Introduction

Programmet Consulting gir deltakerne avanserte kunnskaper og ferdigheter i fagfeltet ”management consulting”, rådgivning av ledere og organisasjoner. Gjennom programmet lærer man seg både kritisk analyse av aktuelle problemstillinger og anvendelse av kunnskaper og ferdigheter gjennom intervensjoner og relevante metoder. Programmet særmerker seg internasjonalt ved å være et av de få eksisterende programmer om ”management consulting” som gir studiepoeng på master-nivå. Således retter Consulting seg direkte mot rådgivere, både eksternrådgivere og internrådgivere. Men programmets faglige tyngde, aktuelle problemstillinger og anvendelse av avanserte ferdigheter gjør programmet også relevant for ledere, spesielt i  bruk coachende lederstil eller i endringsarbeid. Kurset dekker sådan sentrale felt som angår bærekraft i organisasjon og ledelse.

Course content

1st course Module - Consultation; basic elements
2nd course module - Diagnoses and methods
3rd course module - Intervention strategies
4th course module - Coaching: consultant/client - a therapeutic relationship
5th course module -Consulting in an international perspective / Study tour to Venezia

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.