Faculty Profile

Jo Albertsen Saakvitne

Visiting phd candidate - Department of Finance

Publications

Saakvitne, Jo Albertsen & Bjønnes, Geir Høidal (2015)

Hva skjer med det nordiske kraftderivatmarkedet om aktørene ikke får stille sikkerhet gjennom bankgarantier?

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 8, s. 39- 48.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2012 Handelshøyskolen BI Master of Science
Work Experience
Year Employer Job Title
2014 - Present BI Norwegian Business School PhD Candidate