Excerpt from course description

Communication and Involvement

Introduction

Kurset består av fire deler: digital engasjement, digital kommunikasjon, merkevarebygging og krisekommunikasjon. De to første delene går i høstsemesteret, de to andre i vårsemesteret.

Kurset er forankret i teorier om markedskommunikasjon, overtalelse, påvirkningsmuligheter og effekter.

Kurset handler først og fremst om engasjement, som  kan være både positiv og negativt. Sentrale tema er hvordan engasjement kobles til viral kommunikasjon, budskap og merkevarer. Et viktig mål i kurset er at studentene skal kunne analysere og bruk digitale medier i praksis.

Course content

Del 1 - Digital engasjement

 • Digital historieforteller med bruk av audiovisuelle virkemidler
 • Prinsipper for god skriftlig og visuell kommunikasjon
 • Teamarbeid i praksis
 • Introduksjon til kommunikasjonsstrategi og taktiske virkemidler, eks. bruk av «influencers» og "hashtags"
 • Etisk dømmekraft

Del 2 - Digital kommunikasjon

 • Bruk av sosiale medier i ulike bransjer
 • Kommunikasjonsbegrep- og teorier
 • Relasjoner til interessegrupper
 • Omdømme og samfunnsansvar
 • Funksjoner og verktøy innen kommunikasjon, samt målemetoder

Del 3 - Merkevarebygging

 • Funksjoner og verktøy innen markedskommunikasjon
 • Aktivisme og brukeropplevelser, identitet og kultur
 • Publikums informasjonsbehandling og beslutningsprosesser
 • Modeller for holdninger og adferd, tillit og lojalitet
 • Effektiv kommunikasjon og målinger

Del 4 - Krisekommunikasjon

 • Negativ engasjement
 • «Issue management», grunnleggende teorier
 • Utvikle strategier og planer for effektiv bruk av digitale medier før, under og etter krisen

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.