Excerpt from course description

Business Analysis and Development

Introduction

Viktige beslutninger krever relevante økonomiske analyser. Dette kan være vurdering av et investerings- eller rasjonaliseringsprosjekt, kommersiell vurdering av strategiske valg og utarbeidelse av en finansieringsplan.

I dette kurset vil deltakerne lære håndverket for å foreta en økonomisk vurdering av en forretningsplan, et businesscase, en investering eller lignende. Det fokuseres på ulike måter å presentere den kommersielle siden av et prosjekt på – slik at beslutningstageren føler seg trygg på sitt valg. Kurset vil gi verdifull innsikt og verktøy for å bedømme den kommersielle siden av ulike strategivalg.

Course content

  • Kontantstrøm-, resultat- og lønnsomhetsanalyser
  • Risikovurderinger
  • Beregning av relevante avkastningskrav
  • Vurdering av fleksibilitet og konkurransefortrinn
  • Presentasjon av økonomisk informasjon
  • Kommunikasjon av økonomiske begreper
  • Utvikling av en investeringshåndbok som lar seg implementere i de fleste typer virksomheter
  • Analyse av ikke-økonomiske effekter av en beslutning

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.