Excerpt from course description

-2923 Value Added Taxation - Basic subjects and EU VAT

Introduction

Gjennom dette programmet vil du få detaljert kunnskap om hvordan MVA-reglene på de mest vanlige sakskompleksene som oppstår innenfor MVA området. Du vil videre få inngående kunnskap om de ulike reglene i MVA-lovgivningen virker i sammenheng. Dette vil gjøre deg i stand til å forstå og analysere næringslivets til tider komplekse avgiftsplanlegging og avgiftsforvaltningens mottiltak. Endelig vil dette kurset gi studentene inngående innblikk og forståelse for de norske merverdiavgiftsreglene i et internasjonalt perspektiv.

Course content

 • Rettskildene, mva-loven og mva-forskriften
 • Merverdiavgiftsreformen 2001
 • EUs merverdiavgiftsdirektiv, hovedregler og forskjeller
 • Grunnleggende vilkår avgiftsplikt
 • Subjektkravet
 • Transaksjonskravet
 • Objektkravet til vare og tjeneste
 • Fradragsrett
 • Relevans
 • Tilordning
 • Foreldelse
 • Uttaksregler
 • Fast eiendom
 • Frivillig registrering
 • Justeringsregler
 • Organisasjonsforhold og MVA
 • Omorganisering – fusjon og fisjon
 • Fellesregistrering
 • Gjennomskjæring
 • Tidfesting
 • Bokføringskrav
 • Betalingsregler
 • Sanksjoner - etterberegning
 • Klage

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.