-
Excerpt from course description

Applied Economics for Managers - Company and Market

Introduction

Temaene i dette masterprogrammet er hentet fra bedriftsøkonomisk analyse og mikroøkonomi. Det gir deltakerne økonomisk forståelse på flere plan. Fra hvordan markedsøkonomier virker til analyser av bedrifters regnskap og investeringer.  I programmet legges det stor vekt på å utvikle deltakernes skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner slik at de kan få større gjennomslagskraft i egen organisasjon.

Tidligere studenter har brukt ord som lærerikt, morsomt, engasjerende og interessant for å beskrive programmet. Grunnen er at nyttige, anvendbare kunnskaper innen mikroøkonomi og bedriftsøkonomisk analyse er plukket ut. Disse presenteres i et pedagogisk opplegg hvor målet er at deltakerne skal utnytte sine erfaringer, oppleve et godt læringsmiljø og gjennom det oppnå mestring og læring.

Hvem passer programmet for?

Programmet passer både for de som ønsker en innføring og for de som ønsker å friske opp kunnskaper innen markedsøkonomi og bedriftsøkonomi.

Programmet er internasjonalt ved at vi tar utgangspunkt i markedsøkonomier - et økonomisk system vi finner igjen verden rundt. Samtidig som systemet har skapt vekst og velferd gir det også mulighet for privilegier og monopolmakt. Forståelsen av behovet for markedskorreksjoner utgjør derfor en viktig del av programmet hvor tema bærekraft og miljøvern avslutter markedsøkonomidelen. I den andre delen diskuteres bærekraft og miljø både fra samfunnet og fra bedriftens synsvinkel. Hvordan kan investeringer, produksjon eller andre aspekter påvirkes slik at bedrifter tar beslutninger som bygger opp under en bærekraftig utvikling? Hvilke forutsetninger er avgjørende for at bedrifter prioriterer tiltak som bidrar til en bærekraftig utvikling? Slike spørsmål står sentralt i programmet.

Course content

Mikroøkonomi:

  • Hvilken betydning har bedrifters kostnadsstruktur?
  • Hvilke forhold tar bedriftsledere hensyn til når de fatter sine økonomiske beslutninger?
  • Hvilken betydning har konkurransesituasjonen?
  • Hvorfor kan lønnsomhet for et land være forskjellig fra bedriftsøkonomisk lønnsomhet?

Bedriftsøkonomisk analyse:

  • Hvilke ferdigheter og kunnskaper innen analyse av bedriftsøkonomiske problemstillinger knyttet til finansiering og investering er avgjørende?
  • Hvordan analysere bedrifters finansielle informasjon som deles med eiere, markedet, og andre interessenter?

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.