-
Excerpt from course description

Bachelor Thesis - Entrepreneurship

Introduction

Denne bacheloroppgaven vil i kombinasjon med kurset ELE 3667 Internship i egen oppstartsbedrift, 15 studiepoeng utgjøre en fordypning innen fagområdet på 30 studiepoeng. Studenter som har denne kombinasjonen, vil få påskrift om fordypning på sitt endelige vitnemål.

Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid der studentene skal vise at de kan gå inn i en problemstilling og ta helhetlig ansvar for å løse denne på en god måte.
Bacheloroppgaven inngår som en obligatorisk del av studiet. Oppgaven skrives individuelt eller i gruppe på to til tre studenter.

Course content

Følgende krav stilles til valg av oppgave:
Oppgaven skal ha forankring i en bedrift eller organisasjon og det skal formuleres en problemstilling som faller innenfor entreprenørskapsfeltet. Det skal være mulig å formulere en konkret problemstilling som skal inngå i en helhetlig prosess, fra problemforståelse, datainnsamling, analyse, til strategi, plan eller tiltak. Anvendelse av stoff fra flere fagområder vil i alle tilfeller være påkrevet. Oppgaven inneholde innsamling av et sett primærdata i forbindelse med analysen.

I bacheloroppgaven skal studentene benytte kvalitativ metode, eksplorativt forskningsdesign og gjennomføre dybdeintervjuer.

Studentene kan velge mellom følgende tematiske oppgaver:

  • Eget selskap (dybdeintervjuer med 20 brukere eller kunder, eller 10 andre relevante partnere)
  • Entreprenørskap (dybdeintervjuer med 5 - 7 oppstartsbedrifter innenfor et avgrenset område eller bransje)
  • Intraprenørskap (dybdeintervjuer med 8 - 10 informanter fra samme bedrift eller organisasjon)

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.