Excerpt from course description

-2913 Corporate and Business Taxation

Introduction

Gjennom dette programmet vil du få detaljert kunnskap om samspillet mellom skatt, regnskap og verdsettelse. Du vil videre se sammenhengen mellom reglene for beskatning av eiere og næringsvirksomhet, og de internasjonale faktorer som påvirker disse slik som for eksempel EØS-retten. Programmet vil også ta for seg forholdet mellom regnskap og skatt, samt begrensninger EØS-avtalen setter for norsk beskatning. Dette programmet kan inngå i graden Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett.

Course content

Regnskapsforståelse og –analyse

 • Verdsettelse
 • Regnskapsmodeller – forskjellskjemaet og utsatt skatt
 • Bokføringsloven
 • Finansielle instrumenter
 • Valg av selskapsform – skattekonsekvenser
 • Aksjonærmodell
 • Deltagermodell
 • Fritaksmetode
 • Foretaksmodell
 • Transaksjoner mellom selskap og deltagere
 • Skattefrie institusjoner
 • Komparative perspektiver på selskapsbeskatning
 • Indre selskaper
 • immaterielle driftsmidler
 • Fordringer, varer og franchising
 • Praktisk rettskildebruk – søk i databaser

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.