Excerpt from course description

Accounting for Decision-makers

Introduction

Har din karriere resultert i økt ansvar og beslutningsmyndighet?
Føler du behov for å bedre din forståelse av de økonomiske sammenhengene i din virksomhet?

Forståelse av økonomiske sammenhenger og problemstillinger er essensielt for alle beslutningstakere i en organisasjon. Å finne fram til økonomisk bærekraftige løsninger er en vesentlig del av det å drifte en virksomhet.

Programmet "Økonomi for beslutningstakere" inngår i det bedriftsøkonomiske fagområdet og består av temaer innenfor økonomistyring, finans, regnskap, mikroøkonomi og metode, temaer som på en naturlig og pedagogisk måte er knyttet sammen for å gi deltakerne et helhetsbilde av hvordan bedriftsøkonomi kan og bør anvendes i beslutningssammenhenger. Med økende grad av digitalisering i mange bransjer forventes det raskere og bedre beslutninger. Det stilles derfor stadig strengere krav til kunnskap og ferdigheter knyttet til det å ta gode beslutninger, dette gjelder såvel nasjonale om internasjonale selskaper.

Course content

Module 1 Managerial challenges and economic supervision
Module 2 Target-oriented management and activity-based understanding of
costs
Module 3 Strategic decisions
Module 4 Simulation game
Module 5 Accounts analysis, credit rating and working capital management
Module 6 Performance assessments and presentation of term papers

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.