Excerpt from course description

Consumer behavior with a focus on brand management in retail business

Introduction

Forbrukeratferd og merkevareledelse er to sentrale fagområder som angår nær sagt alle som jobber i privat sektor. Det handler mye om forståelse av posisjonering og verdiskapning for kunder og merkeeier, med den hensikt å bli en foretrukket leverandør av en vare eller tjeneste. Ettersom stadig flere sektorer innen økonomien blir konkurranseutsatt, innebærer dette at kunder vil ha valg mellom alternative leverandører. I tillegg vil det kunne være avgjørende at merkeeier har sikret seg varemerkerettslig vern mot at andre utnytter merket i en konkurransesituasjon. Regler for god handelsskikk og kunnskap om hvilke regler som gjelder for varemerker og etterligninger er viktig for å fremme sunn konkurranse og hindre illojale konkurransehandlinger.

Dette er et grunnleggende kurs som har et vidt fokus.  Relevante temaer her vil være:
Forbrukerens beslutningsprosess og valgmodeller. Hvordan forbrukeren blir påvirket før, under og etter et valg blir tatt. Det er vanskelig å nå forbrukeren gjennom all den støy forbrukeren blir utsatt overfor. En dypere forståelse av forbrukerens adferd er en forutsetning for å overleve i dagens konkurransesituasjon. 
Videre vil kurset ta opp sentrale emner innen merkevareledelse. Det og analysere et merke slik at det oppnår en posisjon hos forbrukeren, og slik sett dannes en bevissthet i en kjøpssituasjon. Hva merket kommuniserer er avgjørende i forbrukerens beslutningsprosess. Kunnskap om regelverket for markedsføring av produkter og tjenester vil ha betydning i denne kommunikasjonen med markedet.
 

Course content

Forbrukerens beslutningsprosess og valgmodeller 
·    Forbrukeren som et individ med behov, personlighet og persepsjon 
·    Holdningsdannelse og strategier for holdningsendring 
·    Forbrukeren i sin sosiale sammenheng blant venner, familie, kultur og sosial klasse 
·    Forbrukeratferd i butikk og nye kanaler
            Analyse av merket - Merkeverdikjeden og merkepyramiden
·    Merkeposisjonering
·    Merkeutvidelser og merkeporteføljer
-          Kommunikasjon- Merkekommunikasjon
-          EMV 
-          Kategoriledelse/category management          
·    Juridisk beskyttelse av varemerker og regler for produktetterligning, 

   -           Regler for urimelig og villedende markedsføring 
       -          God forretningsskikk, god markedsføringsskikk og God handelsskikk, 
 

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.