrud, Vegard (2015)

Nordmenn stoler ikke på roboter

Dagens Næringsliv [Avis]

Kolbjørnsrud, Vegard (2014)

Doktorgrad i samarbeid

bi.no [Internett]

Kolbjørnsrud, Vegard (2014)

Nøtteknekkere i nettverk

BI Business Review [Tidsskrift]

Kolbjørnsrud, Vegard (2014)

Organisering av samarbeid i stor skala

Forskningsradet.no [Internett]

Kolbjørnsrud, Vegard (2014)

Stadig flere jobber i nettverk uten sjefer

Forskning.no [Tidsskrift]

Kolbjørnsrud, Vegard (2014)

Collaborative communities – problem solvers without bosses

Sciencenordic.com [Tidsskrift]

Kolbjørnsrud, Vegard (2014)

Problem solvers without bosses

BI Business Review [Tidsskrift]

Eik-Nes, Torbjørn & Kolbjørnsrud, Vegard (1)

Tre nøkler til fremtidens arbeidsplass

Dagens næringsliv [Kronikk]

De som skal lykkes med å tiltrekke seg talentene, må tilby fleksibilitet – én løsning passer ikke alle. Lederne må evne å skape gode fellesskap også i en digital, grenseløs arbeidshverdag.

Kolbjørnsrud, Vegard (2023)

Building Digitally Enabled Relational Ecosystems for Social Value Creation

[Academic lecture]. Academy of Management Annual Meeting, PDW.

Reinsberger, Kathrin; Kolbjørnsrud, Vegard & Mehner, Barbara (2023)

Exploratory expert search in technology-intensive industries: learning strategies and their effects in uncovering viable need-solution pairs

[Academic lecture]. EGOS.

Kolbjørnsrud, Vegard & Sannes, Ragnvald (2023)

Solving Problems with Artificial Intelligence: Augmenting Design Work in Architecture and Property Development

[Academic lecture]. 5th Nordic Workshop on Digital Foundations of Business, Operations, Strategy, and Innovation.

Kolbjørnsrud, Vegard (2023)

Solving Problems with Artificial Intelligence: Augmenting Design Work in Architecture and Property Development

[Academic lecture]. House of Innovation research seminar.

Kolbjørnsrud, Vegard (2023)

Leading with machines on your team

[Academic lecture]. HLT fagdag.

Kolbjørnsrud, Vegard & Rademaker, Cecilia H. Alijda (2019)

Automation and location choice in international operations

[Academic lecture]. Frontiers in International Business 2019.

Kolbjørnsrud, Vegard & Rademaker, Cecilia H. Alijda (2019)

Automation and location choice in international operations

[Academic lecture]. Strategic Management Society Annual Meeting.

Kolbjørnsrud, Vegard (2019)

Making your organization more collaborative

[Article in business/trade/industry journal]. BI Business Review

Harrison, Debbie; Huemer, Lars, Andersen, Espen, Kolbjørnsrud, Vegard & Swärd, Anna (2018)

Deliberate network orchestration and deliberate non- network strategizing: Developing seamless travel experiences.

[Academic lecture]. IMP Marseilles.

Kolbjørnsrud, Vegard & Swärd, Anna (2018)

Analyse av operatør- og partnersamarbeidet for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus

[Report]. BI Norwegian Business School.

Kolbjørnsrud, Vegard & Fjeldstad, Øystein Devik (2018)

Organizing Large-Scale Distributed Problem Solving: the Case of Collaborative Drug Discovery

[Academic lecture]. Strategic Management Society Special Conference on Sharing Strategies for the Connected World.

Kolbjørnsrud, Vegard (2018)

Collaborative Organizational Forms: On Communities, Crowds, and New Hybrids

[Academic lecture]. Journal of Organization Design Conference: New Trends in Organization Design.

Kolbjørnsrud, Vegard & Skjølsvik, Tale (2017)

The on-demand workforce: Emerging business models and organizational approaches for using online labor markets.

[Academic lecture]. Intstituttseminar Handelshøgskolen i Stockholm.

Kolbjørnsrud, Vegard; Amico, Richard & Thomas, Robert J. (2016)

A.I. Could Liberate 50% of Managers' Time

[Popular scientific article]. Harvard Business Review

Kolbjørnsrud, Vegard (2016)

Keeping AI at arm's length

[Popular scientific article]. Outlook

Despite the promise of artificial intelligence, Europe’s managers aren’t yet ready to embrace it.

Kolbjørnsrud, Vegard; Amico, Richard & Thomas, Robert J. (2016)

The promise of artificial intelligence: Redefining management in the workforce of the future

[Report]. Accenture Institute for High Performance.

Kolbjørnsrud, Vegard (2015)

Manager and machine: The future of cognitive computing in management

[Academic lecture]. European Conference on Computer Supported Cooperative Work.

Kolbjørnsrud, Vegard (2015)

Agency problems and governance mechanisms in collaborative communities

[Academic lecture]. Strategic Organization Special Issue Conference on Organizing Crowds and Innovation.

Kolbjørnsrud, Vegard (2015)

Doktorgradsprofilen

[Article in business/trade/industry journal]. Magma forskning og viten, 18(3), s. 73- 73.

Kolbjørnsrud, Vegard & Fjeldstad, Øystein Devik (2013)

Collaborative drug discovery: Governing large-scale distributed problem solving

[Academic lecture]. 2nd SMS India Special Conference 2013.

Kolbjørnsrud, Vegard (2013)

Organization design and strategic action in collaborative communities

[Academic lecture]. 33rd SMS Annual International Conference.

Bøe, Anne; Kolbjørnsrud, Vegard & Knudsen, Petter (2008)

Deal shaping: How to execute sales programs that improve your customers' business value

[Article in business/trade/industry journal]. Outlook

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2014 BI Norwegian Business School PhD
1999 BI Norwegian Business School Master of Science
1998 BI Norwegian Business School M.A. in Business Economics
Work Experience
Year Employer Job Title
2020 - Present BI Norwegian Business School Associate professor
2020 - Present Norwegian Church Aid Board member, deputy chair person
2016 - Present Accenture Senior Research Fellow
2016 - 2020 BI Norwegian Business School Assistant professor
2015 - 2016 Accenture Institute for High Performance Senior Research Fellow
2000 - 2016 Accenture Senior Manager
2010 - 2014 BI Norwegian Business School PhD Candidate
2004 - 2009 TV Inter AS Chairman of the Board
1999 - 2000 The Norwegian Royal Guard Corporal
1997 - 1999 BI Norwegian Business School Researcher and Program Coordinator