Excerpt from course description

Impact Technologies

Introduction

Komplett kursbeskrivelse vil være klar sommeren 2021.

Kommunikasjon med kunder og andre interessenter foregår ofte i egne applikasjoner (app-er). Vi har en app for det meste i dag, og du som student skal lære om hvordan en app utvikles, hva en som utgjør en god app og hvilke bruksområder en app potensielt kan ha. Prinsipper for god interaksjonsdesign skal følges, og app-en skal være en ferdig prototype.  

Course content

  • Basisprinsipper for utvikling av applikasjoner, interaksjonsdesign og innovasjon
  • Kommunikasjon- og transaksjonsplattformer, betaling og sikkerhet
  • Teknologi og trender: AI, ML, VR, blokkjeder, chatboot etc.

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.